U bent hier

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Herentals
04.01.2022 - 15.58u
Door: Herman Gezelle

Stad Herentals rekruteert: expert sport, expert sportpromotie en expert natuur en groen

De stad Herentals heeft drie nieuwe, boeiende vacatures. Bent u gebeten door thema's zoals duurzaam beheer van natuur en groen, biodiversiteit, natuurbeheersplannen, natuurlijke bestrijding van onkruid, aanplanting en aankoop van groen? Dan bent u mogelijk onze nieuwe expert natuur en groen!

Is sporten en bewegen meer een passie voor u en draagt u dat met plezier uit naar de Herentalse burgers en de stedelijke collega's? Vindt u de afwisseling tussen administratief werk en lesgeven leuk? Dan bent u misschien in de wieg gelegd om onze expert sport of expert sportpromotie te worden.

Meer info over deze (en andere) vacatures vindt u op www.herentals.be/vacatures.

Gratis parkeeruurtje wordt weer parkeerkwartier

Om de lokale handelaars en horeca te ondersteunen toen de strenge coronamaatregelen winkel- en horecabezoek beperkten, voerde Herentals het gratis parkeeruurtje in. Onder de naam 'Herentals uurtje' werd het kwartier gratis parkeren verlengd tot een uur.
Nu er weer vlotter kan gewinkeld worden, moet ook de parkeergelegenheid opnieuw voldoende rouleren. Zo kunnen klanten gemakkelijker terecht bij hun favoriete lokale handelaar. Het tijdelijke Herentals Uurtje is daarom niet langer van kracht. Voor uw snelle aankopen, kan u nog altijd een kwartier gratis parkeren.

Vernieuwing rijweg Godinstraat Heist-op-den-Berg < Morkhoven

De gemeente Heist-op-den-Berg vernieuwt tussen januari en begin maart de Godinstraat. De werkzone loopt van de Witte Gracht tot de grens met Morkhoven. Ook op het grondgebied van de stad Herentals kunnen deze werkzaamheden een impact hebben op de verkeerssituatie, meer bepaald in de wijken Berteneinde en Broekhoven.

Eindnota over ABO-as is klaar: 7 ambities voor as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan

Het stadsbestuur heeft in zijn bestuursakkoord 2019-2024 de ambitie uitgesproken om de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan (ABO) in te richten als een groene, toegankelijke stadsboulevard. De Vlaamse overheid gaf de stad een subsidie van 60.000 euro voor een conceptstudie over deze belangrijke stadsader.

De studie moest concepten opleveren voor een ABO-as die in de toekomst belangrijke klimaatgerelateerde uitdagingen aan kan gaan, zoals overstromings- en hemelwaterbeheer, mobiliteit, natuur, groenblauwe dooradering, huisvesting, groene energie, leefbaarheid, handel en economie, ...

De ABO-as is een belangrijke drager in het stadsweefsel, met een grote historiek is. De conceptstudiegroep koos daarom voor een co-creatieproces met diverse overlegmomenten, de L-ABO's. Die hadden tot doel om een open discussieplatform te creëren tussen beleidsmakers, middenveldorganisaties, bewoners, ontwerpers, werkgroepen en beslissingsnemers.

Visies, analyses en scenario's werden zowel vanuit een specifieke hoek (sector of discipline), als vanuit een integraal perspectief geëvalueerd. Concepten of scenario's werden breed uitgewerkt en vervolgens afgetoetst aan de verschillende ambities, die vervolgens geformuleerd werden. Sommige elementen werden weerhouden, andere niet.

Het hele proces is gestart vanuit een brede, thematische analyse, om vervolgens via vier verschillende, ruimtelijke verhaallijnen of scenario's te komen tot een breed gedragen, integraal, ruimtelijk voorkeursmodel. De eindnota van de conceptstudie geeft het voorkeursscenario weer met de ambities en de mogelijke ontwikkelingen voor de ABO-as.

Daarnaast zal deze eindnota ook het beleidsplan voor de globale visie van de stad Herentals inhoudelijk ondersteunen. In die visie krijgen het beleid over wonen, mobiliteit, parkeren, groen, water, handel, energie, ... in samenhang gestalte.

De 7 kernambities, die de streefdoelen voor de ABO-as samenvatten, maar ook stadsbreed kunnen ingezet worden, zijn:
1. De ABO-as en de stad zijn twee communicerende vaten: de ABO-as staat ten dienste van de stad en omgekeerd.
2. De ABO-as als onderdeel van het DNA van Herentals: uitbouwen van een volwaardig Vestenpark en expressie geven aan het verhaal van de Kempische Vaart.
3. De ABO-as draagt bij tot een leefbare binnenstad – verkeersveiligheid en ruimte voor fietsers en wandelaars: fietspaden verbinden met het regionale fietsnetwerk en veilige schoolomgevingen voorzien.
4. De ABO-as helpt mee aan een (be)leefbaar en bereikbaar centrum en kernwinkelgebied: het handelshart wordt autoluw en parkeerplaatsen worden gebundeld op strategische locaties.
5. De ABO-as als verbindend onderdeel van het groenblauwe netwerk binnen en buiten de stad: het Vestenpark wordt een continue, groene parkruimte en het stadspark en het Begijnhofpark worden tot over de as getrokken.
6. De ABO-as krijgt een klimaatadaptieve, publieke ruimte: de ABO-as wordt maximaal onthard en ruimte wordt gemaakt voor groen. Hemelwaterbuffering en -infiltratie worden een beleefbaar deel van de publieke ruimte.
7. Op de ABO-as blijft verdichten op maat en als middel mogelijk, niet als doel: verdichtingsprojecten inzetten als hefboom om andere kwaliteiten te verkrijgen, bijvoorbeeld om een rand aan een park te creëren.

Deze zeven hoofdambities werden getest op specifieke plekken in de stad. Drie strategische clusters (stationsomgeving, Begijnhofpark+, Nonnenvest) werden onder de loep genomen. Dit zijn telkens sleutellocaties met een groot transformatiepotentieel, niet alleen voor de ABO-as, maar voor de hele stad.

De inzichten en resultaten van de conceptstudie worden vanaf 2022 verder uitgewerkt in het masterplan voor de ABO-as. Hierin komen de concrete uitwerking, de fasering, de financiële haalbaarheid en het flankerend beleid centraal te staan. Verder zoeken we naar quick-wins die het transitietraject kunnen initiëren.

Daarnaast vormt de conceptstudie een basis voor de strategische visie voor het beleidsplan ruimte, het beleidsplan wonen en het mobiliteitsplan.

De conceptstudie is ten slotte ook het uitgangspunt voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Olympiadelaan, inclusief milieu-effectenrapport.
In al die studies proberen we de inzichten van de conceptstudie, opgesteld samen met de Herentalse burgers, maximaal te implementeren en zo concrete stappen te zetten richting uitvoering.

De conceptstudie en de volledige eindnota kan u nalezen op pakaan.herentals.be > Alle projecten > Denk mee na over de toekomst van de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan (ABO). Foto A. Leys/NNieuws.

 

imageMeer nieuws

Grote drugsbende opgerold in Antwerpen in Sky ECC-onderzoek, speurders nemen 900.000 euro in beslag

Internationaal | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 12.08.2022 - 17.29u

De Schakel 28/8 : vertrek- controlepunt regio Neteland aan Boerenkrijghut op VC Herentals

De Schakel 28/8 : vertrek- controlepunt regio Neteland aan Boerenkrijghut op VC Herentals
Herentals | Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen 12.08.2022 - 16.35u

Grand Opening Hnita Jazz Club : aanraders

Grand Opening Hnita Jazz Club : aanraders
EU | Heist op den Berg | Internationaal | Kempen regio | Nationaal | Vlaanderen 12.08.2022 - 11.38u

36-jarige man dood aangetroffen in z'n jacuzzi in Herselt

Herselt | Kempen regio 12.08.2022 - 10.40u

Strandpret op wielen voor kinderen met een fysieke beperking

Herentals | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 12.08.2022 - 09.13u

SKS Herentals - KFC Herenthout 5-1 : leuke oefenpot bij tropische temperaturen

SKS Herentals - KFC Herenthout 5-1 : leuke oefenpot bij tropische temperaturen
Herentals | Herenthout | Neteland 11.08.2022 - 22.33u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto