Vanaf maandag 3 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van een voetgangersoversteek en een fietsoversteek aan op de Gebroeders De Winterstraat (N153) in Wechelderzande ter hoogte van de zijstraat Moereind.

Meteen wordt ook het asfalt van het wegdek tussen de snelwegbrug en de Nieuwstraat vernieuwd, over een afstand van zo'n 700m.

Het doorgaand verkeer op de gewestweg kan steeds voorbij de werfzone aan Moereind rijden, hetzij tijdelijk beurtelings met verkeerslichten.

Tijdens één weekend asfaltwerken wordt de N153 wel volledig afgesloten voor verkeer.

Nieuwe fiets- en voetgangersoversteken

Het dubbelrichtingsfietspad langs de Gebroeders De Winterstraat (N153) kruiste de zijstraat Moereind voorheen aanliggend.

Nu wordt het fietspad enkele meters richting de zijstraat getrokken en daar op een verhoogd verkeersplateau gebracht. Dat verhoogt de zichtbaarheid van de fietsers die uit beide richtingen komen aanrijden langsheen de gewestweg.
Daarnaast zal AWV ook een veilige voetgangersoversteek creëren om de gewestweg over te steken.

Dat gebeurt door de aanleg van een middeneiland en zebrapad. Op die manier kunnen voetgangers in twee bewegingen oversteken. Er worden ook enkele ontbrekend voetpaden van en naar de bushalte aangelegd.

Ook wordt tegen het einde van deze werken tijdens één weekend het wegdek van de gewestweg vernieuwd tussen de snelwegbrug en de zijstraat Nieuwstraat. Het wegdek wordt eerst afgefreesd en terug aangelegd met een nieuwe toplaag asfalt.

Daarna worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht.
Deze ingrepen zullen de verkeersveiligheid en het rijcomfort van alle weggebruikers verbeteren.

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering en afsluitend weekendwerk
De werken worden gedurende één maand uitgevoerd vanaf maandag 3
augustus 2020.

Om de hinder te beperken, worden de werken in 3 fases uitgevoerd:

Fase 1 ( ± 2 weken): aanleg fietsoversteek aan zijstraat Moereind
Fase 2 (± 2 weken): aanleg voetgangersoversteek en voetpaden op de Gebr. De Winterstraat (N153)
Fase 3 (één weekend): vernieuwing wegdek asfalt tussen snelwegbrug en Nieuwstraat.

De zijstraat Moereind zal een maand afgesloten zijn ter hoogte van de Gebr. De Winterstraat. De straat blijft bereikbaar via de omliggende gemeentewegen.
Fietsers zullen steeds voorbij de werfzone kunnen blijven rijden.

Het gemotoriseerd verkeer op de N153 kan tijdens deze werken steeds in beide richtingen voorbij de werfzone rijden. De laatste twee weken van augustus zal dat beurtelings gebeuren, m.b.v. tijdelijke verkeerslichten.

Tijdens één weekend asfaltwerken wordt de gewestweg wel volledig afgesloten van vrijdagavond tot zaterdagavond. De op- en afritten van het complex 21 van de E34 blijven bereikbaar via de zijde Lille.

Er worden omleidingen voorzien via de E34 en de gewestwegen in de omgeving. Het fietspad blijft wel toegankelijk. Die werken staan nu gepland van vrijdagavond 21 tot zaterdagavond 22 augustus 2020.

Weersgevoelig

Asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen.'