Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwe sociale woningen in de Bergstraat Grobbendonk

De Brug
De sociale huisvestingsmaatschappij Geelse Huisvesting kocht op vraag van het lokaal bestuur Grobbendonk een te renoveren pand aan de Bergstraat nummer 5 van vzw De Brug om in het centrum van de gemeente een sociaal woningbouwproject te realiseren. 
 
Wilfried Celis, voorzitter van De Brug, verklaart: ‘Onze raad van Bestuur was van mening dat het lokaal bestuur samen met de huisvestingsmaatschappij de beste garantie was om hier een mooi sociaal project op te starten dat helemaal in de lijn ligt met de doelstellingen van onze vzw.’
De eigenaar van het naastgelegen pand heeft zich bereid verklaard om mee in het renovatieproject te stappen, waardoor de monumentale gevel die is vastgesteld als bouwkundig in zijn geheel kan worden gerenoveerd en achterliggend eigentijdse woongelegenheden gebouwd kunnen worden.
Schepen van welzijn Martine Taelman (GiB) is blij met deze stap: ‘Samen de renovatie van 12 bejaardenwoningen en de realisatie van 4 nieuwe van het lokaal bestuur door de sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen in de loop van de volgende jaren, is dit een nieuwe stap om in Grobbendonk extra moderne sociale woningen te kunnen aanbieden aan een kwetsbare bevolkingsgroep.’
Het pand aan de Bergstraat was oorspronkelijk ‘het Institut E. Vercammen, Pensionnat pour jeunes gens/Internat ou externat’, een opschrift dat nog steeds zichtbaar is op de linkerzijgevel. vzw De Brug verwierf het pand en gedurende een aantal jaren werd de Christelijke Mutualiteit er gehuisvest. Momenteel zijn er appartementen, die tot voor kort sociaal werden verhuurd maar dringend aan renovatie toe zijn.
 
De inventaris Onroerend Erfgoed vermeldt het volgende over het pand: ‘Monumentaal herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit begin 20ste eeuw, in 1905 ingetekend op het kadaster. Bakstenen lijstgevel gemarkeerd door deurvenster met balkon op de bel-etage van de eertijds, centrale ingangstravee. Steekbogige muuropeningen en typische verwerking van gesinterde baksteen voor de muurbanden; hoekrisalieten van twee traveeën.’ (1)
Ook schepen van huisvesting Greet van de Peer is tevreden met deze stap: ‘Onze bestuursploeg hecht veel belang aan kwalitatief wonen voor iedere burger. We zijn dan ook opgetogen dat we ruimschoots de norm voor sociale huisvesting, het BSO, zullen behalen in de toekomst dankzij de goede samenwerking met de Geelse Huisvestingsmaatschappij.’ 
‘Deze aankoop was een belangrijke opportuniteit die we als bestuur niet konden laten schieten.
Het betekent immers de start van een project waarbij niet alleen het pand zelf, maar ook de mogelijkheden van de achterliggende gronden, pal in het centrum van onze gemeente, worden bekeken en geoptimaliseerd’, besluit schepen van welzijn Martine Taelman.
 

Bergstraat, Grobbendonk, België

De Brug

Deel dit artikel