Hinder op de Poederleeseweg

Door werkzaamheden aan een woning op de Poederleeseweg is ongeveer 150 meter voor het kruispunt met de Olympiadelaan en Netepark slechts een rijstrook beschikbaar. Verkeerslichten regelen er het verkeer. De hinder duurt tot en met 1 april.

Infoavond over opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Herentals is een warme stad. Heel wat inwoners bieden opvangplaatsen aan voor vluchtelingen uit Oekraïne. Omdat er op dit moment hierover toch nog heel wat onduidelijkheden zijn, organiseert het stadsbestuur een infovergadering over deze noodopvang. U krijgt er een stand van zaken en een antwoord op uw vragen.

De infovergadering vindt plaats op woensdag 23 maart, om 19.30 uur, in cultuurcentrum 't Schaliken, Grote Markt 35. Inschrijven is niet nodig.

Openbaar onderzoek naar de heraanleg van de Begijnenvest

Het stadsbestuur vraagt een omgevingsvergunning aan voor het herstel van de historische dreef van de Begijnenvest.

Dat herstel bestaat uit het verbreden van de vest, het vellen van 71 bomen en het heraanplanten van 174 nieuwe bomen. De heraanplant is nodig omdat een groot aantal bomen ziek is.

De stad plant in de plaats jonge wintereiken van 4 tot 5 meter hoog. Zo krijgen de jonge bomen de beste kans om te groeien en sluiten ze aan bij het historische en landschappelijke karakter van de Begijnenvest.

Op termijn is het de bedoeling om de Begijnenvest, samen met andere historische overblijfselen van de oude vesting, opnieuw een belangrijke plaats te geven in de stad. Volgens de huidige planning begint de heraanleg en het vellen van de bomen in september. De nieuwe bomen worden geplant voor het einde van 2022.

Bij de omgevingsvergunning hoort een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 22 maart tot 20 april.

U kunt het dossier online raadplegen via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek. Zoek naar 'OMV_2021104009' of 'Begijnenvest, Herentals'. U kunt het dossier raadplegen vanaf 22 maart.

Wilt u meer weten over het project, surf dan naar www.herentals.be/begijnenvest.

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning Poederkot

Onze stad groeit en ook binnen de omgeving Wuytsbergen-Ekelen voelen we dit. Het bestuur werkte een structuurschets uit om een antwoord te vinden op hoe een dergelijke woonomgeving op een kwaliteitsvolle manier kan groeien met aandacht voor woonontwikkeling, groen, water, mobiliteit, en identiteit.

De gemeenteraad keurde die structuurschets op 2 mei 2017 goed. De krachtlijnen uit deze studie gelden sindsdien voor de ontwikkelingen binnen de diverse strategische gebieden.

De krachtlijnen worden ook vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De structuurschets is te raadplegen op www.herentals.be/structuurschets-wuytsbergen-ekelen.

Het bestuur organiseert nu tot 16 april een openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunningaanvraag voor het verkavelen van een terrein in 99 loten met wegenis- en terreinwerken voor de bouw van 45 woningen en 5 appartementsblokken met in totaal 107 wooneenheden.

Alle informatie over deze aanvraag is te vinden via omgevingsloket.be/publiek-loket. U kan het dossier tijdens deze periode ook op afspraak inkijken bij de dienst omgeving in het administratief centrum.

Bezwaren moeten uiterlijk op 16 april 2022 ingediend worden met vermelding van het dossiernummer OMV_2021172508. Dit kan:
- via omgevingsloket.be/publiek-loket;
- met een mail aan info@herentals.be;
- per post aan het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals;
- tegen ontvangstbewijs af te geven aan het stadsloket.

Coronavaccinaties vanaf april in AZ Herentals

Op 30 maart vindt de laatste prikdag plaats in het vaccinatiecentrum van Grobbendonk. Daarna sluit het vaccinatiecentrum de deuren.

Wie nadien nog gevaccineerd wenst te worden, zal één keer per maand op een vrijdagnamiddag en -avond in het AZ ziekenhuis terechtkunnen. Het vaccinatiecentrum bevindt zich in blok K, op het gelijkvloers. Parkeren is gratis.

Met een geldige vaccinatiecode kunt u een afspraak boeken op https://covidvaccin.doclr.be/
Zonder geldige vaccinatiecode boekt u een afspraak op https://bit.ly/vaccinatieELZMiddenkempen

Lukt het niet om de afspraak online te boeken, vraag dan hulp aan het callcenter. Dat is elke werkdag, van 9 tot 11 uur, bereikbaar op tel. 014-80 09 80.
Met algemene vragen over vaccineren, kunt u terecht op het gratis nummer 1700.

HerenTAALs stimuleert taalgebruik bij kinderen tijdens spel en vrije tijd

Herentals zet in op een divers en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor alle kinderen. Door een geslaagde samenwerking tussen verschillende stadsdiensten en lokale partners als Locorotondo en vzw Verhalenweverij, biedt stad Herentals in de zomer een toegankelijk en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor alle kinderen.

Aanleiding tot deze samenwerking was een subsidie-oproep van het ministerie van onderwijs om ook in de zomervakantie een vrijetijdsaanbod te ontwikkelen dat op een speelse manier inzet op taalstimulering. Het driejarig project kreeg de naam HerenTAALs.

Voor de realisatie van dit aanbod wordt er voortgebouwd op de positieve ervaringen uit de zomers van 2020 en 2021.

• Kinderen worden op een speelse manier ondergedompeld in de Nederlandse taal. Dit gebeurt op een niet-schoolse, ludieke manier.
• Er is een gevarieerd zomeraanbod met voor elk kind wat wils, actief en vrij spel, rustig lezen, knutselen, naar verhalen luisteren, ...
• De competenties van medewerkers, vrijwilligers en hoofdanimatoren wat betreft taalstimulering en taalverwerving worden versterkt. In 2021 volgden zij vormingen over taalstimulering en zetten deze actief om tijdens de activiteiten. Ook dit jaar volgen weer vormingen die de zomerwerkingen ten goede komen, maar ook langdurig effect zullen hebben bij de betrokken diensten.

• De werkingen komen naar verschillende plaatsen in Herentals. Enerzijds komen zij op bezoek in wijken, anderzijds worden burgers warm onthaald bij verschillende partners (bijv. Campus Spiegelfabriek, De Dorpel, De boekerij, Moktamee, het wijkgezondheidscentrum, ...).

• De promotie werd uitgebreid naar verschillende kanalen (flyer, stadskrant, sociale media, ...). Overal in de stad duiken tijdens de zomer sandwichborden op die aangeven dat dit een locatie is waar of de speelbus of de luisterverhalen naartoe komen.

Zomer 2022

Deze zomer biedt HerenTAALs de mogelijkheid om zowel de speelbus als de luisterverhalen naar uw speelstraat uit te nodigen. Een bakfiets vol verhalen komt dan op maandagavond langs in uw straat.

Vrijwilligers van De Verhalenweverij vertellen aan de hand van vertelplaten mooie, grappige en ontroerende verhalen. Wie niet genoeg krijgt van deze verhalen, kan op 7, 14 en 29 juli en 5, 11, 18 en 25 augustus, van 18.30 uur en 19.30 uur, gaan luisteren aan de bibliotheek.

De Verhalenweverij verwelkomt trouwens ook enthousiaste vertellers met open armen (www.verhalenweverij.be > vrijwilliger worden).

Ook de Speelbus biedt deze zomer via sport en spel extra aandacht aan taal. Deze mobiele speelpleinwerking toert in juli en augustus naar verschillende locaties.

Animatoren zorgen voor pret en plezier voor de kinderen uit de buurt. U kan de Speelbus vol sport- en spelmateriaal ook vragen om langs te komen in uw speelstraat. Vraag uw speelstraat en speelbus voor 1 april aan op www.herentals.be/speelstraat.

Achter de schermen wordt intussen verder gewerkt om de samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten ook op termijn te verduurzamen om tot een divers en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod te komen voor alle kinderen, met de nodige aandacht voor de toegankelijkheid van dit aanbod en een focus op

Lenteshopping, bloemenmarkt en Spel van de Roetaert in één weekend

In het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 april valt er in Herentals heel wat te beleven. Tijdens de Lenteshopping kunt u naar hartenlust winkelen bij lokale handelaars, de laatste modetrends spotten, auto's bewonderen en genieten op gezellige terrasjes. Ook is er een bloemenmarkt en vallen er weer pluchen konijntjes uit het belfort van de Lakenhal tijdens het Spel van de Roetaert.

Lenteshopping

Handelshart Herentals vzw, de ondernemersstructuur die de handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners van onze stad verenigt, organiseert op 2 en 3 april naar jaarlijkse gewoonte de Lenteshopping. Dit jaar staat de Lenteshopping in het teken van bloemen. Bezoekers kunnen tijdens dit weekend genieten van tal van activiteiten:
• modeshows in het stadscentrum, zaterdag en zondag, van 14 tot 17 uur.
• autoshow in het stadscentrum, zaterdag en zondag, van 14 tot 17 uur.
• gezellig winkelen bij onze handelaars. Lekker genieten op een terrasje.

Er is ook dit jaar weer een wedstrijd verbonden aan de Lenteshopping. 'Win Je Aankopen Terug' loopt de hele maand april in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Bloemenmarkt

Omdat bloemen het thema van de Lenteshopping zijn, kunt u op zondag 3 april ook naar de nieuwe Bloemenmarkt op de zuidkant van de Grote Markt. De deelnemende, lokale handelaars zijn Aveve, Bloemen Terra Verde, De Boomgaard, Yasmin's flowers, Bloem en Knop, Vinhmm, Baeten ijswagen, aangevuld met handelaars uit naburige gemeenten.

Ook voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Zo zijn er workshops crêpepapieren bloemen maken, een springkasteel, kindergrime en de speelbus. De ambulante handelaars die normaal op de zondagsmarkt staan, verhuizen uitzonderlijk ook naar de zuidkant van de Grote Markt.

Spel van de Roetaert

Ook het Spel van de Roetaert vindt op zondag 3 april opnieuw plaats. Uit het belfort van de Lakenhal vallen eindelijk weer pluchen konijntjes. Kinderen tussen 3 en 11 jaar, verdeeld in leeftijdsgroepen, proberen deze konijntjes te vangen. Wie het prijskonijn vangt, wint een fiets. De kinderen maken ook kans op een van de aanwezigheidsprijzen.

Het programma:
• Inschrijvingen om 13.30 uur
• Kinderdisco om 14 uur
• Spel van de Roetaert om 15 uur
• Prijsuitreiking om 15.45 uur

Het Spel van de Roetaert gebeurt in samenwerking met Toerisme Herentals vzw. Meer info op www.herentals.be/spel-van-de-roetaert.

IOK organiseert groepsaankoop regenwaterton

Een regen- of hemelwaterwaterton kan heel wat gratis water opleveren. De Kempense gemeenten en IOK organiseren daarom een groepsaankoop van regenwatertonnen in verschillende maten en soorten. Bekijk het uitgebreide aanbod op www.iok./hemelwater en plaats uw bestelling voor 30 april 2022.

Vacature voor een deskundige brandpreventie bij Brandweer zone Kempen

Brandweer zone Kempen organiseert een aanwervingsprocedure en legt een wervingsreserve aan voor een deskundige brandpreventie. Het gaat om een voltijdse, contractuele betrekking in het niveau B. Solliciteren kan tot en met 10 april 2022.

Meer informatie: kempen.hulpverleningszone.be/pagina/vacatures