U bent hier

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Herentals
22.02.2022 - 14.33u
Door: Herman Gezelle

Stad helpt bij paddenoverzet

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om voor de paddentrek aan Duipt jaarlijks, tot het einde van de legislatuur, geleidingsschermen en opvangemmers en een snelheidsbeperking van 30 km per uur te voorzien tijdens het broedseizoen.

De stedelijke werkplaats plaatst de constructie samen met de nodige signalisatie en na breekt ze na afloop af. De vrijwilligers van Natuurpunt zullen de padden overzetten.

Jaarlijks trekken op het grondgebied van Herentals van half februari tot eind april padden terug naar hun voortplantingspoelen. Natuurpunt Nete & Aa wil met de paddenvoorzetactie ervoor zorgen dat padden veilig de weg oversteken en niet worden overreden door een auto.

Openbaar onderzoek naar nieuwe straatnaam

De stad organiseert een openbaar onderzoek naar de nieuwe straatnaam Catharinastraat. Deze naam wordt toegekend aan de verbindingsweg die wordt aangelegd tussen de Burchtstraat en de Begijnenstraat, op de terreinen waar eerder het Sint-Jozefinstituut was gevestigd.

Catharinastraat verwijst naar de patroonheilige van de nabijgelegen Begijnhofkerk of Sint-Catharinakerk.

Van 27 februari tot 27 maart kunt u uw opmerkingen en bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen (administratief centrum, Augustijnenlaan 30). De stukken van het openbaar onderzoek kunt u – na afspraak – inkijken bij het stadsloket.

Kinderen 3e leerjaar De Wijngaard kOsh planten 900 bomen en struiken aan Sport Vlaanderen

In 2021 besliste het bestuur om boswerken te laten uitvoeren op het domein van Sport Vlaanderen. Het betrof uit te voeren dunningen en een kaalkap met heraanplant.
Einde 2021 werd de zone aan de rechterkant van de toegang tot het sportcomplex en de schaatsbaan kaalgekapt.

Op woensdagvoormiddag 23 februari gaan de leerlingen van het 3e leerjaar van basisschool De Wijngaard deze zone heraanplanten. De stad levert 900 planten, waaronder 150 berken, 150 wintereiken, 100 winterlindes, 100 lijsterbessen, zoete kers, spork, vlier, hazelaar, haagbeuk en 8 hoogstam winterlindes.

Het Agentschap voor Natuur en Bos en Bosgroep Kempen Noord coördineren de aanplanting en begeleiden de schoolkinderen. Sport Vlaanderen voorziet de schoolkinderen na het hard labeur van een warme kom soep.

Molenvest op 28 februari afgesloten voor doorgaand verkeer

Op maandag 28 februari is de Molenvest afgesloten voor doorgaand verkeer in de rijrichting van de Gildelaan naar de Zandstraat door werkzaamheden aan een telecominstallatie. De omleiding verloopt via de Collegestraat en de Zandstraat.

Inschrijvingen basisscholen gestart

De inschrijvingen voor de Herentalse basisscholen zijn weer gestart. Om te weten hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn, kunt u telefonisch contact opnemen met de school.

Een overzicht van de basisscholen in Herentals vindt u op www.herentals.be/onderwijs.
Vanwege de coronamaatregelen kunt u het beste vooraf bij de scholen polsen hoe de inschrijvingen verlopen.

Dr. Bataillie stelt voor: 'gemeente op schema'

Als u dringende medische hulp nodig heeft, dan is een actueel medicatieschema onmisbaar om snelle en aangepaste zorg te krijgen.

Dr. Filiep Bataillie, hoofdarts van AZ Herentals, legt uit waarom dit zo belangrijk is, op woensdag 2 maart, in de cafetaria van lokaal dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1.

Dit infomoment start om 19 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is wel nodig via dienstencentrum@herentals.be of 014-28 20 00.

Vernieuwing spoorbrug over Albertkanaal Lierseweg start dit voorjaar

De Vlaamse Waterweg vervangt de spoorbrug over het Albertkanaal door een nieuwe, hogere brug om de doorvaarhoogte te verhogen en zo het vervoer over water te stimuleren. Door de nieuwe en verhoogde ligging wordt ook het spoorwegtracé aan weerskanten van de brug aangepast.

Begin maart starten de eerste voorbereidende grond- en betonwerken, met weinig hinder voor het verkeer en de omgeving. De werken worden zo georganiseerd om de hinder voor het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken, maar tijdens verschillende weekends in 2022 en 2023 zullen er toch ge

en treinen kunnen rijden tussen Herentals en Lier. Dan rijden er vervangbussen. In februari is dat in het weekend van 26-27 februari, in maart in de weekends van 5-6 en 12-13 maart.

Alle informatie over de spoorwegbrug is te vinden op vlaamsewaterweg.be/spoorbrug-herentals. Je kan je er ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de werken, fasewissels en hinder.

Nieuwe bomen vervangen oude

De volgende weken laat het stadsbestuur op enkele plaatsen bomen vellen. Dit gebeurt door een gespecialiseerde firma. Het vellen van de bomen gebeurt op basis van een aantal veiligheidsrapporten van boomexperten, waarbij ouderdom, gezondheid en het risico op omwaaien worden bekeken.

Het gaat onder meer om bomen in het Stadspark en de Veldstraat. In Noorderwijk gaat het om bomen in de Ring en de Ghellincklaan.

Ook op de Begijnenvest moeten drie bomen hoogdringend gesnoeid worden. Hier gaat het om een ecologische velling. Dat betekent dat de boom tot op de stam wordt gesnoeid, waardoor de bomen voorlopig hun waarde blijven behouden voor de vogels, vleermuizen en insecten in de buurt. Voor deze ecologische velling volgen we strikt het veiligheidsrapport, ongeacht het verdere verloop van het dossier rond de vervanging van de bomen op de Begijnenvest.

• maandag 28 februari
o de Gellincklaan: onderhoudssnoei 3 Italiaanse populieren en vellen van 1 Italiaanse populier
o Kruisstraat 2: onderhoudssnoei van 1 Italiaanse populier
o loofbosje achter school, Ring 67: vellen van windvallige bomen
• dinsdag 1 maart
o Veldstraat 56 / Vellen van 1Italiaanse populier
o tuin pastorij, Ring 9: vellen van 3 dode bomen en 1 levende esdoorn. Snoeien van 1 tak van de wilg
• woensdag 2 maart
o verbindingspaadje tussen Zeven Zillen 38 en 40: onderhoudssnoei op de 3 bomen
o Stadspark: kroonreductie van 3 bomen en ecovellen 1 boom
• donderdag 3 maart en vrijdag 4 maart
o Begijnenvest

Bomen zijn belangrijk voor mensen. De stad draagt zorg voor ons leefmilieu en plant daarom verschillende nieuwe aanplantingen van bomen.

Daarom staan er dit jaar onder meer een aanplant op de planning in de Vorselaarsebaan aan Sport Vlaanderen, in de Scheppersstraat, Bergenstraat, Waterloostraat, Bolwerkstraat, Stadspoortstraat, Boerenkrijglaan, Zwanenberg, Koulaak, Veldhoven en Servaasemsstraat.

Op de Molekens staan in de Eikenlaan, Acacialaan en Kastanjelaan al nieuwe bomen. Ook de Meidoornlaan krijgt binnenkort 62 nieuwe rode meidoorns. Verder staat ook de heraanplanting van bomen in de Bornstraat op de planning.

Aantal zwerfkatten daalt

Om het aantal zwerfkatten te beperken, voert de stad een gestructureerd en diepgaand zwerfkattenbeleid. De zwerfkattenproblematiek en het online meldpunt worden geregeld onder de aandacht gebracht en samen met vrijwilligers worden gerichte acties ondernomen. Zo was er begin dit jaar nog de tentoonstelling De Geknipte Kat.

In 2019 werden er 59 katten behandeld (er werd slechts een half jaar systematisch gevangen), in 2020 waren dat er 171 en in 2021 132. Er wordt verwacht dat de dalende trend zich nog zal verder zetten de komende jaren en daarna zal stagneren.

Nieuwe vacatures

Het stadsbestuur werft een wegenwerker, een coördinator evenementen en verenigingsloket en een diensthoofd patrimonium aan.

In het woonzorgcentrum Sint-Anna is bovendien altijd plaats voor enthousiaste huismoeders en -vaders.

En maatschappelijk werkers kunnen altijd aan de slag bij de sociale dienst.

U vindt alle relevante inlichtingen over deze betrekkingen op www.herentals.be/vacatures.

Provinciaal Archeologisch Depot bewaart restanten Koepoort

Tijdens de wegen- en rioleringswerken in de St.-Jobsstraat zijn restanten van de Koepoort ontdekt. Vondsten en monsters afkomstig van archeologisch onderzoek moeten samen en in optimale omstandigheden bewaard worden. Dergelijke ensembles worden bij voorkeur bewaard in een erkend onroerenderfgoeddepot.

Het stadsbestuur draagt de restanten van de Koepoort daarom over aan het Provinciaal Archeologisch Depot. In de eigendomsoverdracht is opgenomen dat het archeologisch ensemble ook ter beschikking staat voor onderzoek, ontsluiting en publiekswerking.

Wekelijkse snoepkraam in Noorderwijk

Vanaf 22 februari staat een nieuwe ambulante handelaar iedere dinsdag op het pleintje aan Ring en Olenseweg in Noorderwijk. Van 14.30 uur tot 17.30 uur kan u dan bij het snoepkraam "Bij Wannes" terecht voor chocolade en suikergoed.

Foto Alex Leys/NNieuws.

 
Meer nieuws

Circus Pipo naast VC Herentals

Herentals | Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 28.06.2022 - 02.37u reading time1min

Circus Pipo slaat z'n tenten op aan het multifunctioneel terrein, Herenthoutseweg naast VC Herentals.  Je kan er van 1 tot en met 10 juli voorstellingen beleven.

Tickets aan de kassa of online https://circuspipobelgium.be/praktische-info/

'Circus Pipo staat sinds jaar en dag garant voor dé familie-uitstap bij uitstek.
Dit eigentijdse circus brengt een heerlijke mix van puur traditioneel circus en unieke, wervelende sensaties voor jong en oud.'

Vanaf donderdag onderhoudswerken op ring Lier (R16)

Kempen regio | Lier regio | Nationaal | Vlaanderen 27.06.2022 - 15.14u

Fietser uit Turnhout spuwt 11 keer naar politie: 12 maanden cel

 Fietser uit Turnhout spuwt 11 keer naar politie: 12 maanden cel
Kempen regio | Turnhout regio 27.06.2022 - 14.40u

Kandidaat voor een sociale woning? Dan moet je straks je bankrekeningen laten zien

Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 27.06.2022 - 07.21u

Bruce Springsteen and The E Street Band op TW/Classic 2023

Bruce Springsteen and The E Street Band op TW/Classic 2023
Internationaal | Nationaal 26.06.2022 - 23.00u

Lions Club Mol-Geel: €50.000 voor goede doelen

Lions Club Mol-Geel: €50.000 voor goede doelen
Geel | Internationaal | Kempen regio | Mol 26.06.2022 - 17.18u

JustConsult: eerste gerechtelijke strafdossiers online raadpleegbaar

Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 26.06.2022 - 12.19u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto