Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwkomers krijgen Goesting

In 2004 verkozen de luisteraars van Radio 1 ‘goesting’ tot het mooiste woord van de Nederlandse taal. Het haalde het daarmee van woorden als  geroezemoes, reutemeteut en oelewapper.

Dit typisch Vlaamse woord staat voortaan voor nieuwkomers ook symbool voor het samen beleven van activiteiten.

Onder de noemer ‘Goesting, waar je samen(be)leeft’ organiseert het Agentschap Integratie en Inburgering  ontmoetingsdagen tussen inburgeraars, vrijwilligers,  lokale besturen en lokale organisaties die activiteiten organiseren voor een breed publiek. Na een eerste succesvolle editie in Brugge, is Halle op 21 november de ontmoetingsplek voor iedereen die met participatie bezig is.

Vlaams minister van Samenleven, Gwendolyn Rutten: “Nieuwe mensen ontmoeten? Nederlands oefenen? Of de arbeidsmarkt leren kennen? Het zijn allemaal belangrijke elementen voor nieuwkomers om zich thuis te voelen en hun steentje bij te dragen aan onze samenleving. Op deze ontmoetingsdagen kunnen nieuwkomers het brede aanbod aan activiteiten leren kennen en zich vervolgens ook in het dagelijks leven inzetten.”

Iedereen doet mee

Voor nieuwkomers is deelnemen aan de maatschappij een wezenlijk onderdeel van hun inburgering. Dat kan door als vrijwilliger aan de slag te gaan, een stage te doen of door met een buddy activiteiten te doen. Lokale besturen brengen de activiteiten van organisaties uit de eigen gemeente in kaart.

Tijdens die activiteiten kunnen de inburgeraars hun Nederlands oefenen, hun netwerk uitbreiden en uiteraard genieten van een fijne activiteit. Om het aanbod op een overzichtelijke manier aan te bieden, ontwikkelden het Agentschap Integratie en Inburgering samen met de stedelijke agentschappen Atlas en Amal de tool ikdoemee.be .

Vlaams minister van Samenleven Gwendolyn Rutten: “Via het nieuwe digitale platform ‘ikdoemee.be’ kunnen nieuwkomers een brede waaier aan activiteiten vinden om zowel hun Nederlands te oefenen, alsook om hun sociaal en professioneel netwerk uit te bouwen. Deze activiteiten vormen een onderdeel van het inburgeringstraject, maar kunnen ook na het behalen van hen inburgeringscertificaat gevolgd worden. Op anderhalve maand tijd zijn er al meer dan 330 activiteiten op het platform te vinden. Van vrijwilligerswerk en sportsessies tot theatervoorstellingen en praatcafés. De ideale manier om mensen Goesting te geven om deel te nemen aan onze samenleving.”

“Op ikdoemee.be kunnen nieuwkomers in zes categorieën op zoek naar activiteiten in functie van welk doel ze graag willen bereiken. Aan de hand van taaliconen, kunnen ze zien welke kennis van het Nederlands nodig is om te kunnen deelnemen”, zegt Ann Van Damme , directeur Samenleven en Taal bij het Agentschap Integratie en Inburgering. “Voor de organisatoren van die activiteiten is het een unieke gelegenheid om hun bereik te vergroten en een nieuw en divers publiek aan te spreken. Met Goesting willen we mensen inspireren en enthousiasmeren, ze goesting geven om samen dingen te beleven.”

Honger naar schoonheid

Een van de vele activiteiten die op het nieuwe participatieplatform ikdoemee.be terug te vinden zijn, is ‘Groot Familie’ van kunstenhuis HETGEVOLG i.s.m. Ligo Antwerpen. Ze slaan de handen in elkaar om verhalen te vertellen van en met mensen met zeer diverse achtergronden.

“De honger naar schoonheid was nog nooit zo groot bij de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij.”, vertelt Stefan Perceval, artistiek directeur van HETGEVOLG. “Onze spelers zijn klein, groot, dik, dun, man, vrouw en alles daartussen, ze wonen achter de hoek of komen van heel ver, ze zingen, lachen, huilen, bidden en bewonderen, er is een hoek af (soms twee), maar allemaal zijn het mensen zoals u en ik: mensen met een verhaal. Het besef dat hun verhaal meer dan de moeite is om verteld en getoond te worden, geeft de spelers zelfvertrouwen. Het helpt hen om verdere stappen te zetten in het leven. En het is bovendien een ideale manier om snel het Nederlands onder de knie te krijgen.”

Lokaal bestuur met goesting

Halle is niet toevallig de gaststad voor de tweede editie van Goesting. Het is een van de lokale besturen die samen met de inwoners actief met participatie aan de slag gaan.

“Het stadsbestuur is dankbaar voor de talrijke burgerinitiatieven waarmee warme Hallenaren al jaren nieuwkomers verwelkomen. ‘Halle zonder grenzen’ en onze buddy’s zijn er mooie voorbeelden van. Halle voelt dat nieuwkomers goesting hebben om de taal te leren en actief te participeren aan de samenleving. Dit geeft dan ook aan het stadsbestuur goesting om kansen te bieden aan de nieuwkomers om de taal te oefenen en hen te begeleiden in het vrijwilligerswerk en mee te werken aan buddyprojecten”, zegt schepen Marijke Ceunen.

Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert Goesting op verschillende locaties in Vlaanderen. Meer info over Goesting op https://www.integratie-inburgering.be/goesting. Voor een overzicht van het participatie-aanbod zie ikdoemee.be. --

Deel dit artikel