Samen vooruit: relanceplan na corona

Eind vorig jaar brak het coronavirus uit in de regio Wuhan in China. Het virus verspreidde zich over de rest van de wereld, waaronder ook België. Nu, na ongeveer vier maanden herneemt het leven zich stilaan.

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg zet tijdens de coronacrisis allerlei initiatieven op in het belang van zijn burgers.

Online bevraging nieuw administratief centrum

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg startte begin januari 2020 met een haalbaarheidsstudie voor de eventuele realisatie van een nieuw administratief centrum. Thema’s zoals financiële haalbaarheid, mobiliteit in het centrum, welke dienstverlening er in het gebouw aanwezig moet zijn, … komen in de studie aan bod.

Omdat dit een project is voor elke Heistenaar, vinden we het belangrijk om te weten wat jouw verwachtingen zijn voor dit gebouw en de omgeving.

Heb jij hier ideeën over? Wil je je mening kwijt? Neem dan zeker deel aan deze bevraging!
Je kan de vragen invullen tot en met 2 augustus

Zondagmarkt

De zondagmarkt in Heist-op-den-Berg gaat terug door, maar wel in aangepaste vorm en met de nodige maatregelen.

De Heistse zondagmarkt of ‘voddemét’ is bekend in de ruime omgeving en drukbezocht. Je vindt er kleine prullaria maar evengoed mooie antieke stukken, planten, groenten en fruit, bepaalde dieren ...

Aan De Kringwinkel Zuiderkempen is een biomarkt waar je terechtkan voor biologisch geteelde groenten en fruit en vaak staat er ook een biobakker. De rommelmarkt vond - tot de coronamaatregelen daar anders over beslisten - elke zondagvoormiddag plaats in de Eugeen Woutersstraat en zijstraten.

In het kader van het Relanceplan Lokale Economie beslist het schepencollege om de zondagmarkt te heropenen, aanvankelijk met hooguit vijftig vaste standhouders, vanaf 5 juli worden dat zeventig vaste standhouders in een beurtrolsysteem.

Het gaat vooral om kramen met plantgoed en met dieren(benodigdheden) en verder een aantal voedingskramen. De losse ‘rommelmarktkramen’ met prullaria en tweedehandsspullen ontbreken voorlopig nog.

Het aantal bezoekers is beperkt tot 750. Ze moeten individueel winkelen, de handen ontsmetten en voldoende afstand bewaren. Er zijn vanaf 5 juli vijf in- en uitgangen.

De markt wordt opgesteld in de Eugeen Woutersstraat (tussen Binnenweg en Cederstraat), Cederstraat (tussen Eugeen Woutersstraat en Neerweg), Neerweg (tussen Cederstraat en Binnenweg) en Binnenweg (tussen Bergstraat en Eugeen Woutersstraat). In die wandelrichting wordt een éénrichtings-parcours ingesteld.

Tijdens de markt is er geen verkeer toegelaten in deze straten en geldt er ook een parkeerverbod langs beide zijden van/op de rijbaan van 7 tot 14 uur. Parkeerovertreders die de veiligheidsperimeter hinderen of belemmeren, zullen door de politie weggetakeld worden. 

De Theofiel De Biestraat en ‘t Swaenenerfvallen binnen het marktterrein. Daar geldt geen parkeerverbod, maar moet je wel rekening houden met het feit dat er geen verkeer is toegelaten.

Er wordt ten zeerste aangeraden om te voet of met de fiets te komen. Voor wie toch met de wagen komt, zijn er ruime autoparkings aan het Cultuurplein, de Vlinderstraat en de Neerweg.

Net zoals op de maandagmarkt - die sinds eind mei terug opgestart werd - zullen op de zondagse markt personeelsleden van de lokale politie en het lokale bestuur en stewards ingezet worden om erop toe te zien dat alles volgens de regels verloopt. Alleen zo kunnen de markten immers blijven doorgaan.

Vakantietoezicht politie

Plan je een vakantie in het binnen- of buitenland of ben je een langere periode van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers.

Als inwoner van Heist-op-den-Berg kan je vakantietoezicht aanvragen bij de lokale politie. Dit betekent dat de politie tijdens je afwezigheid kosteloos een oogje in het zeil houdt in de omgeving van je woning.

De interventieploegen komen op regelmatige tijdstippen langs bij je woning. Zijn er problemen of onregelmatigheden, dan wordt de door jou opgegeven con­tactpersoon verwittigd. Bij je thuiskomst krijg je informatie over de uitgevoerde controles.

Wil je dit jaar zorgeloos op vakantie vertrekken? Of ben je bezorgd over de veiligheid van je woning? 

Je kan het aanvraagformulier downloaden van www.politie.be/5362 en afgeven in het onthaal van het politiecommissariaat. Opgelet: bezorg het ingevulde formulier minstens 7 dagen voor vertrek.

Lokaal bestuur Heist-op-den-Berg neemt deel aan ‘Youca Action Day’

Op 15 oktober is het ‘Youca Action Day’. Op die dag gaan jongeren uit de middelbare school één dag meedraaien op de werkvloer, en schenken ze hun loon van 55 euro aan de jongerenorganisatie Youca. Youca staat voor Youth for Change and Action.

De organisatie financiert wereldwijd goede doelen die zich richten op jongeren. Dit jaar gaat de opbrengst naar KIYO, een ngo die zich inzet voor kinderrechten. Zij organiseren een groot project in Brazilië, België en de Filipijnen.

Heist in de Wereld biedt een deel van haar budget aan waarmee de gemeente tot 15 leerlingen van het zesde middelbaar kan aannemen. De jongeren zullen een dag meedraaien bij verschillende teams van het lokaal bestuur, en tegelijk kennismaken met de leefwereld van hun leeftijdsgenoten in het Zuiden.

Efficiëntiemeting gemeentelijke communicatie

Wat denken Heistenaars over de communicatie van hun gemeente? Samen met hogeschool Thomas More lanceert team Communicatie een efficiëntiemeting van de communicatiekanalen van het lokaal bestuur.

De efficiëntiemeting gebeurt via een enquête die iedereen kan invullen. Eind augustus komt ze online, en zal er ook een papieren versie beschikbaar zijn. Inwoners kunnen onder meer aangeven welke gemeentelijke communicatie-kanalen ze wel of niet gebruiken en wat ze er praktisch en inhoudelijk van vinden.

Op die manier wil het team inzicht krijgen in welke kanalen het goed doen en welke niet. Zo kunnen ze de kanalen in de toekomst efficiënter inzetten en gerichter toepassen.

Week van de Duurzame Gemeente

De week van 18 tot 25 september is de Week van de Duurzame Gemeente. Dat is een initiatief van de VVSG (Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten) om lokale, duurzame helden in de kijker te zetten. 

De campagneweek sluit aan bij de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, die 17 duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG’s (Sustainable Develoment Goals) bevat.

Dat zijn internationaal overeengekomen doelen zoals armoedebestrijding en klimaatactie, om naar te streven tegen 2030. Tijdens de zomermaanden zet team Heist in de Wereld lokale ‘coronahelden’ in de kijker: inwoners die bijzondere inspanningen hebben geleverd tijdens deze moeilijke tijd.

Restauratie Kerk Zonderschot

De O.L.V. Koningin van de Vredekerk, beter bekend als de kerk van Zonderschot, is aan een opknapbeurt toe. De glas-in-loodramen moeten hersteld worden en het gebouw heeft last van betonrot. het college keurt het architectenbureau goed dat team Gebouwenprojecten had geselecteerd voor deze werken.