U bent hier

Nieuwtjes Heist Op Den Berg

Heist op den Berg
26.09.2014 - 11.25u
Door: Franky Van Leeuwen

Nieuws vanuit het schepencollege

RUP Landschaps- en sportpark Hof van Riemen
Het college neemt akte van het goedkeuringsbesluit van de Deputatie van 28 augustus 2014 voor het RUP Landschaps- en sportpark Hof van Riemen. Met uitzondering van enkele tekstdelen heeft de Deputatie het RUP helemaal goedgekeurd. Dit goedkeuringsbesluit wordt overgemaakt aan de GIS-cel voor opname in het plannenregister.

Aankoop zakken voor pmd en restplastic
Het college geeft opdracht aan de milieudienst om 12.000 rollen blauwe pmd-zakken en 12.000 rollen groene zakken voor restplastic te bestellen bij IOK Afvalbeheer. De totale kostprijs hiervan bedraagt 36.000 euro. De prijs voor een rol pmd-zakken is 2 euro, die voor een rol restplastic 1 euro.

‘Buiten-gewoon plekje’ Hoge Brugstraat
In juni 2014 werd de opknapbeurt voor de groene driehoek in de Peremansheidestraat afgerond. 

In het kader van het project voor plattelandsontwikkeling ‘Buiten-gewone plekjes’ willen de gemeente Heist-op-den-Berg en Regionaal Landschap Rivierenland een nieuw project opstarten. Langs de Hoge Brugstraat bevindt zich een braakliggend perceel en een groen pleintje met een infiltratiezone. Beide terreinen verdienen een groene herwaardering en functionele invulling. Het is belangrijk dat de inrichting afgestemd wordt op de noden van de gebruikers en de buurtbewoners. 

Op donderdag 16 oktober om 20 uur wordt hierover een inspraakvergadering georganiseerd in zaal Velodroom van cultuurcentrum Zwaneberg. Bedoeling is enkele ideeën terug te koppelen met de aanwezigen en buurtbewoners om samen tot een eindvisie te komen, zodat het komende halfjaar de nodige werken kunnen worden ingepland. Het gaat hierbij niet om grote infrastructuurwerken maar eerder om kleine ingrepen zoals onder andere aanplantingen en beheerwerken. 

Het winnende plekje kon worden opgeknapt met een maximumbudget van 2.000 euro, waarvan 1.300 euro projectfinanciering door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en 700 euro cofinanciering door de gemeente.

Aankoop straatvuilzuiger
Door een klein incident met een sigaret brandde de straatvuilzuiger van de technische dienst op woensdag 3 september volledig uit. Deze straatvuilzuiger werd voornamelijk ingezet om de algemene netheid in Heist-centrum te bewaren. 

Het college beslist dan ook om een tweedehandse straatvuilzuiger aan te kopen voor de prijs van 9.075 euro incl. btw. Omdat er voorheen wel eens klachten waren van handelaars over het lawaai dat de straatvuilzuiger maakte, wordt nu een elektrische straatvuilzuiger aangekocht, die veel minder geluid maakt. 

Nacht van de Heistse Ondernemer
Op vrijdag 17 oktober vindt de Nacht van de Heiste Ondernemer plaats in Cultuurcentrum Zwaneberg. Het gaat om een gezamenlijk netwerkevent van Unizo, Voka, Bergstraatcomité en Horeca Zuiderkempen om de Heistse ondernemers dichter bij elkaar te brengen. 

Het gemeentebestuur beslist dit initiatief te ondersteunen en geeft opdracht aan de dienst Lokale Economie om te zorgen voor het versturen van de uitnodigingen. 
  
Infrastructuurwerken verkaveling Kleine Steenweg
Er gaat een nieuwe verkaveling aangelegd worden in de Kleine Steenweg in Booischot. De verkaveling situeert zich tussen de Liersesteenweg en de Klein Pijpelstraat. 

Om de aankoppeling van de riolering te verwezenlijken, moet de Kleine Steenweg onderbroken worden voor verkeer tussen de Liersesteenweg en de Klein Pijpelstraat. De omleiding loopt via de Pijpelstraat en zal ongeveer 3 weken duren. 

Het college stelt de aanvangsdatum van de werken vast op 13 oktober. 
  
Aankoop nadars
Het college stelt een firma aan voor de aankoop van nadars. De opdracht wordt gegund voor de prijs van 21.199,20 euro incl. btw.

Nieuws vanuit de gemeente

Open Bedrijvendag in De Sporthal
Weet jij hoeveel km een zaalwachter elke dag aflegt, hoeveel mensen er wekelijks De Sporthal bezoeken, of hoeveel water er in het zwembad kan? Op deze en veel meer vragen krijg je een antwoord op zondag 5 oktober tijdens Open Bedrijvendag! Meer weten?

Behaag onze Kempen
Onze gemeente neemt deel aan de actie ‘Behaag onze Kempen!’. Dit is een initiatief van IOK, Natuurpunt, Velt, JNM en 26 Kempense gemeentebesturen. De organisatoren willen inheemse en streekeigen soorten promoten. Meer weten?

Triple P Oudertraining
Tijdens dit groepsprogramma kunnen ouders hun ervaringen delen met andere ouders, informatie over opvoeden krijgen en samen vaardigheden inoefenen. In oktober start een nieuwe reeks Triple P in CC Zwaneberg. Meer weten? 

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto