Stad wil starten met autodelen

De gemeenteraad buigt zich op 8 maart over een samenwerkingsovereenkomst met IOK en Autodelen.net om een pilootproject te starten voor het particulier autodelen met privéwagens.
IOK neemt de kosten voor het traject volledig op zich.

Autodelen is een van de essentiële schakels in een multimodaal mobiliteitslandschap. Het zorgt voor betaalbare mobiliteit op maat en is een ideale aanvulling op stappen, trappen en openbaar vervoer.

Momenteel is er in onze stad al een klein aanbod aan (particulier) autodelen, maar er is nog groeimarge om particulier autodelen te doen groeien. Om succesvol aan deze groei te timmeren, start de stad samen met IOK, Autodelen.net en geëngageerde inwoners en organisaties het co-creatieproject 'Samen starten met autodelen'. Samen bekijken ze welke oplossingen er zijn voor welke noden.

De stad kan vervolgens aan de slag om de randvoorwaarden aan te pakken en autodelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Autodelen.net helpt met inspiratiesessies, ondersteunend materiaal en advies op maat bij het uitbouwen van een hechte autodeelcommunity.

Vlottere doorstroming op recyclagepark

IOK heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd op het recyclagepark om de werking te verbeteren.
De betaalzuil staat nu op de hoek van de KGA-zone. Dat zorgt voor een vlottere doorstroming aan de weegbrug.

De slagboom die aan de betaalzuil stond, werd verwijderd.
Aan de uitgang werd een nieuwe zuil geplaatst. De slagboom aan de uitgang zal niet meer automatisch opengaan. Steek uw eID in de nieuwe zuil om de slagboom te openen.

Uw saldo voor het recyclagepark is gekoppeld aan uw eID. Wanneer u uw saldo opgeladen heeft en u een betalende afvalsoort brengt, wordt het verschuldigde bedrag van dit saldo afgehouden, telkens u uw eID na het lossen aanbiedt op de weegbrug. Als het saldo groter of gelijk is aan nul, gaat de slagboom omhoog en kan u het recyclagepark verlaten. U hoeft dus niet meer elke keer langs de betaalzuil te gaan.

Naar Olen of Geel via Umicore? Volg de omleiding langs Geelseweg

Van 28 februari tot eind april voert Elia kabelwerken uit in de Watertorenstraat, ter hoogte van Umicore, in Olen.

De Watertorenstraat is tussen Kerkstraat en Zavelheide (tot net voor ingang A van Aurubis) afgesloten voor zowel doorgaand als plaatselijk autoverkeer. Wie via deze weg met de wagen naar Olen of Geel wil of omgekeerd, volgt een omleiding langs de Geelseweg en Gerheiden. Het fietspad langs de werfzone blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Feestelijke start voor nieuwe wekelijkse markt in Morkhoven

Vanaf 3 maart is er op het dorpsplein van Morkhoven elke donderdagvoormiddag een voedingsmarkt met een tiental marktkramen. Deze markt is tot stand gekomen naar aanleiding van een buurtanalyse in 2020 bij alle 65-plussers in Morkhoven.

Op donderdag 3 maart, om 9 uur, luidt burgemeester Mien Van Olmen deze nieuw markt met een bel in. Ter gelegenheid van deze feestelijke start bieden de marktkramers bij elke aankoop een consumptiebonnetje aan voor een drankje in het Dorpshuis, dat voortaan elke week tijdens de markt dienst doet als dorpscafé.

Tijdens de eerste marktdag zorgen de Speelbus, een ballonplooier en een karikaturist voor kinderanimatie, zodat de ouders op hun gemak de markt kunnen leren kennen.

Onderhouds- en veiligheidsingrepen aan bomen Begijnenvest

Een gespecialiseerde firma voert deze week onderhouds- en veiligheidswerken uit aan bomen op verschillende plaatsen in de stad. Op donderdag 3 en vrijdag 4 maart is de firma aan de slag in de Begijnenvest.

19 bomen krijgen een onderhoudssnoei en 18 bomen worden uitgelicht. Van een boom wordt de kroon ingenomen en een boom krijgt een kroonreductie. Bij twee bomen verwijderen de specialisten klimop.

Drie bomen krijgen een begeleidingssnoei en twee bomen een ecovelling, een snoei tot op de stam. Een boom moet geveld worden. De experten voeren verder een kliminspectie uit in een boom en trekproeven op vier bomen.

De begijnenvest is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor wandelaars en fietsers. Zij kunnen via het park tussen de Burchtstraat en de Augustijnenlaan wandelen of fietsen.

55-plussers, de beweegkeet komt naar u toe

Bent u 55-plusser en heeft u dit jaar het goede voornemen om meer te bewegen? Of doet u al aan sport, maar mag het altijd nog een tikkeltje meer zijn? Dan is de beweegkeet iets voor u.

Tussen 19 april en 27 juni houdt een caravan vol met sport- en beweegmateriaal halt in uw buurt. Professionele lesgevers trakteren u dan 45 minuten lang op een laagdrempelige manier op een mix van oefeningen en spelvormen om de kracht, lenigheid en stabiliteit te verbeteren.

In Herentals staat de beweegkeet van 19 april tot 19 mei elke dinsdag, van 9.15 uur tot 10 uur, op de sportvelden aan Krakelaarsveld, op de hoek van de Lange Eerselstraat en Veldhoven.

In dezelfde periode staat de beweegkeet elke donderdag, van 9.15 uur tot 10 uur op het graspleintje van Sterrebos in Noorderwijk.
Van 23 mei tot 27 juni staat de beweegkeet elke maandag, van 10.45 uur tot 11.30 uur op het dorpsplein van Morkhoven.

De beweegkeet is gratis. Inschrijven is niet nodig. Meer inlichtingen over de beweegkeet vindt u op regioneteland.be/55-plussers-de-beweegkeet-komt-naar-je-toe.

Sportaanbod in Neteland voor mensen met een beperking

Sport Neteland organiseert de komende weken enkele leuke G-sportactiviteiten in Olen en Vorselaar.

Sporters met een beperking vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen van 4 april tot 27 juni elke maandag (behalve op 18 april, 23 mei en 6 juni), van 18 tot 19 uur, deelnemen aan een G-sportactiviteit in de judozaal van de sporthal aan de P. Verhaertstraat 7 in Olen.

Elke week staat er een andere sport of thema op het programma. Alle oefeningen worden aangepast op maat van elke sporter. De focus ligt op beweGen en plezier maken. Deelnemen kost 1 euro per les. Inschrijven en betalen kan bij de start van de les.

Op 13, 14 en 15 april kunnen sporters tussen 6 en 21 jaar met een verstandelijke of fysieke beperking of een psychische kwetsbaarheid in sportcentrum De Dreef aan Oostakker 1 in Vorselaar deelnemen aan een G-sportdriedaagse. Op het programma staan onder meer poulball en floorbal, voetbal en basketbal en badminton en tennis. De prijs per halve dag bedraagt 5 euro. Inschrijven kan vanaf 14 maart via www.vorselaar.be of 014-50 11 01.

Meer inlichtingen en het volledige programma van deze G-sportactiviteiten vindt u op regioneteland.be/vrijetijd/sport/sportaanbod-beperking.

Herentals wil versterkt erfgoed heroveren

Recapture the Fortress Cities (RFC) is een door Europa gefinancierd project om de beleving en zichtbaarheid van historische vestingsteden en forten op een klimaatbestendige, innovatieve en duurzame manier te vergroten. Herentals is een van de Vlaamse vestingsteden die deelnemen aan dit project.

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, dat het project in Herentals coördineert, stelt op 15 maart de uitdagingen voor in een online stakeholdersmeeting.

De meeting start om 8.30 uur en eindigt om 13.40 uur. U kan de meeting volgen via Zoom als u zich inschrijft op rebrand.ly/RFC-Mar15-Register. Meer inlichtingen over Recapture the Fortress Cities is te vinden op https://www.rlrl.be/projecten/gebiedsgerichte-werking/herover-de-vestingsteden/5825

Interreg Europe helpt regionale en lokale overheden in heel Europa om beter beleid te ontwikkelen en te leveren, door een omgeving en kansen voor het delen van oplossingen te creëren.

Interreg Europe zorgt voor overheidsinvesteringen, innovatie en implementatie-inspanningen voor een geïntegreerde en duurzame impact op mensen en plaatsen.

Om dit doel te bereiken, biedt Interreg Europe kansen voor regionale en lokale overheden in heel Europa om ideeën en ervaringen over overheidsbeleid in de praktijk uit te wisselen, waardoor strategieën voor hun burgers en gemeenschappen voor economische, sociale en ecologische vooruitgang worden verbeterd.

RFC staat voor Recapture the Fortress Cities of Herover de vestingsteden. Het project stelt voor militair erfgoed te gebruiken voor toekomstige uitdagingen (bijvoorbeeld klimaatverandering), een herovering als het ware. Historische stadsranden ondervinden vaak een bepaalde druk, met als gevolg dat oude gebouwen worden overbouwd of verdwijnen.

Dit maakt de oude vestingsteden de perfecte plek om verschillende en meerdere thema's geïntegreerd te laten samenkomen om nieuwe ambities te introduceren in deze 'vergeten' stadsranden.

RFC gaat voor een uitbreiding of een nieuw project, specifiek voor duurzame vestingsteden en forten. Het beleid situeert zich momenteel eerder binnen lokale instrumenten waarbij de heropwaardering van het militair erfgoed al dan niet fragmentair aan bod komt in ruimtelijke structuurplannen, afbakeningsplannen, strategische projecten, masterplannen, inrichtingsstudies en beheerplannen, meestal zonder of met weinig actie tot gevolg.

Al deze instrumenten zullen voordeel halen uit de maatregelen die door het RFC-project worden geïnspireerd. Interreg Europe en RFC willen vooral nieuwe partnerschappen en samenwerkingen aanmoedigen, zowel op Europees niveau als op regionaal en lokaal niveau.

Denk mee na over ruimtelijk uitvoeringsplan voor Wuytsbergen-Ekelen

Door de goede ligging, dicht bij het stadscentrum en het station, neemt de vraag tot ontwikkeling binnen de wijk Wuytsbergen-Ekelen sterk toe. Het is belangrijk dat we deze ontwikkelingen sturen met een duidelijke visie die de eigenheid en leefkwaliteit van de wijk behoudt.

Daarom werd er in 2017 al een structuurschets opgemaakt. Hierin werd samen met de bewoners nagedacht over een totaalvisie, met vooral aandacht de versterking van de samenhang en de identiteit van de wijk.

Er is echter ook aandacht nodig voor duurzaam ruimtegebruik en voor een gezond evenwicht tussen wonen en groen. De wijk moet immers met zijn waardevolle groene elementen een overgang vormen tussen de stad en de vallei van de Nete.

Waar en hoe kan er in de toekomst gebouwd en verbouwd worden? Dat wordt vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Omdat het RUP het kader zal vormen voor één van de grootste ontwikkelingen van de komende jaren in Herentals, heeft het stadsbestuur nood aan bijkomende terreinkennis en inzichten.

Het luistert daarom naar de inzichten en ervaringen van de inwoners, de eigenaars, ontwikkelaars en experts over hun bezorgdheden, ideeën en suggesties.

Om iedereen te informeren over de start van het RUP, organiseert het bestuur een infomarkt op donderdag 31 maart 2022, van 18 uur tot 21 uur, in Zaal 't Hof. Alle buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen er zich komen informeren over de plannen, de aanpak en de timing.

Op donderdag 21 april 2022, van 18 uur tot 21 uur, vindt er bovendien een vrij toegankelijk inloopmoment plaats in Zaal 't Hof. Ook tijdens dit inloop- en inspraakmoment wil het bestuur bijkomende feedback en suggesties verzamelen over thema's die er in de buurt leven.

Uitgebreide informatie over het RUP Wuytsbergen-Ekelen is te vinden op www.herentals.be/rupwuytsbergenekelen.

Onderzoek naar cultuurgebruik in Herentals en omliggende gemeenten

Vorig jaar heeft cc 't Schaliken een publieksonderzoek laten uitvoeren naar de impact van corona op de werking van het cultuurcentrum.

Dit jaar laat het het cultuurgebruik van mensen uit Herentals en omstreken onderzoeken. De enquête kan vanaf nu ingevuld worden, tot en met 31 met 2022, op https://www.cult22.eu/be/7127. Deelnemers maken kans op een Bongo-bon ter waarde van 250 euro. Per ingevulde enquête wordt bovendien 1m² regenwoud gered.

Dit onderzoek is een initiatief van onderzoeksbureau LRM, Universiteit Antwerpen, VVBAD, Op/Til, Cultuurconnect, ICOM en cult! Meer info vindt u op https://www.schaliken.be/nieuws/geef-je-mening-over-cc-t-schaliken.

Nieuwe vacatures bij de stad

Het stadsbestuur zoekt een zakelijk leider met coachende kwaliteiten als diensthoofd cultuur en toerisme, een projectmedewerker verbinding, een kinderbegeleider en een diensthoofd patrimonium.

Uitgebreide aanwervingsvoorwaarden en een gedetailleerde beschrijving van deze functies vindt u op www.herentals.be/vacatures. Solliciteren voor deze betrekkingen kan tot 20 maart. Foto A. Leys/NNieuws.