Nieuwe standplaatsen woonwagenpark Booischot

Het schepencollege verklaart drie standplaatsen op het residentiële woonwagenpark van Booischot (Broekmansstraat 89) open. Twee standplaatsen zijn vrij vanaf de toewijzing, de derde komt op een later moment vrij. Je kan je hiervoor kandidaat stellen tot en met 12 juli.

Voorwaarden

 • je moet ‘woonwagenbewoner’ zijn
 • je moet meerderjarig zijn
 • je mag geen woning of bouwgrond hebben in gehele of gedeeltelijke eigendom of in vruchtgebruik.

Je dient je aanvraag in met een aangetekende brief of een mail naar de terreinverantwoordelijke Stien Van den Eynde (gegevens hieronder). Je stuurt volgend document mee:

 • attest gezinssamenstelling (kan je opvragen bij Burgerzaken).

Wat moet er zeker nog in je brief of mail staan

 • verklaring op eer dat je geen woning of bouwgrond hebt in gehele of gedeeltelijke eigendom of in vruchtgebruik
 • met welke woonwagen of caravan je de standplaats wilt inrichten; enkel met die woonwagen mag je op de standplaats (afmetingen, materialen, verwarmingselementen, foto, …).

Zonder die info en documenten is je aanvraag niet geldig. Alle geldige aanvragen komen op een kandidatenlijst die vervalt wanneer de standplaats toegewezen, aanvaard en ingenomen is.

Meer info:
Stien Van den Eynde, terreinverantwoordelijke woonwagenpark Booischot, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg, svde@heist-op-den-berg.be, 015 22 86 91

Heb jij overdag vrije tijd? Dan is het cursuscentrum jouw place to be!

Van september tot juni vind je ereen gevarieerd aanbod dat bovendien ontmoetingskansen biedt aan iedereen uit de brede regio. Je kan er langlopende cursussen volgen of korte lessenreeksen over allerlei thema’s. Ook informatief-ontspannende uitstappen en een culturele reis staan op het programma. 

In het aanbod staan ontmoeting, plezier, goesting, samenhorigheid centraal. (Bij)leren is belangrijk, maar de sociale contacten en het groepsgevoel zijn even essentieel. Iedereen leert bij, hoort erbij en is er graag bij.

 • Cursusaanbod:

We bieden meer dan 150 cursussen rond 10 verschillende thema’s: taalcursussen, creatieve cursussen, denksporten, computer- en fotografiecursussen, algemeen vormende en sportieve cursussen, cursussen rond natuurbeleving, feelgood en koken.

 • Informatief-ontspannende uitstappen:

Staan op het programma voor volgend cursusjaar: Maastricht, Stevensweert, Genk, Den Haag,
AZ Sint-Maarten in Mechelen, KreaDoebeurs Utrecht, Xanten, Roubaix, Gent, …

 • Culturele reis:

In 2021 verkennen we de Elzas in het noordoosten van Frankrijk.

 • Vrijwilligers:

De cursussen worden allemaal gegeven door vrijwilligers, die niet noodzakelijk een onderwijsdiploma hebben maar die hun kennis graag en op een aangename manier willen doorgeven. Momenteel zoeken wij lesgevers voor Engels en Frans.

 • Info:

Vanaf 1 september vind je het hele aanbod online op www.heist-op-den-berg.be/cursuscentrum en www.heist-op-den-berg.be/webshop. Wil je liever een papieren brochure?

Die kan je aanvragen door een mail te sturen of te bellen: Cursuscentrum, Oude Godstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg, 015 22 86 10, cursuscentrum@heist-op-den-berg.be. De papieren brochure zit einde augustus dan in je brievenbus.

Gemeenteraadscommissie Financiën 

De volgende Gemeenteraadscommissie Financiën, Intergemeentelijke samenwerking, Autonoom Gemeentebedrijf vindt plaats op donderdag 25 juni 2020. 

Op de agenda: 

 • Begrotingswijziging - Politie
 • Jaarrekening 2019 - Gemeente
 • Jaarrekening 2019 - OCMW
 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 1 - Gemeente en OCMW
 • Jaarrekening 2019 - Autonoom gemeentebedrijf
 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 1 - Autonoom gemeentebedrijf
Europese project ‘Easy Towns’

Heist-op-den-Berg coördineert de tweede editie van het Europese project ‘Easy Towns’ (European Accessible Sustainable Young Towns). Elf verschillende Europese landen werken in dit project samen, geleid door Heist-op-den-Berg, onder de noemer ‘Europa voor de burger’.

Vertegenwoordigers van de partners Vicenza (Italië), La Valetta (Malta), Knezna (Bulgarije), Arad (Roemenië), Niepolomice (Polen), Pula en Rijeka 2020 Llc (Kroatië), L’Alfas del Pi (Spanje), Pforzheim (Duitsland), Univerzita Mateja Bela V, Banskej Bystrici (Slowakije ) en Development Agency Kozjansko (Slovenië) werken samen met Heist-op-den-Berg rond interculturele dialoog, integratie en cultureel erfgoed om jongeren te begeleiden naar een maatschappij die inclusie vooropstelt.

Ze verzamelen goede praktijkvoorbeelden en onderzoeken hoe (vooral jonge) burgers door middel van kunst en cultureel erfgoed de motor van verandering kunnen zijn, dialoog kunnen aanmoedigen en kunnen bijdragen aan het beleidsvormingsproces.

Het Vlaams-Europese verbindingsagentschap VLEVA werkt momenteel aan een Europese subsidiemonitor die wil terugblikken op de huidige programmaperiode (2014-2020) en de Vlaamse deelname daarin in kaart wil brengen. Als ‘schoolvoorbeeld’ kozen ze voor ‘Europa voor de burger’, het Easy Towns 2.0-project. Ook vorig jaar werd de Heistse werking met de Europese project budgetten voorbeeldig genoemd. Heist-op-den-Berg is dus - vanuit Europees oogpunt - sterk bezig!

Bovendien kunnen, nu de Europese vluchten hernomen worden, de internationale meetings in Niepolomice (Polen) en de projectfinale  in Heist-op-den-Berg - die werden geannuleerd omwille van de coronacrisis - opnieuw op de agenda worden gezet.  Tweemaal goed nieuws dus voor Easy Towns 2.0!

Meer info: projectcoördinator Bernadette De Cat, 0477 78 80 11, bernadettedecat@gmail.com

Bergconcerten

Dat Corona een invloed heeft op onze zomerplanning is niets nieuws. Dat is ook zo voor de Bergconcerten. Deze zomer zullen ze niet plaatsvinden op zondagmorgen op het Kerkplein. Maar we willen er, samen met jullie en de fanfares, toch graag een muzikale zomer van maken. We zijn dan ook samen met de fanfares op zoek naar alternatieven die passen binnen de geldende maatregelen en veilig zijn voor muzikanten en bezoekers.

Volg daarom de sociale media en website van het lokale bestuur en neem zeker de wekelijkse nieuwsbrief door. Daar vind je binnenkort meer info.

Afvalophalingen in juli en augustus 

Deze zomer gaan de ophaalploegen van IOK Afvalbeheer weer over op het zomerregime. Alle afvalophalingen starten in juli en augustus om 6.30 uur. 

Als je geen ophaling wilt missen, zet je dus best je wekker een halfuurtje vroeger, of plaats je afval de avond voordien al buiten.   Info

IOK, 014 58 09 91.