U bent hier

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Herentals
25.01.2022 - 12.18u
Door: Herman Gezelle

Broekhoven krijgt snelheidsremmer

Het stadsbestuur vindt dat iedereen in een verkeersveilige straat moet kunnen wonen. Snelheidsmetingen in Broekhoven tonen aan dat daar maatregelen nodig zijn om de snelheid te verlagen.

Het bestuur laat daarom een permanente snelheidsremmer plaatsen, tussen de kruispunten met Koninkrijk en Dijsels, ter hoogte van woning nr. 5. Over een afstand van 9 meter zullen paaltjes de rijbaan versmallen tot 3 meter. Hierdoor is op deze plaats alleen beurtelings verkeer mogelijk. Aan weerszijden van de paaltjes komt een fietsstrook van 2 meter breed.

De stedelijke werkplaats plaatst de snelheidsremmer in de week van 7 tot 11 februari aanstaande. De nodige signalisatie waarschuwt voor de werkzaamheden en de mogelijke hinder.

Stad Herentals plant dit voorjaar bijkomende straatbomen

Zo staan onder andere een aanplant op de Vorselaarsebaan ter hoogte van Sport Vlaanderen, in de Scheppersstraat, Bergenstraat, Waterloostraat, Bolwerkstraat, Stadspoortstraat, Boerenkrijglaan, Zwanenberg, Koulaak, Veldhoven en Servaasemsstraat in de planning.

Op de Molekens worden vanaf 31 januari nieuwe bomen geplant in de Eikenlaan, Acacialaan en Kastanjelaan. De Meidoornlaan krijgt 62 nieuwe rode meidoorns. Deze soort is in het voorjaar geheel bedekt met bloesem, die verkleurt van egaal- naar bleekrood.

Herentals lanceert nieuwsbrief voor mantelzorgers

Neemt u huishoudelijke taken of de verzorging over van iemand die dat zelf niet (meer) kan. Biedt u emotionele of administratieve ondersteuning aan een familielid, kennis of buur? Dan bent u een mantelzorger.

Mantelzorg kan zwaar zijn, maar is ook een positieve en verrijkende ervaring. U hoeft er als mantelzorger immers niet alleen voor te staan. Er zijn diensten die u kunnen helpen en praktisch en emotionele ondersteuning bieden.

Om u wegwijs te maken in die dienstverlening en om u te informeren over premies en tegemoetkomingen verspreidt het stadsbestuur de nieuwsbrief Mantelzorg. Wil u die ontvangen, abonneer u dan via dienstencentrum@herentals.be of via 014 28 20 00. Als u dat verkiest, bezorgen we de nieuwsbrief met de post.

Vrijwilligers gezocht voor nieuwe fietslessen voor volwassenen

In maart 2022 starten stad Herentals en Neteland Welzijn en Zorg een nieuwe lessenreeks fietsen voor volwassenen. Voor dit leuke project zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Als vrijwilliger helpt u de deelnemers om te leren fietsen of let u op de kinderen van de deelnemers.
De vrijwilligers die de fietslessen mee ondersteunen, krijgen vooraf een boeiende opleiding van een dag.

De fietslessen zelf hebben plaats op een centrale locatie in Herentals, van 23 maart tot 29 juni 2022, telkens op woensdagnamiddag, van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Geef u op als fietsvrijwilliger op https://www.giveaday.be/nl-be/vrijwilligerswerk/fietsvrijwilliger/16004 of als kinderoppas op https://www.giveaday.be/nl-be/vrijwilligerswerk/kinderoppas/16005

Heeft u nog vragen of wilt u graag meewerken? Contacteer dan Hans Cools via 0491-62 68 32 of hans.cools@regioneteland.be.

Vanaf 1 februari GAS-boete bij foutief parkeren

De stad kan vanaf 1 februari 2022 een GAS-boete geven bij - onder andere - foutief parkeren. De hoogte van de boete bedraagt 58 of 116 euro, afhankelijk van de aard van de overtreding. Voorheen werden deze inbreuken behandeld door het parket.

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten bepaalde overtredingen op parkeren bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd. De gemeenteraad keurde de politieverordening hiervoor goed. Ze bekrachtigde ook het protocolakkoord. Hierdoor kunnen vanaf 1 februari ook in Herentals GAS-boetes gegeven worden voor foutief parkeren.

Over welke overtredingen gaat het?

De stad kan in volgende gevallen een GAS-boete geven:
- Als u de regels rond het stilstaan en parkeren overtreedt.
- Als u de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) negeert en dat wordt vastgesteld door automatisch werkende toestellen.

Hoe verloopt de procedure?

Begaat u een overtreding? Dan gebeurt het volgende:
- De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.
- U ontvangt een gewone brief (geen aangetekende) met omschrijving van de overtreding samen met de betalingsuitnodiging. De betaling gebeurt binnen een termijn van 30 dagen.
- Afhankelijk van de overtreding bedraagt de GAS-boete 58 of 116 euro. Deze bedragen werden bepaald door de federale overheid.

Niet akkoord met de boete?

U kan binnen de 30 dagen schriftelijk verweer indienen. Dit kan via gasverkeer@geel.be of via de gewone post.
U mag vragen om mondeling gehoord te worden als de boete hoger is dan 70 euro.
De sanctionerend ambtenaar beoordeelt hierna uw verweer.
U kan in beroep gaan bij de politierechtbank.

Meer informatie: www.herentals.be/GAS

Neem originele foto's voor uw communie- of lentefeest

Tover uw dochter om in een stoere brandweervrouw of zet uw zoon achter het stuur van een echte brandweerwagen. Op zaterdagvoormiddag 19 maart 2022 stelt Brandweer zone Kempen enkele brandweervoertuigen ter beschikking in de kazerne aan de Oud-Strijderslaan voor een originele fotoshoot.

Meld u wel vóór 6 maart aan via https://kempen.hulpverleningszone.be/pagina/inschrijving-foto-s-communie-of-lentefeest-2022. Op deze webpagina vindt u ook meer praktische inlichtingen.

Ding mee naar de Onroerenderfgoedprijs

De Vlaamse overheid organiseert dit jaar voor de zevende keer de Onroerenderfgoedprijs. Die staat in het teken van beschermd erfgoed dat gedeeltelijk of volledig publiekelijk toegankelijk is, zoals een kerk, een concertgebouw, een café of een park.

Naast bouwkundige projecten maken ook landschappelijke en archeologische projecten een kans op deze prijs.

Potentiële kandidaten hoeven helemaal geen 'grote kleppers' te zijn; ze moeten wel beschermd zijn als onroerend erfgoed. Eigenaars of beheerders die de laatste vijf jaar goed zorg hebben gedragen voor hun erfgoed kunnen zich tot 1 maart 2022 kandidaatstellen voor de prijs op www.onroerenderfgoedprijs.be. Een jury kiest uit alle inzendingen drie laureaten.

Die krijgen elk 2.500 euro en dingen mee naar de publieksprijs. De grote winnaar wordt bekend gemaakt op 7 oktober 2022 en ontvangt nog eens 12.500 euro.  Foto A. Leys/NNieuws.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto