Naar aanleiding van de vraag van Jan Baestaens (ETA) op de gemeenteraadszitting van dinsdag 12 november, nog wat achtergrondinformatie over het kasteeldomein Hof ter Laeken.

Na jaren van werken achter de schermen sloot Kempens Landschap begin oktober een verkoopovereenkomst met de familie de Gruben inzake het Kasteel ter Laeken in Booischot. De overeenkomst werd opgesteld onder opschortende voorwaarden, waarbij het vinden van een economische partner (herbestemming op maat van de site) de grootste uitdaging vormt. Zonder partners wordt de verkoop alsnog afgeblazen. Aan het invullen van deze opschortende voorwaarden wordt momenteel hard gewerkt.

Belangrijke eerste stap

Het Hof Ter Laken gaat terug tot de Hoge Middeleeuwen (12e eeuw), toen er langsheen de Grote Nete een waterburcht werd opgericht. Verschillende eeuwen lang speelde de heerlijkheid ‘Ter Laken’ een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lokale geschiedenis. De afgelopen 300 jaar is het domein eigendom van de familie de Gruben. Zij zorgden voor de herbouw en vergroting van het kasteel en bepaalden het indrukwekkende uitzicht van het park en de gebouwen.

Sinds 2003 staat het dossier rond de mogelijke veiligstelling en openstelling van kasteeldomein Hof ter Laken op de agenda van vzw Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg. De ondertekening van de verkoopsovereenkomst in oktober vormde dan ook een belangrijke eerste stap.

Herbestemming door samenwerking en integrale aanpak

Grote landgoederen kunnen enkel veilig gesteld worden als er een economisch rendabele herbestemming voor gevonden wordt. In deze context is het invullen van de herbestemming en het aangaan van een privaat partnerschap essentieel. Huisvesting van senioren, vrije beroepen, horeca, B&B, een handelspand, … misschien is er zelfs een mix van verschillende zaken mogelijk.

Bedoeling van zowel Kempens Landschap als het gemeentebestuur is in ieder geval het domein en het aanwezige patrimonium te ontwikkelen tot een nieuwe parel in het Kempense landschap, waarbij openstelling van het park en vrijwaring van het waardevolle erfgoed vooropstaan.

Het kasteeldomein kan dan ook opgenomen worden in het grotere toeristische geheel van Heist-op-den-Berg, dat al kan bogen op heel wat mooie plekjes zoals de Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve, de Netevallei, het Hof van Riemen, …

Het domein heeft een enorm potentieel en vraagt met de aanwezigheid van natuur, openruimte, erfgoed en zachte recreatie hoe dan ook om een integrale aanpak.

De economische kant van de zaak mag trouwens ook niet vergeten worden. Ook in de toekomst moet het immers nog mogelijk zijn om dit soort parels veilig te stellen.