Gezocht: computers voor leerlingen

Nu er noodgedwongen ingezet wordt op thuisonderwijs, hebben gezinnen uiteraard een computer nodig. Toch hebben niet alle jongeren toegang tot een computer thuis of heeft niet iedereen de middelen om zelf een eigen pc aan te kopen.

Hebt u nog functionerende laptops of desktopcomputers die u niet meer gebruikt? Doneer ze en draag zo mee bij aan gelijke onderwijskansen voor iedereen!

Het materiaal dat wij inzamelen, komt rechtstreeks bij de leerlingen van Herentalse scholen terecht. De school zorgt ervoor dat de computers terechtkomen bij leerlingen die ze het hardst nodig hebben.

Alle toestellen worden eerst opgeschoond en gebruiksklaar gemaakt voordat ze gratis worden uitgedeeld. De minimale vereisten voor de hardware zijn Core i3, Core i5 of Core i7, met oplader. U vindt deze info op de buitenkant van uw laptop.

Wilt u materiaal schenken? Laat het ons weten via www.herenals.be/herentalshelpt of tel. 014-28 50 50.

Publieke raadpleging over toekomstmogelijkheden Aldi en Bristol

Het college van burgemeester en schepenen heeft de start- en procesnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Noorderwijksebaan goedgekeurd. Met dit RUP wil de stad toekomstmogelijkheden bieden aan Aldi en Bristol.

Beide bedrijven beschikken hoofdzakelijk over de juiste vergunningen, maar liggen op een plek waar hun activiteiten in strijd zijn met de huidige voorschriften van het gewestplan.

De startnota is de eerste stap in het traject. Het beschrijft op welke manier het RUP tot stand zal komen en hoe de effecten op mens en milieu onderzocht zullen worden.

U kunt de nota's raadplegen via www.herentals.be/rup-noorderwijksebaan of na afspraak bij het stadsloket. Op de website vindt u ook een presentatie met meer uitleg.

Hebt u vragen over het ruimtelijk uitvoeringsplan? Op maandag 25 mei tussen 16 en 20 uur kunt u deze telefonisch stellen aan de ruimtelijk planner van de stad. Voor dit telefoongesprek maakt u vooraf een afspraak via www.herentals.be/rup-noorderwijksebaan.

De publieke raadpleging ving aan op 6 maart, maar werd omwille van de coronamaatregelen tijdelijk geschorst. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de procedure vanaf 5 mei te hervatten.

U kunt uw opmerkingen over de voorgestelde aanpak van het RUP nog tot en met 12 juni 2020 doorgeven aan het stadsbestuur.

Dat kan via e-mail (info@herentals.be), met een brief aan de dienst omgeving (administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals) of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij het stadsloket.

Reacties die tijdens de schorsing van de publieke raadpleging werden bezorgd, zijn geldig.

Bestrijding van eikenprocessierupsen

De eikenprocessierupsen zijn weer in het land. Deze rupsen zitten voornamelijk op inheemse eiken. Vanaf juni hebben de rupsen brandharen. Die verspreiden zich via de lucht en kunnen irritaties veroorzaken aan huid, ogen en luchtwegen.

De stad laat de nesten en rupsen die hinder veroorzaken op openbare plaatsen verwijderen door een professionele firma. Merkt u zo een nest op, dan kunt u dat melden aan de stad via www.herentals.be/contact of tel. 014-28 50 50.

Hebt u rupsen of nesten in uw tuin die geen gevaar vormen voor de openbare veiligheid? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Een professionele firma kan de rupsen verbranden of wegzuigen. U vindt een lijst van firma's op www.provincieantwerpen.be (zoek op eikenprocessierups).

Wat moet u doen als u in contact bent gekomen met de haartjes?

Spoel of was de getroffen lichaamsdelen met water. Ook de ogen moet u goed spoelen.

Strip de huid met plakband om de brandharen te verwijderen. Wrijven of krabben helpt niet.

Was kleren zorgvuldig en op hoge temperatuur.

Nieuwe fietsroute langs erfgoedlocaties

Trappen door gisteren en vandaag is een nieuwe, gratis fietskaart van projectvereniging Kempens Karakter. De kaart bevat drie fietsroutes doorheen elf Kempense gemeentes.

De routes zijn gebaseerd op het vernieuwde knooppuntennetwerk. Onderweg fietst u langs enkele bijzondere erfgoedlocaties. In de uitvouwbare kaart leest u het verhaal achter elke plek en ziet u foto's uit de oude doos. Belangrijk: leef de geldende coronamaatregelen na tijdens uw fietstocht!

U kunt de fietskaart gratis downloaden via www.kempenskarakter.be/fietsbrochure. Ontvangt u de brochure liever in de bus? Vul het formulier in op de website of bel naar Kempens Karakter op het nummer 014-21 39 00.

Blijven fietsen allemaal

Hebt u de voorbije weken tijdens de lockdown ook uw fiets (her)ontdekt? Het is ons in ieder geval opgevallen dat er meer gefietst wordt. Dat kunnen we alleen maar blijven aanmoedigen.

Fietsen is immers de ideale ontspanning om uw hoofd leeg te maken en bovendien een gezonde bezigheid. Natuurlijk hopen we dat u ook blijft fietsen als u weer naar uw werk of naar school mag. Vergeet die files en parkeerstress.

Fietsen is zoveel leuker en ontspannender, dat heb u nu zelf ontdekt! Samen met de politie doen we er alles aan om de fietser voldoende ruimte te geven in onze stad, zodat het veilig blijft voor iedereen.

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pakt uit met de eerste fietscampagne op Vlaams niveau. Wij springen graag op de kar en moedigen onze inwoners aan om te blijven fietsen.