Speelfabriek paasvakantie

Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april leven de kids zich volop uit bij de Speelfabriek. Op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen ze deelnemen aan de speeldagen. Daar moet je niet voor inschrijven, maar heb je wel een speelpas voor nodig. De speelpas vraag je aan via www.geel.be/speelfabriek of via het onthaal van dienst jeugd.

Voor Speelfabriek Deluxe op vrijdag moet je wel inschrijven.

Dat kan:
- vanaf maandag 2 maart om 18 uur via www.geel.be/speelfabriek met het wachtwoord dat je kreeg na aanvraag van je speelpas. Kijk op voorhand al eens na of het inloggen lukt en je gegevens juist zijn. Ben je je logingegevens kwijt? Dan kun je deze aanvragen op de reservatiewebsite. De dienst jeugd stuurt je na afloop van de activiteit een factuur.

- op maandag 2 maart van 18 tot 19 uur aan het onthaal van dienst jeugd. De dienst jeugd stuurt je na afloop van de activiteit een factuur.

meer info: dienst jeugd, 014 56 68 00, jeugd@geel.be, www.geel.be/speelfabriek

Nieuw aanmeldingssysteem basisonderwijs

De inschrijvingen van kleuters en lagere schoolkinderen verlopen voortaan via een digitaal systeem. Eerst moet je je aanmelden via geel.aanmelden.in, daarna kun je je kind inschrijven. De periode waarin je je kunt aanmelden hangt af van je situatie.

- De aanmeldingsperiode voor leerlingen met broers of zussen, halfbroers of -zussen of kinderen met hetzelfde adres liep van 13 tot 26 januari.
- Voor andere kinderen loopt de aanmeldingsperiode van 2 tot 31 maart.
- Is je kind niet online aangemeld? De vrije inschrijvingen starten op 29 mei. De scholen stellen dan de plaatsen open die nog vrij zijn.
Heb je vragen, geraak je niet wegwijs of heb je geen computer ter beschikking? In het Huis van het Kind (Brigandshof) kun je terecht voor hulp bij het aanmelden of om vragen te stellen:
- elke maandagvoormiddag van 9 tot 12.30 uur
- donderdag 5 maart van 17.30 tot 19.30 uur
- donderdag 19 maart van 17.30 tot 19.30 uur

meer info: Huis van het Kind, 014 56 73 44, info@huisvanhetkindglm.be, www.geel.be/centraal-aanmeldingssysteem

Heraanleg Pas tussen Waterstraat en Dr.-Sanodreef

Begin maart start de aannemer met de heraanleg van het kruispunt Pas-Waterstraat-Stelenseweg (Zonneke). Deze werken duren 35 kalenderdagen. Als het nodig is, wordt ook in het weekend gewerkt.

Het eenrichtingsverkeer in Pas loopt in deze periode omgekeerd, dus van Markt richting Zonneke. Wanneer die werken afgerond zijn, begint de aannemer aan het deel van Pas tussen kruispunt Zonneke en Dr. Sanodreef. Deze fase duurt 55 werkdagen. Het eenrichtingsverkeer in Pas is dan terug normaal, van kruispunt Zonneke naar Markt.

Gedurende de hele periode loopt de omleiding voor het doorgaand verkeer langs de Ring. Het einde van de werken is gepland rond het bouwverlof van 2020. Het weer en technische problemen kunnen deze planning wijzigen.

meer info: grondgebonden zaken, 014 56 62 50, grondgebondenzaken@geel.be, www.geel.be/pas

Openbare zittingen vredegerecht

Op 1 december 2019 sloot het Geelse vredegerecht op de Pas. Vanaf 1 maart 2020 vinden de zittingen op de eerste woensdag van de maand plaats in Mol, Molderdijk 7. Op de andere woensdagvoormiddagen vinden de zittingen plaats in de trouwzaal van het stadhuis in Geel.

In het stadhuis in Geel gaat het telkens om openbare zittingen in verband met onbetaalde facturen, retributies parkeren, huurzaken ...
meer info: Vredegerecht, 014 56 59 30, vred.geel@just.fgov.be