Noodopvang van kleuters en lagereschoolkinderen

Op maandag 18 mei zullen de scholen geleidelijk de lesactiviteiten hervatten. Dat gebeurt in eerste instantie voor de leerlingen van het zesde, eerste en tweede leerjaar.

De combinatie van het hervatten van de lessen en het voorzien van noodopvang bleek een moeilijke opgave.

Het team Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) van het lokale bestuur en de basisscholen van Heist-op-den-Berg werkten samen aan een haalbaar plan om maximaal noodopvang te blijven voorzien, zowel voor kleuters als voor kinderen van de lagere scholen.

Die opvang is in eerste instantie voor ouders die buitenshuis werken en voor kwetsbare gezinnen.

Basisprincipes

 • De Buitenschoolse Kinderopvang en de schoolopvang blijven gescheiden. Op die manier blijven de verschillende contactbubbels intact. De organisatie ervan gebeurt decentraal, waardoor er opvang is in de elf kerkdorpen van Heist-op-den-Berg. De buitenschoolse opvang die nu in de schoollokalen gebeurt, verplaatst zich naar de locatie Boonmarkt, met een contactbubbel per school.
 • De scholen vangen de kinderen van de leerjaren 6, 1 en 2 op zowel voor het lesgeven als voor de noodopvang met preteaching. Ouders met een voor- en naschoolse opvangnood richten hun vraag aan de school, die bekijkt hoe ze eraan tegemoet kan komen. De school schakelt indien nodig de BKO met preteaching in. De keuze voor BKO vraagt een weloverwogen beslissing van de ouders, omdat er nadien geen bewegingen meer mogelijk zijn vanuit de BKO-bubbel naar de schoolbubbel.
 • Het team Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor de noodopvang met preteaching van de kleuters en de kinderen van de leerjaren 3, 4 en 5, zowel voor, na als tijdens de schooluren (van 7 tot 18 uur). De kinderen van de leerjaren 6, 1 en 2 die voor opvang (voor, dag en na) en preteaching kiezen (en dus geen les ter plaatse in de school volgen), kunnen eveneens terecht bij de BKO.

De regeling is vanaf 18 mei van kracht in zoverre dat de organisatie ervan haalbaar is op het vlak van capaciteit en personeelsinzet. Het BKO-team werkt met inschrijvingen (minstens 24 uur op voorhand).

Ouders kunnen met vragen over de lessen en de opvang met preteaching in de scholen voor de leerjaren 6, 1 en 2 terecht in de desbetreffende school.

Voor alle vragen over de noodopvang met preteaching van kleuters en kinderen van de leerjaren 3, 4 en 5 kunnen ze terecht bij team Buitenschoolse Kinderopvang. Omwille van de coronamaatregelen is het team momenteel enkel telefonisch en per mail bereikbaar. De loketfunctie is gesloten.

Heropening kantoor Toerisme

Sinds maandag 11 mei is het toeristische kantoor in de Postweg terug open. Je kan er terecht voor een fiets- of wandelkaart, een Heists souvenir, info over mooie plaatsjes in Heist, waar je kan overnachten, ...

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen zich aan de opgelegde maatregelen houdt.

 • Er mag slechts één bezoeker gelijk binnen
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
 • Raak geen brochures aan die je niet meeneemt.
 • Betaling met banccontact, liefst contactloos

De bib levert aan huis!

Lees jij graag, maar raak je niet in de bib? (Tijdelijk) minder mobiel of kan je omwille van je leeftijd of persoonlijke situatie het materiaal niet ophalen? Maak dan gebruik van onze leveringsservice, waarbij de bibliotheek gratis naar je toe komt!

Hoe werkt het?
Bel de bib op 015 24 57 44 tijdens de kantooruren van 9 tot 17 uur. Zorg dat je je lidnummer bij de hand hebt. Bestel de gewenste materialen. 

Nadat je de bib hebt gecontacteerd met wat je wenst uit te lenen, wordt je bestelling op je lidkaart gezet.

Een medewerker zal vervolgens telefonisch contact opnemen om een moment van levering af te spreken.

Deze service is een deel van onze alternatieve uitleendienst. Het is ook nog altijd mogelijk om zelf je boeken af te halen!

Week van de Opvoeding - Opvoeden is geen wed(strijd)

Dit jaar is het centrale thema van de Week van de Opvoeding extra toepasselijk: ‘Opvoeden is geen (wed)strijd’. Het voelt momenteel voor velen misschien wel zo aan ... zowel thuiswerkende ouders als buitenshuis-werkende ouders combineren werk, opvang en les voor de kinderen.

Liefst met gezond eten aan tafel en flink wat beweging. Er komt heel wat af op ieder gezin. Snuister daarom eens doorheen het interessante online aanbod van de Week van de Opvoeding (18 tot 23 mei). 

Ongetwijfeld sluiten sommige onderwerpen aan bij vragen waarmee je zelf worstelt. Schrijf dus snel in om deel te nemen aan een van de webinars! Via de facebookpagina Huis van Kind Heist-op- den-Berg kan je tijdens de Week van de Opvoeding nog extra activiteiten volgen.

Maandag 18 mei om 10 uur: Virtueel peuterspeelpunt via praatbox.be 

Elke maandagvoormiddag genoten we van samen spelen, samen fruit eten, samen een koffie drinken en een babbel doen. Dit kunnen we nog, alleen ieder in zijn eigen huis. Zet een kop koffie of thee klaar en zet je voor het scherm. Mama's, papa's, grootouders, peuters op schoot of baby's in hun park. 

Neem je graag deel? Contacteer Ilse Verbeeck, deskundige Huis van het Kind (Gegevens staat onderaan)

Heb je trouwens de facebookpagina Peuterspeelpunt Heist op den Berg al ontdekt?
Voor verhaaltjes, spelideetjes, knutselwerkjes, fotootjes van jullie lieve kapoentjes ...

Dinsdag 19 mei om 19.30 uur: Online infosessie zindelijkheid

Hoe begin je aan de potjestraining van je peuter? Vanaf wanneer? Zijn jongens moeilijker zindelijk te krijgen? Zijn ze ook 's nachts snel droog? Deze en andere vragen komen aan bod in deze online sessie. Er is ook tijd voor vragen. Deze infosessie is in samenwerking met Kind en Gezin Neteland.

Inschrijven kan via huisvanhetkind@heist-op-den-berg.be

Webinars georganiseerd door gezinsbond en EXPOO

 • Maandag 18 mei - 20 uur : Nele De Ganseman – Meer rust in je gezin
 • Maandag 25 mei - 20 uur: Sonja Delbeecke – Opvoeden in echtscheidingssituatie
 • Donderdag 28 mei - 20 uur: Sandra Van Heffen - Duidelijke communicatie: de brug tussen ouders en onderwijs

Info en inschrijven: gezinsbond.be/webinars 

Webinars georganiseerd door VCOK

 • Woensdag 20 mei, 20 u: Noëmie Willemen – Op zoek naar evenwicht
 • Woensdag 27 mei, 20 u: Christophe Van Huyse - Pubers en genotsmiddelen

Info en inschrijven: www.vcok.be/webinars 

Gratis kennismaken met geweldloze communicatie? 

Het team van Blabla biedt de komende weken enkele gratis online sessies aan. Het aanbod vind je op www.blabla-blabla.be.  Of herbekijk de webinar van gezinsbond waar Annelies Peeters gastspreker was. 'Wat je zegt, doet ertoe': https://www.youtube.com/watch?v=4Vf7hIs7S00 

Voelt opvoeden toch als een strijd aan? Of zit je ergens mee vast? Met al je vragen over kinderopvang, groeipakket, onderwijs, hulpverlening kan je terecht bij Huis van het Kind, 015 23 87 80, huisvanhetkind@heist-op-den-berg.be, Facebook Huis van het Kind Heist op den Berg

Contactonderzoek Covid-19

Om te vermijden dat Covid-19 zich snel verspreidt onder de mensen, doet de Vlaamse overheid aan contactonderzoek.  Heb je klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts?  Blijf dan meteen thuis en bel je huisarts.
 
Wanneer je na klachten positief test, start het contactonderzoek. Je wordt dan opgebeld of krijgt een huisbezoek (als telefonisch contact niet kan) om met je te overlopen met wie je contact hebt gehad.
 
Die personen worden vervolgens, ook via telefoon of huisbezoek, geïnformeerd dat ze in contact zijn geweest zijn met iemand die Covid-19 heeft. Zij krijgen daarbij het juiste advies. Zo kunnen ze zelf vermijden dat zij andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken.
 
Er wordt steeds gewerkt met vaste nummers: 02 214 19 19 of sms 8811. De contactpersonen krijgen niet te horen wie de besmette persoon is.
 

Intussen blijft het belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar. 

Meer info kan je vinden in het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=dF6qpbC4olA&feature=emb_title. Neem ook de folder eens door!


Jongeren over corona: enquête

Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten lanceren een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilen ze naar de ervaringen en behoeften van kinderen en jongeren in coronatijden.

De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden.

De enquête loopt van maandag 11 tot en met zondag 17 mei. Het invullen van de enquête duurt 5 tot 15 minuten en alle antwoorden zijn anoniem. De resultaten worden vertaald naar het beleid en bekendgemaakt op sociale media. Daarna kan iedereen zelf aan de slag met de resultaten.

Geef kinderen en jongeren een stem over hun ervaringen en behoeften in coronatijden. Verspreid de enquête en help kinderen en jongeren om ze in te vullen. #jongerenovercorona. https://sg.indiville.be/s3/jongerenovercorona

Hoe meer kinderen en jongeren de enquête invullen, hoe sterker we hun stem kunnen laten horen. 

Meer info kan je vinden op https://www.kinderrechtencommissariaat.be/jongerenovercorona