Word jouw straat een speelstraat in de zomer?

Ook in 2015 kunnen Gelenaars een aanvraag doen om tijdens de zomervakantie voor een bepaalde periode van hun straat een speelstraat te maken. Tijdens vooropgestelde dagen en uren wordt de straat volledig afgesloten voor het verkeer. Dit kan voor een aaneensluitende periode van maximum 14 dagen zijn ofwel tijdens één of twee vaste dagen per week zoals bijvoorbeeld elke woensdag of elk weekend. De ganse straat wordt voor kinderen voorbehouden om te spelen, terwijl de ouders gezellig samenzijn en samen een glaasje drinken.

Niet alle straten komen in aanmerking voor een speelstraat. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de straat moet voldoen. Je vindt de infobrochure "Maak van je straat een speelstraat" en het aanvraagformulier op de website www.jeugdgeel.be onder "speelstraten". Een papieren versie kan op simpele aanvraag bekomen worden bij de jeugddienst of het onthaal van het stadhuis. De aanvragen voor juli en augustus moeten voor 1 april 2015 ingediend zijn.

meer info: jeugddienst, 014 56 60 83, speelruimte@geel.be

Vrijwilligers gezocht voor boodschappendienst

Een bezoekje aan de bakker of supermarkt is voor senioren of mensen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend. Om deze mensen te ondersteunen start dienstencentrum Luysterbos op 1 april 2015 met een boodschappendienst. Vrijwilligers gaan samen met gebruikers op pad om boodschappen te doen. De boodschappendienst zoekt vrijwilligers die minstens een halve dag per week mensen willen begeleiden bij het boodschappen doen. Als vrijwilliger haal je de mensen thuis op en je brengt ze terug thuis. Je helpt om de boodschappen uit te laden en weg te bergen. Je beschikt over een eigen wagen en rijbewijs. Je krijgt een kilometervergoeding van 0.30 euro per kilometer. Uiteraard ben je verzekerd tijdens de ritten. Vrijwilligers krijgen een opleiding over heffen en tillen en grenzen stellen.

meer info: LDC Luysterbos, 014 56 70 70, dienstencentrum@geel.be

Vochtige doekjes veroorzaken verstoppingen

De laatste jaren krijgen pompstations en zuiveringsinstallaties van afvalwater steeds vaker te maken met verstoppingen. Dit heeft alles te maken met de stijging van het gebruik van vochtig toiletpapier. Heel wat mensen gooien dit na gebruik gewoon in het toilet en net dit veroorzaakt problemen in afvoerbuizen en openbare riolen. In tegenstelling tot gewoon toiletpapier zijn vochtige doekjes niet afbreekbaar. Samen met varianten om babybilletjes schoon te vegen en make-up te verwijderen worden ze meestal mee doorgespoeld.

Aquafin werkt momenteel mee aan een ontwerp van Koninklijk Besluit dat bepaalt aan welke testen een product moet voldoen om doorspoelbaar te zijn. Als deze reglementering klaar is zal op de verpakking een duidelijk logo zichtbaar zijn dat aangeeft dat het product al dan niet mag doorgespoeld worden. Ondertussen doe je er goed aan alle types van vochtige doekjes in de vuilnisbak te gooien.
meer info: infocel technische diensten, 014 56 62 50, infocel.td@geel.be

Sociaal Huis opent peuterspeelpunt

In januari 2015 startte het Sociaal Huis met een peuterspeelpunt. Hier leren baby en peuters tot 3 jaar samen spelen terwijl hun ouders gezellige babbelen of ervaringen uitwisselen. Met het peuterspeelpunt wil onze stad alle kinderen kansen bieden om samen te spelen. In het peuterspeelpunt zijn twee begeleidsters aanwezig De begeleidsters houden mee een oogje in het zeil en geven tips over opvoeden. Het peuterspeelpunt is geen kinderopvang. Ouders en grootouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun peuter.

Het peuterspeelpunt opende in buitenschoolse kinderopvang Bengelbende in de Burgstraat. Je kan er terecht maandagvoormiddag en vrijdagvoormiddag van 9u15 tot 11u30, behalve tijdens de schoolvakanties en op feestdagen. Komen spelen is helemaal gratis. Inschrijven is niet nodig. Je blijft zolang je wil. Rond 10u30 eten de kinderen een stukje fruit. Voor ouders of grootouders is er koffie of thee.

meer info: BKO de Bengelbende, 014 56 73 45, bengelbende@geel.be

Historische Kempense kranten online raadpleegbaar

Eind vorig jaar lanceerde k.ERF samen met de archieven van Geel, Mol en de lokale heemkringen het platform www.kempensekranten.be. In deze databank vind je de belangrijkste kranten uit de regio digitaal terug. Via een zoekfunctie zijn de krantenartikels vlot doorzoekbaar. Een handige tool voor wie historisch onderzoek voert of voor wie graag grasduint in het nieuws van toen. Enkel de kranten van voor 1945 staan online. Kranten die na 1945 zijn verschenen, mogen omwille van auteursrechten niet zo maar online geplaatst worden. Je kan deze kranten wel inkijken in de documentatiecentra, heemkringen en bibliotheken.

meer info: stadsarchief, 014 56 66 90, archief@geel.be

Informatieavond over menopauze

De dienst gynaecologie van het A.Z. St.-Dimpna en stad Geel organiseren een informatieavond over de menopauze op donderdag 26 februari 2015. Dr. Coppens zal spreken over deze fase in het leven van de vrouw en over oplossingen. De avond start om 19u30 in cc de Werft. Deelnemen is gratis. Na de infoavond volgt een kleine receptie.

meer info: A.Z. St.-Dimpna, 014 57 74 20

Cursus e-mail en internet

Lokaal dienstencentrum Luysterbos organiseert een lessenreeks 'Internet en e-mail'. In deze reeks van 6 lessen leer je de basis van internet en e-mail, zodat je helemaal mee bent. De reeks start op dinsdag 24 februari 2015 om 13u30 in LDC Luysterbos. Je mag je eigen laptop meebrengen, maar er zijn ook computers in het lokaal aanwezig. Deelnemen kost 9 euro en 4,5 euro voor houders van een vrijetijdspas. Inschrijven is verplicht.

meer info: LDC Luysterbos, 014 56 70 70, dienstencentrum@geel.be