U bent hier

Nieuwtjes schepencollege Grobbendonk

Grobbendonk
14.05.2013 - 14.51u
Door: Herman Gezelle

Maatregelen geluidshinder Beverdonkgrondwal van vijf meter hoog, 300 meter lang


Naar aanleiding van het overleg tussen het college en nv De Scheepvaart op 1 maart heeft die
laatste, op sterk aandringen van het college, bekeken welke flankerende maatregelen genomen
kunnen worden om de mogelijke geluidshinder van de exploitatie van de containerterminal op het
bedrijventerrein Beverdonk naar de directe omgeving te verminderen.
Het college heeft in deze context goedkeuring gegeven aan nv De Scheepvaart om haar voorstel
verder uit te werken. Dit houdt in dat zij een grondwal van vijf meter hoog, 300 meter lang en
dertig meter breed zullen aanleggen aan de kant waar de bewoning zich bevindt. Zowel naar
geluidshinder als naar hinder rond ‘het uitzicht’ zou dit een enorme verbetering zijn.


Gratis groene zak


Daarnaast is er beslist om aan ieder gezin een gratis rol groene zakken voor restplastiek aan te
bieden. Sinds 2009 is de inzameling van restplastiek afgeschaft en dus zijn burgers verplicht hun
restplastiek te laten inzamelen op het recyclagepark. Ter compensatie van deze verplaatsingskosten
kan elk gezin in de Groboscoop van juli-augustus 2013 een bon vinden om een gratis rol groene
zakken af te halen op het gemeentehuis. Dit zal kunnen tot 31 december 2013.
Verder zal er opnieuw werk gemaakt worden van de preventieve bestrijding van de processierups
op het openbaar domein.In samenwerking met de gemeente Vorselaar zullen offertes opgevraagd
worden zodat deze preventie zo financieel efficiënt mogelijk kan gebeuren. De straten waar dit zal
plaatsvinden zijn: Molendreef, Molenstraat, Vaartkom, Rostal en Meirhoevendreef. Hier is het nut
van een preventieve aanpak het meest nadrukkelijk aanwezig.

Voortgang fietspad N13


Het dossier rond het fietspad van de N13, de gewestweg tussen Herentals en Nijlen, sleept al lang
aan. Maar recent zijn er heel wat vorderingen gemaakt met de onteigeningen. Die van fase 1
(Herentals – Meirhoevendreef) zijn volledig in orde. Die van fase 2 (Meirhoevendreef – Aldhem)
zijn in volle ontwikkeling. De onteigeningen van fase 3 (Aldhem – Lindekens) en fase 4 (Lindekens –
Nijlen) zijn voor de nabije toekomst. Het gemeentebestuur blijft druk zetten achter de verdere
afhandeling van dit belangrijke dossier.


Meerjarenplanning


Tot slot heeft het college in het kader van de meerjarenplanning informatie gekregen en gediscussieerd
over human resource management, de dienst burgerzaken en ICT. Eerder hadden we al een sessie
gehad over het gemeentelijk patrimonium. De bedoeling van deze vergaderingen is het
gemeentebestuur zoveel mogelijk informatie en ideeën aanreiken om tot een degelijke
meerjarenplanning te komen. De komende weken komen alle andere sectoren aan bod, startende
met openbare werken en onderhoud op 22 mei.  U kan als burger de stappen in de meerjarenplanning ook volgen via een blog op de website van  de gemeente. Surf dus zeker eens naar www.grobbendonk.be.imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto