U bent hier

Nieuwtjes schepencollege Heist-op-den-Berg

Heist op den Berg
09.08.2019 - 09.32u
Door: Herman Gezelle

YOUCA Action Day
Team Heist in de Wereld stelt voor om op 17 oktober 2019 met Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg opnieuw deel te nemen aan de YOUCA Action Day, de vroegere 'Zuiddag' waarin jongeren voor één dag tewerkgesteld worden en de vergoeding hiervoor afstaan aan een jongerenproject in het Zuiden. Dit jaar worden via een project van TRIAS ondernemende jongeren in Guinee gesteund.

Het college gaat akkoord. Team Heist in de Wereld neemt de organisatie op zich.

Subsidie voor uitrusting Jeugdhuis Kwinten

Op de gemeenteraad van 10 januari 2017 werd het subsidiereglement voor het plaatselijke jeugdwerk goedgekeurd. Hierin staat onder andere dat erkende Heistse jeugdhuizen een subsidieaanvraag kunnen indienen voor investeringen in materiaal specifiek voor de werking van een jeugdhuis.

Jeugdhuis Kwinten liet zijn bestaande opbergruimte ombouwen tot koelcel en diende hiervoor een subsidieaanvraag in. Deze aanvraag werd goedgekeurd op 20 mei 2019.
De subsidie bedraagt 50% van de reële kosten met een maximum van 1.000 euro. De aan de hand van facturen bewezen kosten moeten minstens 500 euro bedragen. Jeugdhuis Kwinten diende een verslag in en legde facturen voor met een totaalbedrag van 5.855,19 euro. De totale subsidie aan Jeugdhuis Kwinten bedraagt dus 1.000 euro.  Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de subsidie.

Natuurreservaat Bruggeneindse Goren

Het college kreeg een brief van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. Hij besloot op 19 juli 2019 om de naam van het erkende natuurreservaat 'De Goren' in Bruggeneinde te wijzigen in 'Bruggeneindse Goren'. Het wordt daarnaast uitgebreid met een oppervlakte van 6 ha 95 a 85 ca. De totaal erkende oppervlakte wordt hierdoor 9 ha 15 a 55 ca.

Subsidie voor dorpsfeest Wiekevorst

Jaarlijks voorziet team Cultuur budget om gemeenschapsvormende culturele projecten te ondersteunen met een subsidie. Voorwaarden zijn: betrokkenheid van en kans tot ontmoeting tussen bewoners en gemeente
samenwerking met andere verenigingen, initiatieven en individuen of samenwerking tussen sectoren (cultuur, onderwijs, jeugd, ...)
actieve cultuurparticipatie (bevolking/bewoners niet louter als publiek, maar wel als medeactor of medeorganisator).

Dorpsfeest Wiekevorst is een samenwerkingsproject waarbij meerdere verenigingen van Wiekevorst samen feestelijk zichzelf voorstellen in een vernieuwde dorpskern. Het is tevens het moment voor de inwoners van Wiekevorst om de verenigingen en de dorpsgenoten beter te leren kennen. Dit gebeurt onder de vorm van een verenigingenmarkt en met een centrale eet- en drinktent waar ook optredens zullen plaatsvinden.

De organisatie van dit dorpsfeest diende een subsidieaanvraag in. Het college kent 500 euro toe. De aanvrager moet de nodige onkostenbewijzen voorleggen binnen de drie maanden na afloop van het evenement.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto