Werken aan verbindingsweg tussen Rauwelkoven en Larumseweg

Door werken aan de fietsostrade is de verbindingsweg tussen Rauwelkoven en Larumseweg afgesloten. De werken waren ingepland tot begin december, maar zijn door omstandigheden verlengd tot half januari. De verbindingsweg is normaal enkel toegankelijk voor fietsverkeer en plaatselijk verkeer. Er is een plaatselijke omleiding.

meer info: grondgebonden zaken, 014 56 62 50, grondgebondenzaken@geel.be

Sluitingsdagen Kerstmis

Op dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december en donderdag 26 december zijn de meeste stadsdiensten en het Sociaal Huis gesloten. Er zijn enkele uitzonderingen:

cultuurcentrum de Werft: gesloten van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari.

Gasthuismuseum: gesloten van maandag 23 december tot en met zondag 5 januari.

dienst toerisme en stadsanimatie:

op dinsdag 24, zaterdag 28 en 29 december open van 10 tot 14 uur

vrijdag 27 december open van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur

meer info: www.geel.be

Openingsuren zwembad tijdens eindejaarsperiode

open op zaterdag 28 en zondag 29 december en op zaterdag 4 en zondag 5 januari met gewone openingsuren

open op maandag 23, donderdag 26, vrijdag 27 en maandag 30 december en op 2 en 3 januari met aangepaste openingsuren:

25m-bad: 13 - 17 uur, baantjes trekken 6.30 - 8.30 uur, 12 - 17 uur en 19 - 21 uur

springplanken: 14 - 21 uur

andere baden: 12 - 21 uur

gesloten op dinsdag 24, woensdag 25 en dinsdag 31 december, en op woensdag 1 januari

meer info: dienst sport, 014 56 67 00, sport@geel.be, www.geel.be/openingsurenzwembad

25 jaar Behaag onze Kempen = 1 miljoen bomen en struiken

Stad Geel heeft van in het begin enthousiast meegewerkt aan de actie Behaag onze Kempen van IOK. Dat loont, een 700-tal Gelenaars bestelden bij Behaag onze Kempen, goed voor zo'n 70 000 bomen in onze stad. Zo is Geel een van de koplopers van alle deelnemende gemeenten.

Deze bomen creëren ook heel wat lokaal voedsel en biodiversiteit. Dat bevordert de leefbaarheid van onze stad en komt daarenboven het milieu en onze gezondheid ten goede! De miljoenste boom werd op vrijdag 6 december aangeplant in de vernieuwde pastorijtuin in Larum door 33 kinderen van de stedelijke basisschool.

meer info: grondgebonden zaken, 014 56 62 50, grondgebondenzaken@geel.be

Openbare zittingen vredegerecht

Vanaf 1 december 2019 sloot het Geels vredegerecht op de Pas. De zittingen op woensdagvoormiddag vinden plaats in Mol, Molderdijk 7. Vanaf 1 maart 2020 vinden enkel de zittingen op de eerste woensdag van de maand nog plaats in Mol.

Op de andere woensdagvoormiddagen vinden de zittingen plaats in de trouwzaal van het stadhuis in Geel. In het stadhuis in Geel gaat het telkens om openbare zittingen in verband met onbetaalde facturen, retributies parkeren, huurzaken ...

meer info: Vredegerecht, 014 56 59 30, vred.geel@just.fgov.be

Buurtzorgnetwerk zoekt helpende handen

Ouderen en mensen die hulp nodig hebben, wonen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Via het project 'Geel Bu(u)rt' werken de stad, het Sociaal Huis, buurtbewoners, verenigingen en lokale organisaties samen om hen hierbij te ondersteunen.

Wil jij graag meewerken aan een fijne buurt voor iedereen? Draag dan je steentje bij als buurtgezel of buurtantenne. Een buurtgezel is een buur bij wie je terecht kunt voor kleine taken, praktische hulp en/of gezelschap. Een buurtantenne vormt het aanspreekpunt in de buurt.

Heb je ideeën om jouw buurt zorgzamer te maken? Kijk op www.geel.be en zoek op 'buurtzorg'. Of neem contact op met je lokale buurtantenne of de deskundige buurtzorg van de dienst sociale zorg.

meer info: deskundige buurtzorg, 014 56 71 36, geelbuurt@geel.be

Sms Be-Alert gehad op 6 december?

Op 6 december werd een sms via Be-Alert uitgestuurd naar aanleiding van een lek in een pijpleiding met ethyleen in Oevel. In de sms werd gewaarschuwd voor twee grote vlammen die zichtbaar waren door een gecontroleerde verbranding waardoor vlammen van 15 meter hoog te zien waren en die geur- en lawaaihinder konden veroorzaken.

Heb je geen sms ontvangen? Ben je nog niet ingeschreven bij Be-Alert, registreer je dan op www.be-alert.be! Ben je geregistreerd, maar heb je geen sms gekregen? Kijk je profiel na op www.be-alert.be.

meer info: www.be-alert.be

Speelpleinwerking

Door een brandje in de toiletten van jeugdcentrum de Bogaard wijkt speelpleinwerking De Speelfabriek tijdens de kerstvakantie uit naar de sporthal van Sint Aloysius Geel.