Van 22 februari tot 23 maart loopt een openbaar onderzoek naar nieuwe plannen voor de toekomst van de site Café Boulevard in de Corbiestraat Mol. Na een weigering door het gemeentebestuur van de eerste plannen in oktober 2019 werkte de eigenaar een aangepast voorstel uit.

In het nieuwe voorstel blijft het historische pand van Café Boulevard zo goed als integraal behouden en ondergaat het gebouw een grondige renovatie. Het hotel komt volgens de ingediende plannen in een losstaande nieuwbouw op dezelfde site.

In oktober 2019 verleende het college van burgemeester en schepenen geen omgevingsvergunning voor het hotelproject op de site van Café Boulevard in de Corbiestraat. Verschillende redenen lagen aan de basis van de toenmalige weigering. Tijdens het openbaar onderzoek liepen 49 bezwaarschriften tegen het project binnen.

Voormalig Boulevard Café

Op dit moment staat het voormalige Boulevard Café al vele jaren leeg. De eigenaar wenst een nieuwe toekomst voor de volledige site. Het eerste ontwerp werd afgekeurd wegens verschillende redenen.

Zo bleef uitsluitend de gevel van Café Boulevard behouden. Het achterliggende pand – erkend als bouwkundig erfgoed - zou volledig verdwijnen en vervangen worden door een nieuwbouw.

Ook het kappen van alle hoogstammige bomen op de site vormde een struikelblok. Vele van de bestaande bomen kunnen dienen als een groenscherm naar aanpalende gebouwen in de Corbiestraat. Daarnaast vroeg het gemeentebestuur verdere verduidelijking omtrent de polyvalente zaal voor 'diverse activiteiten'.

Door de vage omschrijving was het onmogelijk om de impact van deze zaal op de omgeving correct in te schatten. Tenslotte was er binnen het hotelproject onduidelijkheid over het statuut van de studio's. Een woonfunctie met mogelijkheid tot domiciliëring viel moeilijk te rijmen met hotelkamers.

Wél benadrukte het gemeentebestuur in de weigering dat een hotel meer dan welkom is in het Centrum, onder andere vanwege de nabijheid tot het station, de horeca en onze handelskern. Het hotelproject dat werd geweigerd voldeed onvoldoende aan een aantal randvoorwaarden.

Nieuwe aanvraag

Na deze weigering lag de bal opnieuw in het kamp van de eigenaar. Deze werkte op basis van het collegebesluit een aangepast project uit en diende recent een nieuw dossier in voor het bekomen van een omgevingsvergunning.

In het nieuwe dossier wordt het historisch waardevolle pand zo goed als integraal behouden en gerenoveerd. Alleen een kleine achterbouw van 16m² verdwijnt.

Het gebouw wordt volledig gerenoveerd en krijgt – met een achterliggende uitbreiding op het gelijkvloers - een nieuwe invulling als restaurant en lounge. Voor de uitbater komt er een wooneenheid op de eerste en tweede verdieping (ca. 140 m2).

Hotel in nieuwbouw

Naast de omvorming en uitbreiding van Café Boulevard tot een restaurant en lounge, omvat het project ook een hotel. Dit wordt een losstaande nieuwbouw. Het hotel krijgt 25 kamers.

De plannen omvatten eveneens een bar en ontbijtruimte op het gelijkvloers. Tenslotte zijn in de nieuwbouw twaalf studio's voorzien, ingeplant langs de Corbiestraat.

Deze nieuwbouw met een L-vorm behoudt dezelfde afstand tot de straat als het waardevolle pand. Zo garandeert de architect een maximaal zicht op het gerenoveerde gebouw. Het project telt in totaal 23 parkeerplaatsen, waarvan 21 ondergronds en 2 bovengronds voor 'kiss & ride'.

De bestaande bomen op de achterzijde van het perceel worden zoveel mogelijk behouden. Daarnaast worden er extra inheemse bomen aangeplant.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 22 februari tot en met 23 maart 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer 2020121207). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in 't Getouw (Molenhoekstraat 2).

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen

Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw

Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer 2020/537.

Per mail met ontvangstbevestiging naar ro@gemeentemol.be