Algemeen verbod op waterrecreatie en watercaptatie op Kempisch Kanaal door blauwalgen

Op meerdere plaatsen op het kanaal Bocholt-Herentals is een blauwalgenbloei waargenomen.
Contact met de bloei of inname van water waarin blauwalgen bloeien, kan ernstige gezondheidsrisico's veroorzaken. Er geldt daarom op heel het kanaal een algemeen verbod op waterrecreatie en watercaptatie. Dat betekent dat zwemmen, waterski, jetski en aanverwante activiteiten zoals tubing, wakeboarden, ... verboden zijn, net als watercaptatie voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en het drenken van vee.

Meer inlichtingen en het actuele overzicht van waargenomen blauwalgenbloeien op de waterwegen in Vlaanderen vindt u op https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel.

Straatfeest Koepoortstraat

Op zaterdag 6 augustus organiseren enkele bewoners van de Koepoortstraat een straatfeest. Om de festiviteiten veilig en vlot te laten verlopen, nemen we enkele verkeersmaatregelen.

Zo is er geen verkeer mogelijk op een deel van de Koepoortstraat (vanaf huisnummer 35 tot en met 52) van vrijdag 5 augustus om 18 uur tot en met zondag 7 augustus om 18 uur.

Mountainbikewedstrijd ATB Cross Herentals op 7 augustus

Op zondag 7 augustus organiseert Vestad Cycling Team de mountainbikewedstrijd ATB Cross Herentals. Om de wedstrijd veilig en vlot te laten verlopen, nemen we enkele verkeersmaatregelen.

• Zo is er een stilstaan- en parkeerverbod op het parkeerterrein aan de Wijngaard (tegenover basisschool De Wijngaard) op zondag 7 augustus van 7 uur tot 22 uur.
• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Heistraat op zondag 7 augustus van 7 uur tot 22 uur.

Wielerwedstrijd GP Yvonne Reynders

Op maandag 15 augustus, tussen 13 en 19 uur, vindt in Noorderwijk de wielerwedstrijd GP Yvonne Reynders plaats. Op het parcours wordt een enkelrichting ingevoerd, verkeer tegen de richting van de wielerwedstrijd in is verboden. Alleen op volgende plaatsen wordt verkeer in twee richtingen toegestaan:

• Servaas Daemsstraat (tussen Hoge Weg en Plassendonk)
• Doornestraat (tussen Molenstraat en Waterpoel)
• Molenstraat (tussen Dorp en Doornestraat)
• Ring (tussen Olenseweg en Servaas Daemsstraat)

Herstel asfalt en beton in verschillende straten

Het stadsbestuur laat het asfalt en het beton van verschillende straten herstellen. De opdracht is gegeven aan twee aannemers. Het herstel van het asfalt gebeurt door aannemer D'Hollander en begint op 16 augustus. Het herstel van het beton gebeurt door aannemer Nelis en begint op 18 augustus.

Het gaat om de volgende straten:

• Voor herstel asfalt: Boerenkrijglaan, Bornstraat, Bosbergen, De Dijken, Dikberd, Herenthoutseweg, Hoevereveld, Klaterteer, Veldstraat en Waterloostraat. Ook de fietsostrade naar Aarschot en de weg naar HTC Ter Heyde worden hersteld.
• Voor herstel beton: Azaleastraat, Doornestraat, Gareelmakersstraat, Kapelstraat, Kamergoor, Meivuurstraat, Scheppersstraat, Zeven Zillen.

De werken zorgen ter plaatse voor enige verkeershinder. Zodra er een meer gedetailleerde planning is, maken we dat bekend via de website van de stad. Buurtbewoners ontvangen vooraf een bewonersbrief.

Met het herstel van de straten wil de stad het voor u veiliger en aangenamer maken om u in het verkeer te bewegen. Een veilige stad waar u zich vlot in kan bewegen, is immers een aangename stad om in te wonen.

Kennismakingsweek project Herentals Linkeroever van 8 tot 12 augustus

De stad en verschillende socioculturele partners zijn dit jaar gestart met een project rond zorgzame buurten. Het project heet Herentals Linkeroever en heeft als doel om een netwerk van buurtzorg uit te bouwen in de wijken De Molekens en Sint-Janneke. In de week van 8 tot 12 augustus kan iedereen komen kennismaken met het project in wijkcentrum De Gagel.

De wijken De Molekens en Sint-Janneke behoren tot het centrum van Herentals, maar zijn door de ligging aan de andere kant van het kanaal en buiten de Ringlaan wat afgesneden van de kern van de stad. Met het verdwijnen van de laatste buurtwinkel kwamen er een aantal basisvoorzieningen in het gedrang voor de meest kwetsbare bewoners. Met dit project wil het bestuur hier een oplossing voor bieden.

Mensen die hulp nodig hebben, wonen vaak het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Via het opzetten van buurtzorgnetwerken werken buurtbewoners, zorgactoren, verenigingen en de stad samen om hen hierbij te ondersteunen.

Een buurtzorgnetwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en op het verenigingsleven. Het gaat dus om individuele personen die op vrijwillige basis, naast de professionele zorg van huisartsen, thuisverpleegkundigen en thuiszorgdiensten, mee instaan voor laagdrempelige zorg voor buurtbewoners.

In de week van 8 tot 12 augustus kan iedereen komen kennismaken met het project in wijkcentrum De Gagel (Gagelstraat 54). Buurtbewoners die de afgelopen maand een foto lieten maken van zichzelf met hun huisdier, kunnen er gedurende de hele kennismakingsweek hun foto's komen ophalen.

Op dinsdag 9 augustus, vanaf 19.30 uur, is er een informatiemoment waar u meer te weten kan komen over het project. Koen Kuylen van Antwerpen Aan 't Woord komt er ook het initiatief Zorgzame Straten voorstellen.

Op donderdag 11 augustus gaat het er wat informeler aan toe op de zomerbar, een gezellige gelegenheid om bij een hapje en een drankje mensen te leren kennen. Er zijn live optredens om 14 en 19 uur en er is ook randanimatie voor de kinderen.

Het project Herentals Linkeroever is een samenwerking van de stad, vzw Zewopa, maatwerkbedrijf Kaliber, ontmoetingscentrum De Boekerij, wijkgezondheidscentrum De Berk en andere socioculturele verenigingen zoals OKRA, FEMMA, de KWB en de parochie.  Foto NNieuws.