Gewijzigde verkeerssituatie in centrum Morkhoven op 12 en 13 november

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 november vinden op het dorpsplein in Morkhoven de sterrenkijkdagen van ASH Polaris plaats. Er geldt dan een stilstaan- en parkeerverbod, telkens van 17 tot 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord.

Er is op die dagen tussen 17 en 23 uur ook geen verkeer mogelijk op een deel van Dorp. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3 en M3. De hulpdiensten krijgen steeds doorgang.

Herdenking WOI en WOII in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven

Op 11 november herdenken we in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven WOI en WOII. In samenwerking met de Vaderlandslievende Verenigingen werden de volgende programma's opgesteld:

Morkhoven

• 8.30 uur: herdenking Sint-Niklaaskerk met woord van een afgevaardigde van het stadsbestuur kransneerlegging aan herdenkingsplaat van de gesneuvelden
• 9 uur: herdenking kerkhof Morkhoven, kransneerlegging slachtoffers Lancaster en kransneerlegging aan Oud-strijders
• 9.30 uur: koffie in sacristie Sint-Niklaaskerk

Noorderwijk

• 9.45 uur: optocht onder fanfarebegeleiding naar het nieuwe kerkhof met kransneerlegging op de graven van de oud-strijders WOI en WOII
• 10 uur: kransneerlegging aan de graven van de oud-strijders WOII
• 10.10 uur: kransneerlegging en saluut aan het officiële Noorderwijkse monument voor oud-strijders WOI en WOII met de Last Post en het Belgisch Volkslied. Optocht met fanfarebegeleiding naar de Vredesboom aan de Sint-Bavokerk
• 10.25 uur: kransneerlegging met korte uitleg door NSB en toespraak van afgevaardigde van stad Herentals aan de Vredesboom
• 10.40 uur: kransneerlegging op de graven van onze oud-strijders WOI onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare De Noorderzonen
• 10.50 uur: kransneerlegging aan de gedenksteen achteraan in de Sint-Bavokerk met de namen der gesneuvelden of aan hun wonden bezweken Noorderwijkse soldaten
• 11 uur: optocht naar de receptie in café Sportwereld

Herentals

• 10.50 uur: Bijeenkomst aan den Beiaard
• 11 uur: Heilige Mis in de Sint-Waldetrudiskerk. Optocht met muzikale begeleiding naar het monument op de Molenvest
• 11.45 uur: Kransneerlegging aan het monument van de gesneuvelden op de Molenvest. Optocht met muzikale begeleiding naar het monument van de boerenkrijg
• 12.10 uur: korte bloemenhulde door het stadsbestuur aan het monument van de boerenkrijg
• 12.20 uur: Receptie in de foyer van 't Schaliken aangeboden door het stadsbestuur. Let wel op: de toegang tot de receptie wordt enkel toegestaan bij vertoon van uw Covid Safe Ticket.

Coronacertificaat nodig?

U kunt uw coronacertificaat op verschillende manieren aanvragen.

Via de telefoon

U kunt bellen naar tel. 078-78 78 50, op weekdagen van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur.

Online en app

Online vindt u de certificaten via www.mijnburgerprofiel.be  www.mijngezondheid.be  www.myhealthviewer.be

Op uw smartphone vindt u het via de CovidSafeBe-app. Die vindt u in de Google Play Store of in de Apple App Store.

U kunt uw certificaten online opvragen via Itsme, of via een kaartlezer en uw identiteitskaart.

Niet-Belgen

Personen zonder Belgische eID maar met BIS-nummer kunnen hun digitale sleutels activeren en aanmelden, via bijvoorbeeld eIDAS.

Op reis

Zorg dat u op reis uw certificaat bij de hand hebt, niet enkel online, maar ook gedownload. Certificaten in de CovidSafeBe-app zijn offline beschikbaar zonder internetverbinding, maar dan moet u ze wel vooraf downloaden en inkijken. U kunt natuurlijk ook altijd de certificaten uitprinten.

Strooidienst staat klaar

Tussen begin november en eind maart staat een ploeg van de stedelijke werkplaats vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week paraat om gladheid van de wegen te voorkomen en te bestrijden.
De strooidiensten van de stad zorgen voor de gemeentelijke wegen en fietspaden. De strooidiensten van het Vlaamse Gewest zorgen voor de gewestwegen (Lierseweg, Poederleeseweg, Lichtaartseweg, Aarschotseweg, Geelseweg, ringlaan, ...).

Verschillende fasen

Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen telt en de strooidiensten niet overal tegelijk kunnen zijn, gaan ze in fasen te werk:

• Fase 1: de drukste wegen en fietspaden + bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis, het station en de industriezone
• Fase 2: de belangrijkste invalswegen en hellingen + bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van scholen en andere openbare gebouwen
• Fase 3: de belangrijkste wegen binnen woonwijken
• Fase 4: strooien op aanvraag

Wist u dat ...

... strooizout werkt pas effectief als er intensief over gereden, gefietst of gestapt wordt.

Maak uw stoep sneeuw- en ijsvrij

Veel inwoners dragen elke winter hun steentje bij door na sneeuwval de stoep voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Het stadsbestuur dankt deze mensen en roept alle Herentalsenaren op om hun voorbeeld te volgen. Het is niet alleen een daad van goed burgerschap, het is ook een verplichting die sinds 1942 in onze stad van kracht is.

Help uw buur

Zijn uw buren slecht te been? Help hen tijdens de winter en ruim voor hen de sneeuw op de stoep op.

Tip

Veeg de sneeuw samen op de stoeprand en niet in de goot. Zo kan het smeltwater sneller wegvloeien.

Vacature voor SAMEN-regisseur

Snel, Alternatief, op Maat, Efficiënt en Nabij, of kortweg SAMEN, is een nieuw project dat een innovatieve, multidisciplinaire aanpak wil ontwikkelen om burgers te doen stoppen met het plegen van kleine criminaliteit en overlast om zo de leefbaarheid en veiligheid in de zone Neteland te versterken.

Neteland, het samenwerkingsverband tussen Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar, zoekt voor dit ambitieuze project een operationele coördinator.

De SAMEN-regisseur is een spilfiguur voor de werking en de motor die het geheel laat draaien, het overzicht behoudt, adviseert en de resultaten per dossier in kaart brengt.

Een uitgebreide beschrijving van de functie en de aanwervingsvoorwaarden kan u nalezen op www.herentals.be/vacatures. Solliciteren kan tot en met 21 november 2021. 

Renovatie van bijgebouw pastorie loopt vertraging op

De restauratie van het bijgebouw van de pastorie in Noorderwijk verloopt goed, maar kent nu enige vertraging.

'Na het verwijderen van de vloer tussen gelijkvloers en de zolder blijkt dat de dakspanten niet voldoen aan de huidige stabiliteitsnormen. De structuur van het dak en de bebording zelf zijn in redelijk goede staat en prachtig authentiek.

Oorspronkelijk zou de vloer tussen gelijkvloers en zolder in de schuur vervangen worden door een passerelle en een technisch lokaal. In een nieuwe aanbesteding werd deze vloer verwijderd, waardoor het dakgebinte zichtbaar is van de grond. Dat gebeurde in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Om aan de huidige stabiliteitsnormen te voldoen, plaatst de aannemer een nieuw dak boven de bestaande structuur. De aannemer moet hierbij de tipgevels restaureren en ophogen. Zo kunnen we de historische structuur van het dak behouden, de stabiliteit herstellen en voor de nodige isolatie zorgen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft hier ondertussen toelating voor gegeven. Als alles volgens planning verloopt, start de renovatie opnieuw begin 2022.Foto A. Leys/NNieuws.