Heraanleg De Beukelaer-Pareinlaan gestart met aanleg van fietspaden

De heraanleg van De Beukelaer-Pareinlaan is gestart. De werkzaamheden verlopen in twee fasen.
In de eerste fase, die vermoedelijk tot eind november van dit jaar duurt, is de bestaande rijbaan volledig ingenomen als werfzone. Er is een tijdelijke werfweg aangelegd naast de bestaande rijbaan.
Plaatselijk verkeer, fietsers, bezoekers van Mondelez of van de politie kunnen hun bestemming bereiken via die tijdelijke werfweg.

Na deze fase zal verkeer op de nieuwe De Beukelaer-Pareinlaan weer mogelijk zijn en wordt er in de bermen en op het nieuwe fietspad gewerkt. Deze werkzaamheden zullen vermoedelijk eind december 2022 afgerond worden.

Varen op deel Kleine Nete verboden wegens droogte

Vanaf woensdag 10 augustus is het verboden om van de Waterral naar Grobbendonk te varen. Het water is op verschillende plaatsen niet diep genoeg. Van Kasterlee naar de Waterral is varen nog wel toegestaan. Het vaarverbod is een beslissing van de Vlaamse overheid.

Bij lage waterstanden kunnen kano's, bootjes, vlotten en dergelijke oevers en planten beschadigen. Bovendien kunnen ze de bodem makkelijk omwoelen, wat nadelig is voor viseieren en kleine dieren. Het water moet daarom minimaal 50 centimeter diep zijn om schade te vermijden. De Vlaamse overheid meet elke week de waterstand. Als het water weer diep genoeg is, wordt het verbod opgeheven.

Werkzaamheden aan rotonde Augustijnenlaan-Ringlaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de rotonde aan de kruising van de Augustijnenlaan met de Ringlaan herstellen. Start van de werkzaamheden is voorzien voor dinsdag 16 augustus, als de weersomstandigheden dit toelaten. Omdat er dag en nacht zal worden doorgewerkt, blijft de hinder normaal gezien beperkt tot 48 uur.

Gezocht: toffe weetjes over Herentals, Noorderwijk en Morkhoven

We mogen nog niets verklappen, maar binnenkort spelen onze stad en dorpen een belangrijke rol in een nationaal radioprogramma. Daarvoor zijn we nu al op zoek naar toffe verhalen over Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Heeft u een weetje waarvan u denkt dat niemand op de hoogte is? Of heeft u ooit een bizar verhaal gehoord dat we allemaal zouden moeten weten? Laat het ons hier weten en wie weet komt uw weetje wel op de nationale radio.

Fietslessen voor volwassenen waren succes

In het najaar van 2021 organiseerde Neteland Welzijn & Zorg in samenwerking met stad Herentals en politiezone Neteland voor de eerste keer een lessenreeks fietsen voor volwassenen in het verkeerseducatief centrum van het Netepark. Wegens groot succes kwam hier dit jaar een vervolg op.

Geïnteresseerden werden doorverwezen door de sociale diensten of door lesgevers van Ligo Kempen, voorheen gekend als Centrum voor Basiseducatie. Hiervoor opgeleide vrijwilligers leerden de deelnemers niet alleen technisch fietsen, maar gaven ook theorieles over de verkeersregels.

Omdat veel van de deelnemers nog kleine kinderen hebben, mochten die ook meekomen. Ze konden veilig spelen in een mooie ruimte van WZC Sint-Anna of gingen bij mooi weer buiten spelen in het Netepark. Enkele vrijwilligers en wijkwerkers hielden hierbij een oogje in het zeil.

Deze tweede lessenreeks was opnieuw een groot succes. Zeventien van de drieëntwintig cursisten behaalden hun fietsdiploma en versterkten zo niet alleen hun mobiliteit, maar ook hun sociaal netwerk. Acht van hen gingen ook in op het aanbod om hun lesfiets aan te kopen aan een zeer democratische prijs. Deze fietsen werden in 2021 gedoneerd door vrijgevige inwoners uit de regio en werden nadien in orde gebracht door de vrijwilligers van de Fietsbieb. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De zon schijnt voor iedereen, ook voor sociale huurders
Herentals pilootgemeente voor Asterproject

De woningen van het nieuwe sociale-huisvestingsproject aan Zavelstraat/Ganzenplein krijgen half augustus zonnepanelen. Samen met een aantal sociale woningen in Temse zijn het de allereerste op sociale woningen in Vlaanderen. Het gaat om proefinstallaties voor het grootste zonnepanelenproject ooit in Vlaanderen.

De hele operatie wordt geleid door ASTER, een initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector, dat investeert in duurzaam sociaal wonen.

Met dit project biedt het een oplossing voor een oud zeer: sociale huurders kunnen niet investeren in zonnepanelen, want het is hun dak niet en sociale huisvestingsmaatschappijen investeren niet in zonnepanelen, want zij kunnen de investeringskost niet doorrekenen aan de sociale huurders die genieten van het voordeel van goedkope zonnestroom.

De laatste jaren neemt de energie-armoede in Vlaanderen nochtans toe. Meer en meer mensen komen letterlijk in de kou en het donker te zitten. De zonnestroom is 25 tot 30 procent goedkoper dan het huidige sociale dagtarief en tot 40 % goedkoper dan de commerciële elektriciteitstarieven.

In september 2022 start de echte uitrol over heel Vlaanderen. In de opstartfase zullen wekelijks 50 woningen van zonnepanelen worden voorzien. Eens op kruissnelheid zullen dat er 400 per week zijn.

De komende drie jaar worden zo bijna 400.000 zonnepanelen geplaatst op de daken van meer dan 50.000 sociale woningen. 150.000 mensen die in sociale woningen wonen, krijgen zo toegang tot zonne-energie. Foto NNieuws.