Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

“Nieuwe richtlijnen van College van procureurs-generaal voor behandeling en vervolging van kansspelinbreuken”

Kansspelen kunnen leiden tot een gokverslaving en dwangmatig speelgedrag. Om spelers op financieel en gezondheidsvlak te beschermen tegen de negatieve gevolgen van kansspelen heeft de wetgever strikte regels opgesteld.

Het College van procureurs-generaal stelde richtlijnen op om deze regelgeving toe te lichten, te waken over de uniforme toepassing ervan, en de bevoegdheden van de Kansspelcommissie en de samenwerking met het Openbaar Ministerie te verduidelijken.

De overheid laat bepaalde vormen van kansspelen, via legale operatoren, toe onder strikte voorwaarden. Dit om personen die willen spelen te beschermen en het risico op gokverslaving en dwangmatig speelgedrag, evenals de impact ervan, te reduceren. Zo wordt vermeden dat ze in contact komen met illegale kansspelen, waar ze geen enkele bescherming hebben.

Het College van procureurs-generaal licht de regelgeving toe, bepaalt het strafrechtelijk beleid en waakt over de uniforme toepassing ervan via [1]richtlijnen in de omzendbrief.

 

Bevoegdheid van de Kansspelcommissie binnen de kansspelwet

De Kansspelwet geeft de Kansspelcommissie belangrijke bevoegdheden inzake repressie zoals het geven van een waarschuwing, iemand schorsen of iemands vergunning intrekken, overgaan tot voorlopige of definitieve sluiting of het opleggen van administratieve geldboetes.

 

Samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de Kansspelcommissie

Het Openbaar Ministerie zal de Kansspelcommissie normaliter laten optreden wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld in de geregistreerde inrichtingen met een geldige vergunning.

Het Openbaar Ministerie komt in de volgende vier gevallen zelf tussen:

  1. bij clandestiene inrichtingen. Dit zijn zaken die bij wet verboden en dus illegaal zijn. Deze zijn vaak tijdelijk en mobiel. Ze vormen een probleem omdat ze zorgen voor oneerlijke concurrentie, er geen bescherming is van de spelers, het bijdraagt aan het mogelijk maken van misdrijven en het niet kunnen heffen van belastingen.
  1. bij inrichtingen die kansspelen of weddenschappen blijven gebruiken ondanks een beslissing tot intrekking van de vergunning of tot sluiting.
  1. bij kansspelen en weddenschappen die worden aangeboden via internet zonder een geldige vergunning en bij online reclame voor niet-toegestane kansspelen of voor inrichtingen zonder vergunning.
  1. bij inbreuken op artikel 54 van de Kansspelwet . De Kansspelwet is een specifieke strafwet. Bepaalde inbreuken, zoals het organiseren van illegale kansspelen, worden strafrechtelijk beteugeld.

Deel dit artikel