De leden van CD&V Kasterlee hebben Rein Sobrie gekozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter. Zij volgt Guy Van Ballaer op die de afdeling door de voorbije gemeenteraadsverkiezingen loodste en nauw betrokken was bij de lijstvorming, het programma en de campagne.

Burgemeester Ward Kennes loofde Guy voor zijn nauwgezette en mensgerichte aanpak. Guy legde voortdurend zijn oor te luisteren bij de leden, de mandatarissen en de verenigingen.

Rein Sobrie (41 jaar) studeerde rechten in Leuven en werkte als juriste bij het OCMW van Turnhout. Thans is ze zelfstandig familiaal bemiddelaar en advocaat in sociale zaken. Rein is moeder van 4 kinderen. Ze is actief in het oudercomité en haar buurtcomité.

Recent legde ze de eed af als lid van het Bijzonder comité van de sociale dienst. "Met Rein beschikken we alweer over een fantastische voorzitter die deskundigheid, betrokkenheid en menselijke warmte combineert," aldus burgemeester Kennes.

Foto gastspreker: Gastspreker Nahima Lanjri op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Kasterlee met schepen Sumati Adriaensen, burgemeester Ward Kennes en mobiliteitsspecialist kamerlid Jef Van den Bergh.

Foto voorzitterswissel: Burgemeester Ward Kennes dankt uittredende afdelingsvoorzitter Guy Van Ballaer en verwelkomt de nieuwe voorzitter Rein Sobrie.