U bent hier

Nieuwe wegverbindingen voor veiligere woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie

Geel | Kempen regio | Mol
09.10.2019 - 22.16u
Door: Mark Jaspers

Er rijdt heel wat doorgaand (vracht)verkeer door de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Om dat op te lossen moet het verkeer in die regio meer gebruik maken van de Retieseweg (N118) in plaats van de Donk (N18).

De provincie Antwerpen maakt daarom 2 Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP's op. Tijdens de publieke raadpleging, nog tot en met 2 december 2019, kan iedereen zijn of haar mening geven over het eerste officiële document van die PRUP's, namelijk de startnota.

De provincie Antwerpen werkt aan de opmaak van twee Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP's: het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) te verbinden met de Retieseweg (N118).

Het PRUP Wegverbinding N18-N118 zoekt naar een manier om de Donk (N18) te verbinden met het omliggende wegennet. Die nieuwe wegverbindingen moeten de verkeerssituatie in Geel, Mol, Dessel en Retie verbeteren.

Startnota klaar

Gisteren organiseerde de provincie Antwerpen in Dessel een infomarkt over het PRUP Wegverbinding N18-N118. De geïnteresseerden, vooral inwoners van Dessel, bekeken op posters een samenvatting van de startnota en stelden vragen aan de projectleiders. De provincie Antwerpen organiseert nog 3 andere infomarkten. Die zijn telkens vrij toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je gaat langs wanneer het jou past.

Donderdag 10 oktober in cc De Werft, Werft 32, Geel, over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis;
maandag 14 oktober 2019 in Gemeenschapscentrum 'Den Dries', Kerkhofstraat 37, Retie, over het PRUP Wegverbinding N18-N118;
donderdag 17 oktober 2019 in administratief centrum ''t Getouw', Molenhoekstraat 2, Mol, over het PRUP Wegverbinding N18-N118.

Publieke raadpleging

Van 4 oktober tot en met 2 december loopt de publieke raadpleging over de startnota van beide PRUP's. Iedereen kan er dan zijn of haar mening over geven. Reageren doe je schriftelijk en ten laatste op 2 december op één van de volgende manieren:

per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
door een brief af te geven tegen ontvangstbewijs in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van de betrokken gemeente en verschillende instanties. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, wat de basis vormt van de scopingnota. In een volgende fase volgt er een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER waarover je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening kunt geven.

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van deze PRUP's? Raadpleeg dan regelmatig de website van de provincie Antwerpen. Je kun je er ook abonneren op de nieuwsbrief over deze projecten.

www.provincieantwerpen.be, zoek op PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis en PRUP Wegverbinding N18-N118.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto