U bent hier

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Herentals
29.01.2019 - 15.05u
Door: Herman Gezelle

College van burgemeester en schepenen verdeelt bevoegdheden

Op maandag 28 januari kwam het nieuwe college van burgemeester en schepenen voor het eerst voltallig bij elkaar en verdeelde de bevoegdheden.

• Burgemeester Mien Van Olmen: algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en jubilarissen, communicatie en dienstverlening, burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling
• Yoleen Van Camp (eerste schepen): mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten en foren en feesten, dierenwelzijn, sport

• Jan Michielsen (tweede schepen): cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale samenwerking, jumelages
• Pascal Van Nueten (derde schepen): ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen.

• Patrik De Cat (vierde schepen): financiën, kerkfabrieken, personeel
• Stefan Verraedt (vijfde schepen): toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT
• Peter Bellens (voorzitter bijzonder comité, zesde schepen): welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap, AZH.

Laat uw fiets graveren en win een cadeaucheque

De Herentalse gemeenschapswachten graveren elk jaar 700 tot 1.000 fietsen. Dat doen zij zowel tijdens de maandelijkse fietsgraveersessies als op scholen en tijdens evenementen.

Door uw fiets te laten graveren, schrikt u dieven af. Gegraveerde fietsen zijn immers herkenbaar en moeilijker te verkopen. Wordt uw fiets toch gestolen, dan maakt uw ingegraveerde rijksregisternummer het gemakkelijker om hem terug te vinden.

De volgende fietsgraveersessie vindt plaats op woensdag 20 februari van 12 tot 15 uur aan het station. Schrijf u in op www.herentals.be/fietsgraveren of via tel. 014-24 66 43. Het fietsgraveren is gratis en bovendien verloot het stadsbestuur elke maand een Helemaal Herentals Kadocheque onder de deelnemers.

Snoeiwerken op de Lierseweg

Van 4 tot 15 februari snoeit de stad de platanen op de Lierseweg. Dit gebeurt met een rijdende werf. De werf volgt de rijrichting van aan het kruispunt met de ringlaan tot aan de Zandpoort, en keert dan terug.

Er wordt telkens gewerkt tussen 8 en 16 uur. Tijdens die periode geldt er een parkeerverbod op de Lierseweg. Het stadsbestuur vraagt de bewoners om tijdens de werken ook geen wagens op de eigen opritten te plaatsen.

De werkzaamheden brengen de nodige verkeershinder met zich mee. Weggebruikers kunnen de werf passeren, maar om de veiligheid van iedereen te garanderen, zal het verkeer regelmatig stilgelegd worden.

Maandelijkse sportactiviteit voor vijfenvijftigplussers

Ook in 2019 organiseert de stad weer elke maand een toffe activiteit voor vijfenvijftig-plussers. Als u aan minstens vijf activiteiten deelneemt, ontvangt u een gratis zwembeurt in het Netepark. Op dinsdag 19 februari starten we met onze eerste activiteit: volksdansen.

Die vindt van 13 tot 16 uur plaats in sportcomplex De Vossenberg (Markgravenstraat 107). Hebt u zin om de beentjes los te gooien en nieuwe werelddansen te ontdekken? Schrijf u dan snel in via www.herentals.be/maandelijkse-seniorenactiviteiten of aan de balie van de sportdienst (Markgravenstraat 107).

Bent u een lokale held? Ons podium zoekt u!

Hebt u als muzikant of dj altijd al op een podium willen staan? Bent u van Herentals of omgeving? Schrijf u dan in voor Lokale Helden op vrijdag 26 april in het jeugdhuis van Herentals. U krijgt een podium met professionele technische ondersteuning en uitgebreide promotie.

Er lopen ook programmatoren rond van 't Schaliken, dus misschien wordt u wel uitgepikt voor een later event zoals Donderse Dagen. Alle muziekgenres en leeftijden zijn welkom. Inschrijven kan tot 29 maart via www.herentals.be/lokale-helden. Lokale Helden is een organisatie van cc 't Schaliken, het jeugdcentrum en Poppunt vzw.

Noorderwijkse Toneelvrienden treden op in parochiecentrum

De Noorderwijkse Toneelvrienden staan tussen 25 januari en 17 februari twaalf keer op de planken van het parochiecentrum in Noorderwijk met de voorstelling Martha en Mattil.

Omdat de Noorderwijkse Toneelvrienden lid zijn van een erkende adviesraad en het parochiecentrum geen stedelijke zaal is, kent het college van burgemeester en schepenen een subsidie toe van maximaal 1.184 euro voor de huur van de zaal.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto