De gemeente Laakdal heeft sinds 1 april een nieuwe wijkcoördinator. Hoofdinspecteur Tim Alderson neemt de fakkel over van Walter Swolfs die van een welverdiend pensioen mag genieten.

Sinds 1 mei is er ook een tweede wijkcoördinator voor de stad Geel. Hoofdinspecteur Martine Smets zal samen met hoofdinspecteur Dominic Verstappen de coördinatie van alle Geelse wijkteams op zich nemen.

Loopbaan

Hoofdinspecteur Alderson heeft al heel wat ervaring bij de politie.
In 2002 slaagde hij voor de opleiding tot inspecteur en werkte enkele jaren bij de lokale politie van Ukkel/WB/Oudergem en Berlaar-Nijlen.

Van 2008 tot 2017 werkte hij als hoofdinspecteur in de politiezone Zuiderkempen en sinds januari 2018 is hij teamchef interventie Laakdal in onze politiezone.

Hoofdinspecteur Smets kent een lange carrière bij de politie. In 1994 studeerde zij af aan de Rijkswachtschool en werkte enkele jaren als opleider in de School voor (Keur)onderofficieren.

Na de éénmaking van de Geïntegreerde Politie startte zij in 2001 in onze politiezone als hoofdinspecteur interventie in Geel. Vanaf 2008 was zij coördinator van de wijkpost Geel en sinds 2016 teamchef Onthaal & Meldkamer.

Contact

Wijkcoördinator Tim Alderson is tijdens de kantooruren te bereiken op het nummer 014 57 01 10 van het wijkkantoor Laakdal en via mail tim.alderson@police.belgium.eu

Wijkcoördinator Martine Smets is tijdens de kantooruren te bereiken op het nummer 014 57 01 00 van het wijkteam Geel en via mail martine.smets@police.belgium.eu

---