U bent hier

Nieuwtjes gemeenteraad Nijlen

Nijlen regio
11.11.2016 - 01.33u
Door: Herman Gezelle

Visie detailhandel in de gemeente :  in samenwerking met de provincie Antwerpen werd een toekomstvisie uitgewerkt voor de detailhandel in onze gemeente. Deze werd opgemaakt na gesprekken met het bestuur, de diensten, de handelaars en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro).

De visie stelt dat Nijlen in 2025 een gemeente moet zijn met een aantrekkelijke handelskern en met een flexibel aanbod op maat in de kleine kernen. Extra grootschalige handel mag de leefbaarheid van de kernen niet verzwakken of extra belasten.

Nijlen moet bekend worden als een winkeldorp met een eigen karakter en een uniek aanbod waar de inwoners graag hun inkopen doen en waar toeristen, recreanten en cultuurliefhebbers ook klanten zijn. Het gemeentebestuur wil daarom de detailhandel (vooral winkels en horeca) in de kernen van Nijlen, Kessel en Bevel versterken.

Om een gestructureerd overleg op te starten tussen het gemeentebestuur en de ondernemers (detailhandelaars, landbouwers, ambachtslui, vrije beroepen, enz...), geeft de gemeenteraad het college de opdracht om de oprichting van een gemeentelijke adviesraad lokale economie te realiseren. Deze krijgt als naam 'Ondernemend Nijlen'. Naast overleg moet deze adviesraad verbetervoorstellen formuleren en mee de schouders zetten onder de promotie van de lokale economie.

Stand van zaken aanleg fietspad Berlaarsesteenweg

De subsidieprocedure voor de aanleg van het fietspad werd doorlopen. Na opmerkingen van Natuur & Bos werd een aangepast rooi – en onteigeningsplan opgemaakt en ook de nodige gronden werden ondertussen verworven.

Momenteel legt het studiebureau de laatste hand aan het definitieve ontwerp dat in de loop van de maand november wordt ingediend bij de provincie voor de definitieve subsidieaanvraag. Na de procedure van de open aanbesteding kan de definitieve subsidie worden vastgelegd en kunnen de werken gegund worden. De start van de werken wordt verwacht in het voorjaar 2017, wellicht in de maand mei.

Overdracht onroerende goederen van gemeente Nijlen naar hulpverleningszone Rivierenland

Sinds 1 januari 2015 is de brandweer van Nijlen werkzaam binnen de hulpverleningszone Rivierenland. Op basis van een studie over de meest wenselijke locaties van de verschillende brandweerkazernes, werden overdrachtswaarden en huurwaarden bepaald.

Nijlen is één van de gemeenten binnen de zone waarvoor beslist werd dat de kazerne door de gemeente aan de zone wordt overgedragen. Hiervoor wordt een erfpachtsysteem op 49 jaar voorgesteld, verlengbaar met 50 jaar. De gemeente ontvangt hiervoor éénmalig een investeringstoelage van € 346.600 maar anderzijds heeft dit gevolgen voor de exploitatietoelage die de volgende jaren door de gemeente aan de zone betaald moet worden. V

oor het dienstjaar 2016 komt dit op een stijging van ruim 41 900 euro. Voor het jaar 2017 wordt dat ruim 73 000 euro.

De gemeenteraad gaat akkoord met deze overdracht van de kazerne op het grondgebied van de gemeente naar Hulpverleningszone Rivierenland door middel van een erfpacht van 49 jaar, verlengbaar met 50 jaar.
Meer nieuws

Freelance copywriter Bert Moons : 'DeSchrijfwerkerij straf verhaal, ik zou volgens artsen niet meer kunnen schrijven,

Kempen regio | Neteland | Nijlen regio | Vlaanderen 06.12.2021 - 18.58u reading time7min

Bevelaar en freelance copywriter Bert Moons (49) heeft een nieuw schrijfbureau opgericht.

Met DeSchrijfwerkerij.be wil hij een bureau op de markt brengen met de flexibiliteit van een freelance copywriter. De oprichting van een nieuw schrijfbureau is op zich geen groot nieuws, maar wel wanneer je weet dat gespecialiseerde artsen Bert enkele jaren geleden vertelden dat hij nooit nog zou kunnen schrijven.

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto