Werken Amocolaan tot eind augustus

De werken aan de Amocolaan konden niet afgerond worden voor het bouwverlof. De werken zullen duren tot eind augustus.

Op de werf was in de week voor het bouwverlof het storten van het nieuwe beton voorzien, maar omdat onder andere de nieuwe fundering niet voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die het Agentschap Wegen & Verkeer oplegt, heeft dit niet kunnen plaatsvinden.

Door deze ontwikkelingen zullen de werken op de Amocolaan niet voor het bouwverlof kunnen worden afgerond zoals oorspronkelijk gepland.

Na het bouwverlof, vanaf 1 augustus, zal er nog 3 tot 4 weken gewerkt worden tot eind augustus. De Amocolaan blijft wel steeds in beide richtingen open voor het verkeer. Enkel ter hoogte van de werfzone moet het verkeer beurtelings over één rijstrook passeren. 

Vernieuwing wegdek Gasthuisstraat

Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit aan het wegdek van de Gasthuisstraat. Vanaf het kruispunt met de Diestseweg tot aan het kruispunt met De-Billemontstraat/Laar wordt het asfalt vernieuwd.

Tijdens de werken is de Gasthuisstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De omleiding voor plaatselijk verkeer loopt langs Westelijke Ring, Molseweg, Kievermont, Retieseweg en omgekeerd.

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid langs Westelijke Ring (R14), Noord-Zuidlaan (N19g), E34, N18 en N118 (Retie, Dessel, Mol).

Fietsers rijden langs Diestseweg, Eikevelden en Laar of gaan met de fiets aan de hand over de voetpaden van de Gasthuisstraat.

De bussen van De Lijn volgen tijdens de werken een omleiding. Kijk voor meer info over de dienstregeling op www.delijn.be.

Asfalteringswerken zijn altijd erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. 

meer info: www.wegenenverkeer.be

Update werken N13 in Olen en Geel

Vanaf 30 juli start de aannemer in Punt-Velveken met rioleringswerken en ook in Lammerdries-Winkelstraat wordt gewerkt.

Start werken in Punt-Velveken

Vanaf maandag 30 juli voert de aannemer rioleringswerken uit in zone 1 (Punt-Velveken). Er wordt ook een fietspad aangelegd. Door deze werken geldt er tot begin oktober eenrichtingsverkeer in deze zone. Van begin oktober tot begin december wordt zone 1 volledig afgesloten voor al het verkeer omwille van het structureel onderhoud van de weg.

Start werken in Lammerdries-Winkelstraat

Vanaf maandag 30 juli zal ook gestart worden met de werken in Lammerdries-Winkelstraat. Dit stuk, alsook de bocht aan Decatlon Olen wordt tijdens de werken volledig afgesloten. De werken duren een viertal weken, maar aangezien de bocht aan Decatlon in beton wordt uitgevoerd, moeten er nog enkele weken uithardingstijd bijgeteld worden. Dit betekent dat de werken in totaal vermoedelijk 10 weken zullen duren. Gedurende deze fase blijft de Tweemolenstraat bruikbaar.

Het shoppingpark blijft langs twee kanten bereikbaar. Van en naar het shoppingpark rijden kan:

  • vanuit O.-L.-V.-Olen via: Oevelseweg - Geelseweg - Neerbuul - blokje Hoogbuul - Moleinde - Neerbuul - Lammerdries
  • via de grote omleiding van Primalux: N152 - Industrielaan - Hoogbuul - Neerbuul - Lammerdries
  • vanuit Geel via: Geelseweg (enkelrichting van Geel naar Herentals) - Tweemolenstraat - Lammerdries-Oost

meer info: www.slimdoorgeel.be.