Nieuw openbaar onderzoek naar windmolens op Plassendonk

De stad Herentals volgt de procedure met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het windproject Plassendonk (OMV_2017008799) op. Het college van burgemeester en schepenen brengt u daarom op de hoogte van de volgende stap in dit dossier.

Electrabel/Engie diende bij de Vlaamse Regering een wijzigingsverzoek voor de omgevingsvergunningsaanvraag in. De minister aanvaardde dit wijzigingsverzoek en nu loopt er van 20 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020 een nieuw openbaar onderzoek voor dit dossier.

Gezien de veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 is het momenteel niet mogelijk om een infomoment te organiseren. Op aandringen van de stad zorgde Electrabel/Engie voor een digitaal alternatief door het project toe te lichten op de website www.engie.be/herentals-plassendonk.

Ook via www.omgevingsloket.be kunt u beperkte informatie bekijken over deze omgevingsvergunningsaanvraag. Als u wilt, kunt u het volledige dossier tijdens het openbaar onderzoek op afspraak komen inkijken bij de dienst omgeving. U kunt een afspraak maken via www.herentals.be/openbaar-onderzoek.

Een nieuw openbaar onderzoek betekent dat u opnieuw de mogelijkheid hebt om uw bezorgdheden en opmerkingen kenbaar te maken. Dien uw bezwaren uiterlijk op 18 augustus 2020 in met vermelding van het referentienummer (OMV_2017008799). Dit kan via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/publiek), met een mail naar info@herentals.be of met een brief aan het college van burgemeester en schepenen (post of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het stadsloket).

Verhalen op een bankje

De podcast Het Bankje brengt theater zelfs in coronatijd tot bij het publiek. Op achttien banken in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven kleeft een sticker met een QR-code. Komt u tijdens uw wandeling of fietstocht langs een van deze bankjes?

Zet u dan even neer en scan de QR-code met uw smartphone. U bent meteen getuige van de meest intieme, bizarre of aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar u zit.

Het Bankje is een initiatief van OPENDOEK. Meer dan 65 steden en gemeenten, waaronder Herentals, hebben zich geëngageerd om op minstens 10 banken een QR-code aan te brengen. U kunt de podcast nog tot 31 augustus beluisteren.

Allen samen hebben meer dan honderd amateurkunstenaars meegewerkt aan twintig verschillende dialogen. Meer informatie over de schrijvers, (stem)acteurs en grafische talenten leest u op www.opendoek.be/hetbankje.

Voortuinfestival in Kapellenblok

Op zaterdag 1 augustus organiseert sociale huisvestingsmaatschappij De Woonbrug een voortuinfestival in de straten van de wijk Kapellenblok. Hierdoor is er van 14 tot 16 uur geen verkeer mogelijk in de Azaleastraat, Leliestraat, Rozenstraat, Tulpenstraat, Dahliaplein en Bloemenplein. Circusacts, een muziekensemble en een ijsjeskraam trekken door de straten zodat de bewoners vanuit hun eigen voortuin kunnen genieten van het spektakel.

Zomershopping in Herentals

Kom deze week koopjes doen tijdens de zomershopping in het stadscentrum van Herentals. Winkelen kan elke avond tot 20 uur en ook op zondag 2 augustus openen verschillende winkels de deuren.

Het kernwinkelgebied wordt opgefleurd met kleurrijke banners met Hertalse uitdrukkingen. Wilt u een T-shirt met zo'n uitdrukking erop winnen? Kom dan iets drinken op een van de terrasjes in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven en surf naar www.handelshart.be/horeca.

Om uzelf en elkaar te beschermen is het verplicht om een mondmasker te dragen, ook in openlucht. Kom alleen winkelen en blijf ook de andere hygiënemaatregelen goed opvolgen: hou voldoende afstand van elkaar en ontsmet regelmatig uw handen.

De Zandstraat is autovrij op vrijdag 31 juli, zaterdag 1 en zondag 2 augustus van 9 tot 20 uur. De doorgang tussen de Collegestraat en de Nieuwstraat blijft open. De zuidkant van de Grote Markt en een deel van de Kerkstraat zijn elke avond vanaf 17 uur autovrij en op zondag de hele dag. Zo kunt u rustig plaatsnemen op de extra zomerterrassen.