Wolfstee onderbroken voor alle verkeer vanaf 27 juni

De werken aan de spoorwegbrug over het Albertkanaal zijn volop aan de gang. Op maandag 27 juni start de volgende fase met werkzaamheden aan de spoorwegbrug in Wolfstee. De rijweg in Wolfstee gaat er vanaf dan dicht tot februari 2023. Er geldt voor beide richtingen en voor fietsers een omleiding.

Geef uw mening over de nieuwsbrief

Meer dan 20 jaar stuurt de stad wekelijks nieuwsbrieven uit, eerst alleen naar de pers, maar nadien ook naar geïnteresseerde burgers. Toen was dat de Fax van de Stad, nu is dat de nieuwsbrief.

Na al die jaren willen we graag uw mening kennen over de nieuwsbrief. Benoît Kindt, een masterstudent Meertalige Communicatie aan de KU Leuven, loopt stage bij stad Herentals en doet onderzoek naar de tevredenheid over de digitale nieuwsbrief.

U kan hem helpen door een korte vragenlijst in te vullen. Op die manier kan hij achterhalen wat de algemene indruk is van de nieuwsbrief en adviezen formuleren die voor stad Herentals van grote meerwaarde zijn. Uw deelname aan deze studie is vrijwillig en anoniem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden in dit verband alleen gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.

U kan de enquête tot 24 juni invullen op www.herentals.be/nieuws/geef-uw-mening-over-de-nieuwsbrief.

Visie op de dorpen krijgt vorm in Morkhoven en Noorderwijk

Het proces van de masterplannen voor de dorpen in Herentals bestaat uit verschillende fases. Eerst werden de beide gebieden ruimtelijk verkend. Welke kenmerken zijn typerend voor het gebied? Welke functies zijn er al voorhanden en welke ontbreken? Hoe is het gesteld met de voorzieningen en wie maakt er gebruik van deze voorzieningen?

Al deze vragen werden de voorbije maanden beantwoord en verwerkt in een visienota met concrete doelstellingen over wonen, openbare ruimte, economie, mobiliteit, gemeenschapsvoorzieningen en zorgverlening. Vanuit deze visie werken we nu verder en ontwerpen we verschillende gewenste toekomstscenario's voor de dorpen. Om uiteindelijk tot een breed gedragen voorkeurscenario te komen, samen met de inwoners van de dorpen. In de loop van september organiseren we daarom voor een tweede maal dorpsateliers.

Dat voorkeurscenario wordt dan in een laatste fase dieper uitgewerkt in een masterplan. Als het masterplan er eenmaal ligt, stellen we een veranderingsagenda op, waarin er aandacht is voor de haalbaarheid en de realisatie van het scenario.
Meer info en de visienota zijn te raadplegen op www.herentals.be/dorpen

Viering 250 jaar orgel Gasthuiskapel

In de kapel van het Oud Gasthuis staat een orgel van de hand van de belangrijke achttiende-eeuwse Vlaamse orgelbouwer Pieter Van Peteghem. De Herentalse orgelvereniging orgel@herentals viert op zondag 26 juni, vanaf 14 uur, de 250ste verjaardag van dit instrument met een fototentoonstelling en lezing door musicoloog en orgelbouwer Johan Zoutendijk. Om 15.30 uur volgt dan een demonstratie door organist Luk Bastiaens. Aansluitend is er een receptie.

De gecompliceerde geschiedenis van dit orgel, dat in 1907 in Herentals terechtkwam en in 1990 gerestaureerd werd, kan u nalezen in een brochure over alle Herentalse orgels. De brochure, mét cd, is ter plaatse verkrijgbaar. De toegang tot lezing, tentoonstelling en concert is gratis.

76e editie feestmarkt Herentals

Op vrijdag 8 juli vindt in Herentals, van 8 uur tot 12.30 uur, de zesenzeventigste editie van de feestmarkt plaats. De meer dan 150 marktkramers delen voor 2.000 euro aan krasloten uit. U maakt daarmee kans op waardebonnen van 5 en 10 euro, te besteden bij de deelnemende marktkramers, en maar liefst 1.000 ijsjes.

Op de Feestmarkt doet ook reus Jef van de Markt zijn ronde. En er zijn extra attracties met een straatgoochelaar, een ballonplooier, kindergrime, een circusopleiding, een draaimolen, een viskraam en een ballenkraam.

Opbrengst boekenverkoop 11.11.11

De jaarlijkse boekenverkoop van de bibliotheek ten voordele van 11.11.11 heeft dit jaar 1.456,35 euro opgebracht.

Aangepaste verkeerssituaties door straatfeesten

Op zaterdag 25 juni organiseren de bewoners van de Maalderijstraat, het Braakveld en de Streepstraat een straatfeest. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Maalderijstraat op zaterdag 25 juni, van 15 uur tot middernacht. Er geldt ook een stilstaan- en parkeerverbod op het pleintje in de Maalderijstraat van donderdag 23 juni, om 18 uur, tot zondag 26 juni 2022, 13 uur.

Door een straatfeest in de Goudbloemstraat is daar op zaterdag 2 juli geen doorgaand verkeer mogelijk van 16 tot 23 uur.

Op zondag 3 juli is het straatfeest in het laatste deel van de Ernest Claesstraat. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op het laatste deel van de Ernest Claesstraat van zaterdag 2 juli, om 12 uur, tot en met zondag 3 juli, 22 uur.

Op zondag 3 juli is er tussen 10 en 22 uur door een straatfeest ook geen doorgaand verkeer mogelijk in de St.-Waldetrudisstraat, tussen de Herenthoutseweg en de Noorderwijksebaan.

Kerkstraat afgesloten van braderij tot 1 september

De Kerkstraat wordt afgesloten tussen De Bovenrij en de inrit naar het parkeerterrein van de Sint-Waldetrudiskerk van 23 juni, om 18 uur, tot en met 31 augustus 2022, 24 uur. Fietsers mogen altijd door en laden en lossen is toegelaten.

Speelstraten veroveren deze zomer de stad

Tijdens de schoolvakantie van 1 juli tot en met 31 augustus worden verschillende straten in onze stad een speelstraat. Die straten zijn dan het speeldomein van de kinderen en een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners.

Om het verkeer in goede banen te leiden, vaardigt het college een tijdelijk verkeersreglement uit. Hierdoor is er in die straten op bepaalde dagen tussen 12 en 21 uur geen doorgaand verkeer mogelijk. Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de speelstraat.

Een overzicht van alle speelstraten staat op www.herentals.be/speelstraat.

Stad betaalt milieulessen van IOK voor tweede en derde graad van het basisonderwijs

Het stadsbestuur is bereid ook voor volgend schooljaar de kosten te dragen voor milieulessen door het duurzaamheidsteam van IOK aan de leerlingen van de tweede en derde graad van het basisonderwijs.

Door de milieulessen leren jongeren milieuproblemen kennen, maar tegelijk reikt IOK een oplossing aan om milieuproblemen te verhelpen. Geïnteresseerde scholen kunnen tot 16 september 2022 de gewenste lessen aanvragen.

Nieuwe vacatures bij de stad

Het stadsbestuur heeft vacatures voor een expert natuur en groen en een expert patrimonium. Het zoekt ook een strateeg met visie op erfgoed, monumenten en patrimonium. Solliciteren voor deze functies kan tot 7 augustus.

Een uitgebreide functiebeschrijving en gedetailleerde aanwervingsvoorwaarden kan u nalezen op www.herentals.be/diensten/vacatures.  Foto NNieuws.