Herentals in cijfers

Met Gemeente in Cijfers heeft de stad Herentals een kant-en-klaar informatiesysteem dat online toegankelijk is, in de huisstijl is opgemaakt en bovenal zo veel mogelijk informatie bundelt op één platform: van omgevingsstatistieken zoals het aantal inwoners, aandeel 75-plussers en de werkzaamheidsgraad tot specifieke monitoren. Denk maar aan gemeentefinanciën van het BBC en de gemeentemonitor van Statistiek Vlaanderen.

Het is de bedoeling dat de diensten van de stad en het OCMW met weinig moeite de benodigde informatie kunnen vinden. Ook inwoners, scholieren en de media kunnen de tool raadplegen. De informatie is meestal beschikbaar in verschillende niveaus:

· voor de ganse stad Herentals,

· per deelgemeente,

· per wijk

· en soms zelfs per straat.

U kunt de evolutie van de gegevens doorheen de jaren raadplegen en ze vergelijken met de cijfers van Vlaanderen, de provincie en gemeenten met een gelijkaardig aantal inwoners.

Verder kunt u ook de manier waarop de informatie wordt weergegeven aanpassen: een staafgrafiek, cirkel of tabel met cijfers. Download ze meteen in de gewenste vorm en gebruik ze in een rapport of presentatie.

Haakt u mee aan de Warmste Kerstboom?

Kerstmis lijkt nog ver weg, maar toch zijn er al heel wat mensen mee aan het werk. De Wollies bijvoorbeeld, die de Warmste Kerstboom willen haken voor de Grote Markt. Zo zijn ze al enige tijd bezig met het haken en breien van granny lapjes van 20 op 20 centimeter voor een gigantische kerstboom.

Momenteel is de grootste boom van Belgie te vinden in Rollegem. Deze is 8 meter hoog. Samen met uw hulp willen de Wollies dat record verbreken.

Hebt u zin om ook wat te haken of breien? Dan mag u contact opnemen met De Wollies via dewolliesherentals1@gmail.com of gsm 0479-69 10 22. Ook als u geen haker of breier bent, kunt u dit geweldige project steunen.

Elk lapje stof zoekt immers een sponsor. Voor 2 euro kunt u een lapje ondersteunen. U mag natuurlijk ook meerdere lapjes stof steunen. De opbrengst gaat naar het Olivia Fund.

Na Kerstmis verwerken de Wollies alle lapjes tot dekens. Deze dekens worden geschonken aan organisaties die mensen in nood helpen. De actie gebeurt met medewerking van stad Herentals.

Vernieuwing spoor Belgiëlaan

Van 3 tot 14 mei voert Infrabel vernieuwingswerkzaamheden uit aan de spoorwegovergang van de Belgiëlaan. Op weekdagen gebeuren de werkzaamheden 's nachts. In het weekend van 8 en 9 mei wordt er doorlopend gewerkt.

De werkzaamheden zorgen voor heel wat geluidshinder, en er is ook veel werfverkeer in de buurt. Meer informatie: www.infrabel.be/nl/herentals-belgielaan

Denk mee na over de toekomst van de ABO-as

De toekomst van de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan is volop in de maak. Het ontwerpteam heeft vier verhaallijnen voorgelegd aan overheden en officiële instanties om een eerste zicht te krijgen op de haalbaarheid.

Daarna was het de beurt aan de ondernemers, de scholen en andere organisaties rond de as om te kijken wat deze verhaallijnen voor hen betekenen.

En nu komt de Herentalsenaar aan bod. Geef nog tot 16 mei uw mening over de verschillende verhaallijnen via www.pakherentalsaan.be!