U bent hier

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Herentals
30.11.2021 - 11.49u
Door: Herman Gezelle

Eerste volwassenen ontvangen fietsdiploma

Woensdag 1 december heeft in het auditorium van de voormalige Francesco-campus de feestelijke afsluiter plaats van de eerste fietslessen voor volwassenen.

Een 10-tal dames ontvangen dan hun fietsdiploma.

Er bestond in onze uitgestrekte regio al geruime tijd een grote nood aan fietslessen voor volwassenen.

Neteland Welzijn en Zorg startte daarom in samenwerking met stad Herentals, de Fietsbieb en Moktamee in augustus met dergelijke fietslessen. Voor dit pilootproject vonden de initiatiefnemers meteen tal van kandidaten onder de cliënten van de sociale diensten van Neteland Welzijn en Zorg.

De deelnemers kwamen wekelijks twee uren samen in het Francesco-Paviljoen. Vrijwilligers zorgden voor kinderopvang, brachten de fietsen in orde en hielpen de deelnemers hun zelfvertrouwen op de fiets en in het verkeer te vinden.

Arboretum Le Paige krijgt opknapbeurt

Het domein Le Paige krijgt een opknapbeurt. Het beheer omvat het herstel van de historische parkstructuren rondom het kasteel.

De arboretumbomen, oude struikenmassieven en de open plekken worden vrijgesteld van natuurlijke opslag en bramen. Door een aangepast maaibeheer zullen de vroegbloeiende stinzenplanten opnieuw floreren.

De werkzaamheden starten op donderdag 2 december en zullen enkele weken duren. De firma Boskat voert ze uit. Het park blijft open voor het publiek.

Eerste weggeefkast op dorpsplein Morkhoven

Op zaterdag 4 december aanstaande, om 10 uur, nemen buurtbewoners en een afvaardiging van het schepencollege op het dorpsplein van Morkhoven de eerste Weggeefkast in onze stad officieel in gebruik.

De weggeefkast is een idee van enkele geëngageerde buurtbewoners. Het stadsbestuur zet graag zijn schouders onder dit duurzaam en verbindend project.

In de weggeefkast kunnen buurtbewoners hun ongebruikte spullen een nieuw leven geven. Alle spullen die nog bruikbaar zijn en in de kast passen, kan u meebrengen (boeken, tijdschriften, babyverzorging, wc-papier, tandpasta, shampoo, zeep, keukengerei, huisraad, vazen, fotokaders, speelgoed, klein elektro, muziekinstrumenten, schoolgerief).

Voedingswaren, dranken, kledij, medicatie en scherpe voorwerpen horen niet in de kast.

Alles wat in de weggeefkast staat, mag meegenomen worden, ook zonder er zelf iets in te plaatsen. Het is wel niet leuk als iemand alles meeneemt. We vragen om de meegenomen voorwerpen echt te gebruiken en niet door te verkopen, maar ze liever terug te brengen als ze niet meer gebruikt worden. Vrijwilligers kijken deze kast geregeld na en voorzien in het onderhoud ervan.

Inspiratieavond "Uw buurt, socialer en kindvriendelijker" afgelast

In de Stadskrant van december riepen we onze inwoners op om deel te nemen aan de inspiratieavond over het omvormen van de publieke ruimte tot leuke ontmoetingsplekken met speelkansen voor kinderen.

Deze inspiratieavond zou doorgaan op maandag 6 december, maar moet helaas, omwille van corona, uitgesteld worden.

Omdat we de inspiratieavond het liefst fysiek organiseren om zoveel mogelijk interactie te krijgen, zoeken we een nieuwe datum in 2022. Tijdens een inspiratieavond kunnen we trouwens ook feedback en goede ideeën sprokkelen die de beleidsplannen mobiliteit en ruimte versterken, met de nodige aandacht voor jongeren in de stad.

Stad keert werkingssubsidies uit aan verenigingen

Op 4 mei 2021 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement voor de werking van erkende Herentalse verenigingen goed.

Het reglement kan worden ingeroepen door alle erkende Herentalse verenigingen waarbij zij op basis van een aantal cijfers en bewijzen in één van de subsidiecategorieën worden ingedeeld.

Omwille van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19 hadden verenigingen het voorbije werkjaar geen normale werking.

Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom op 31 mei 2021 dat verenigingen die in 2020 een werkingssubsidie ontvingen geen nieuw dossier moesten indienen, tenzij ze oordelen dat ze in 2021 tot een andere categorie behoren.

Verenigingen die in 2020 geen subsidie ontvingen, konden dit jaar een subsidie aanvragen op basis van de werkjaren 2019, 2019-2020, 2020 of 2020-2021. Deze werkwijze werd aan alle verenigingen gecommuniceerd.

Bovendien kregen alle verenigingen die vorig jaar geen subsidie ontvingen en dus dit jaar een (nieuw) dossier konden indienen een persoonlijke mail.

Het stadsbestuur keert in totaal tweemaal 79.850 euro uit aan 154 verenigingen. Deze dubbele subsidiëring werd beslist door de werkgroep Samen tegen corona ter ondersteuning van het verenigingsleven in de coronacrisis met de door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde middelen in het kader van het coronanoodfonds voor sport, jeugd en cultuur.

Verbindingsstraat verkeersvrij op 4 december

Op zaterdag 4 december heeft in de Verbindingsstraat een Winterrommelmarkt plaats. Er is daardoor geen verkeer mogelijk van 8 uur tot 18 uur.

Resultaat Straatvinken 

Op donderdag 20 mei 2021 hebben meer dan 4.000 burgers in heel Vlaanderen gedurende een uurtje geteld hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen door hun straat passeerden.

In Herentals was er op een 25-tal plaatsen een Straatvink aan de slag. De resultaten van die tellingen zijn te raadplegen op https://straatvinken.be/resultaten-2021-gemotoriseerd-verkeer-neemt-te-traag-af/.

Het onderzoek levert zeer interessante informatie op over de modal split in de stad en als er jaar na jaar geteld wordt, kunnen ook steeds meer trends uit de cijfers gehaald worden.

Om die reden willen we alle deelnemers aan het project dan ook hartelijk danken voor hun deelname en hen nu al uitnodigen om volgend jaar, op donderdag 19 mei 2022, om 17 uur, opnieuw mee te tellen.

Corona: aangepaste teststrategie bij hoogrisicocontact

Domus Medica, die de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen ondersteunt op het vlak van preventieve gezondheidszorg, heeft een aangepaste teststrategie uitgewerkt die ook is voorgelegd aan het Overlegcomité en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC).

Ook de huisartsenkringen in de Zuiderkempen en Turnhout passen deze aangepaste teststrategie de komende weken toe.

Belangrijkste wijziging is onder andere het testen van hoogrisicocontacten op dag 5 en het doorgeven van positieve zelftesten voor contacttracing.

Wie symptomen vertoont, doet een zelftest of een sneltest via de apotheek. Contacteer alleen uw huisarts als deze test positief is of wanneer u toch ongerust bent.

U bent gevaccineerd en heeft een hoogrisicocontact gehad, maar u heeft geen symptomen? U ontvangt via de contacttracing een code voor een PCR-test en een quarantaine-attest voor tien dagen.

U kunt zich ten vroegste vanaf dag 5 na het hoogrisicocontact laten testen. Is het resultaat van deze test negatief, dan eindigt de quarantaine.  Foto A. Leys/NNieuws.

 
Meer nieuws

Vlaanderen pioniert met digitalisering historische foto’s op glasplaat

Vlaanderen pioniert met digitalisering historische foto’s op glasplaat
EU | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 18.08.2022 - 14.36u

Justitie : 'Georganiseerde misdaad bestrijden met eigen voertuigen'

EU | Internationaal | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 18.08.2022 - 13.07u

Dromen waarmaken? Stap naar het volwassenenonderwijs HIK

Geel | Herentals | Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen 18.08.2022 - 11.27u

Autodieven aan het werk : focus op Range Rover

Kempen regio | Nationaal | Neteland | Turnhout regio 18.08.2022 - 09.31u

De Bleeker: "Nu tijd om af te geraken van papieren facturen"

EU | Kempen regio | Nationaal | Neteland 18.08.2022 - 08.26u

Justitie : "Jobstudenten digitaliseren massaal strafdossiers'

Justitie : "Jobstudenten digitaliseren massaal strafdossiers'
EU | Kempen regio | Nationaal | Neteland 18.08.2022 - 01.35u

SKS Herentals en Immer Oost tevreden met gelijkspel : 2-2

SKS Herentals en Immer Oost tevreden met gelijkspel : 2-2
Herentals | Westerlo 17.08.2022 - 22.17u

Open Monumentendag Westerlo : 'gebouwd voor de eeuwigheid?'

Open Monumentendag Westerlo : 'gebouwd voor de eeuwigheid?'
Kempen regio | Nationaal | Westerlo 17.08.2022 - 14.35u

Herstellingswerken rotonde Ringlaan (N153) met Augustijnenlaan Herentals

Herentals | Kempen regio | Neteland 17.08.2022 - 14.22u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto