Naar aanleiding van de Aquafinwerken in Schriek-centrum heeft het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg de kans gegrepen om de wegenis volledig te vernieuwen. Hierdoor worden deze kosten verdeeld tussen Aquafin, Hidrorio en de gemeente.Bij deze herinrichting wijzigen ook enkele verkeerssituaties.[b]Voor voetgangers[/b]De ruime voetpaden over de volledige lengte van de Leo Kempenaersstraat en de Hoogstraat zorgen voor een maximaal comfort voor de voetganger. Automobilisten worden gevraagd van ze vrij te houden - ze zouden ook beschadigd worden door erop te parkeren. Parkeren op voetpaden (ook met één wiel) is verboden. [b]Voor fietsers[/b]- In de zone 30 is er gemengd verkeer. De fietsers rijden op de rijbaan.- In het eerste deel van de Hoogstraat is er een fietssuggestiestrook. Deze heeft vooral als doel om een smaller wegbeeld te krijgen en zo de snelheid van de automobilist af te remmen. - Van de rotonde tot aan de Dreef en van de Jespersweg tot aan Keerbergen zijn er aan weerszijden enkelrichtingsfietspaden voorzien. De fietser is verplicht deze te gebruiken. Automobilisten, let op: parkeren op een fietspad is een zware overtreding![b]Voor het autoverkeer[/b]- De Leo Kempenaersstraat tussen de Dreef en de Leuvensebaan wordt een permanente zone 30. Om dit aan te duiden zijn een aantal verkeerspoorten gecreëerd.- Over de volledige lengte van de Leo Kempenaersstraat en de Hoogstraat wordt de voorrangsregeling aangepast. Vanaf heden is er voorrang van rechts. De enige uitzondering is de aansluiting van de Pachterslei, Grensstraat en de Roggeveldenstraat aan de Hoogstraat. - Ter hoogte van de Dreef werd een klein middeneiland gebouwd met als bedoeling om de snelheid af te remmen.- In de Hoogstraat nabij de aansluiting met de Roggeveldenstraat en ook nabij de Jespersweg is een wegversmalling gebouwd waar slechts één auto door kan. Ter hoogte van de Jespersweg – Ommeweg wordt het oversteken veiliger gemaakt door middel van een zebrapad en de accentverlichting .Hopelijk ontmoedigen deze maatregelen het doorgaande verkeer (en vooral het vrachtverkeer), zodat Schriek-centrum een leefbare dorpskern blijft.[b]Parkeren[/b]- Het beurtelings parkeren, zoals vroeger, zal binnenkort verdwijnen uit het verkeersreglement. Het zal vanaf heden dan ook niet meer gebruikt worden in Schriek-centrum.- Vanaf de rotonde tot aan de Leuvensebaan zijn er parkeervakken naast de rijbaan voorzien. Daar waar er geen inrit is naar een woning of garage, is het verplicht deze parkeervakken te gebruiken. Alleen in een klein deel van het centrum zal het toegelaten zijn om aan de overkant van het parkeervak op de rijbaan te parkeren. Op korte stukken in de zone 30 zal plaatselijk ook op de straat geparkeerd kunnen worden. Dit zal het verkeer dat het centrum inrijdt afremmen.- Een blauwe zone met een maximale parkeerduur van 1 uur zal ingesteld worden:• in de Leuvensebaan • in de Leo Kempenaersstraat vanaf de kerk tot aan de Jespersweg.• In de Hoogstraat van de Leuvensebaan tot aan de zijstraat Jespersweg.- In het deel blauwe zone in de Hoogstraat (deel Leuvensebaan tot Jespersweg) zullen verkeersborden aanduiden langs welke kant er geparkeerd kan worden. Komende vanuit Schriek-centrum is het toegelaten te parkeren langs de rechterkant, tot ongeveer het Centea-kantoor. Vanaf daar is het parkeren toegelaten aan de overkant (en dus in de andere richting).- Automobilisten moeten zich ervan bewust zijn dat parkeren op een voetpad een overtreding is, zelfs met één wiel, en dat parkeren op een voetpad zorgt voor een snelle beschadiging van het nieuwe voetpad!- Een half op de rijbaan geparkeerd voertuig geeft aan het toekomende verkeer de foute verwachting dat men met twee kruisende voertuigen kan passeren, met als gevolg dat één voertuig een zeer onveilig manoever uitvoert door deels over het voetpad te rijden. Dit werd al verschillende keren opgemerkt tijdens de werffase. Als dit niet voorkomen kan worden, zal een parkeerverbod de enige oplossing worden. [b]De Lijn[/b]Zoals gebruikelijk en gewenst door De Lijn, zal de bus voortaan halt houden op de rijbaan. Voorbijsteken is verboden als de buschauffeur zijn linkerknipperlicht aansteekt.