De provincie wil tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie zijn en werkt hier sinds 2008 gestaag naartoe. De klimaatopwarming maakt de emissiereducties noodzakelijk op alle domeinen. “De provincie Antwerpen vervult haar voorbeeldfunctie door de nodige stappen hierin te ondernemen en zo de lokale overheden te inspireren. Zo werd in 2013 beslist om te voldoen aan de passiefstandaard voor alle nieuwbouw en totaalrenovatieprojecten van het patrimonium. De provincie houdt de vinger aan de pols door sinds 2006 om de twee jaar een rapport op te stellen met daarin de uitstoot van broeikasgassen”, aldus gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor Leefmilieu.


Het nieuwste rapport over de broeikasgasuitstoot van de provincie Antwerpen als organisatie toont aan dat de geleverde inspanningen lonen. Hoewel in 2012 voor het eerst ook het woon-werkverkeer van het personeel meegerekend werd, daalde de uitstoot toch tot 7160 ton CO²-equivalenten. Dit betekent concreet een vermindering van een derde van de uitstoot ten opzichte van 2006.

Belangrijkste oorzaken uitstoot aanpakken

De broeikasgasuitstoot van de provincie als organisatie wordt bepaald door de verbranding van brandstoffen van stookinstallaties, dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer, machines en toestellen, landbouw, biomassa en elektriciteit. De totale provinciale broeikasgasuitstoot in 2012 bedraagt 12 173 ton CO²-equivalenten. De bossen en bomen van de provincie nemen hiervan 4996 CO² op. De provinciale bossen en de hernieuwbare energie compenseren maar liefst 41 procent van de broeikasgasuitstoot van de provincie. De netto uitstoot bedraagt zo 7162 ton CO²-equivalenten. Dat is 2105 ton minder dan in 2006.

67 procent of 8230 ton CO²-equivalenten van de totale broeikasgasuitstoot is toe te wijzen aan de uitstoot via stookinstallaties. De uitstoot van broeikasgassen voor de opwekking van elektriciteit zorgt voor 13 procent van de provinciale broeikasgasuitstoot. Emissies van dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer, landbouw en machines en toestellen zorgen voor respectievelijk 6,1; 4,3; 7,4 en 1,8 procent van de totale broeikasgasuitstoot.

Minder lang onder de douche in Provinciaal Vormingscentrum Malle

Door de verschillende grootte en activiteiten van de provinciale entiteiten lopen de emissies die ze veroorzaken sterk uiteen. Het provinciehuis is samen met PIVA, AP Hogeschool, Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Provinciaal Instituut voor

Tuinbouwonderwijs Stabroek, Provinciaal Instituut Sint-Godelieve en Provinciaal Vormingscentrum Malle verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale broeikasgasuitstoot. Als deze entiteiten maatregelen nemen, vermindert de uitstoot van de provincie dan ook drastisch. Door in 2011 en 2012 dakisolatie te plaatsen, de stookinstallatie beter af te regelen en in te zetten op minutenbegrenzers bij de douches verminderde het Provinciaal Vormingscentrum hun uitstoot van broeikasgassen met 445 ton. Dit komt overeen met meer dan 5 procent van de huidige netto uitstoot van de provincie als organisatie.

Tien keer op de kleintjes letten

Een combinatie van verschillende kleine maatregelen leidde bij de provincie tot een besparing tussen de 2 en 16 procent per gebouw. Door in te zetten op maatregelen als:

  • Optimaliseren van de regeling van koeling en verwarming;
  • Overbodige TL-lichtbakken uitschakelen;
  • Minder lampen plaatsen in lichte kantoorruimtes;
  • Kloksturing installeren op buitenverlichting;
  • Noodverlichting omschakelen van een regime 24/24, naar enkel branden bij stroomuitval;
  • Halogeenspots buitenverlichting vervangen door LED-lampen;
  • Timers bij koffiemachines en frisdrankautomaten plaatsen;
  • Stekkerdozen met aan/uit knop bij koffiezettoestellen en waterverwarmers;
  • Verwijderen of uitschakelen van ongebruikte toestellen;
  • Verkeerd ingestelde sensoren opnieuw instellen.

En ook de hele kleintjes hebben effect. Door een oude frisdrankautomaat te voorzien van tijdsturing en de lichten in het toestel te doven kan per jaar bij elke automaat 1850 kWh bespaard worden. Bij gebruik van groene stroom wordt zo een uitstoot van 167 kg CO² vermeden. Dat is zeker de moeite.

Handig instrument én positief voor de portemonnee

Volgens gedeputeerde Rik Röttger is de broeikasgasinventaris een handig instrument in de strijd tegen de emissies en bovendien positief voor de portemonnee: “Op basis van het broeikasgasrapport kan de provincie maatregelen op maat van bepaalde entiteiten nemen. Zo weten locaties die kampen met een hoge uitstoot van de stookinstallatie wat hen te doen staat. Afhankelijk van de situatie ter plaatse heeft totaalrenovatie met strenge energie-eisen, isolatie, vernieuwing van de stookplaats, regeling van de stookinstallatie, … een grote impact op de broeikasgasuitstoot. Entiteiten met een hoge uitstoot voor het elektriciteitsverbruik nemen best maatregelen om dit verbruik te verminderen. Omdat de provincie vanaf 2009 overschakelde naar groene stroom is de uitstoot die hieraan gekoppeld is fel gedaald. Aan energieverbruik en dienstverplaatsingen is naast een broeikasgasuitstoot ook een kost verbonden. Zowel de kost van het energiegebruik als de kost voor dienstverplaatsingen met dienstvoertuigen daalde respectievelijk met 300 000 en 15 000 euro. Naast een verminderde uitstoot leveren de inspanningen dus ook een besparing op.”

PRAKTISCHE INFO

Meer info:
www.provincieantwerpen.be < uitstoot