Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal

Extra projectsubsidie Zomerspoor 2023

Het stadsbestuur ondersteunt socio-culturele projecten die gemeenschapsvormend werken onder de noemer ‘Zomerspoor, op reis in eigen stad’. Voor 2023 wordt er bovenop de gewone projectsubsidie een extra projectsubsidie van 20.000 euro vrijgemaakt, specifiek voor projecten in de maand augustus. Wie een idee heeft voor een verbindend project dat het ontdekken van de eigen stad stimuleert, kan tot het einde van dit jaar een aanvraag voor financiële en logistieke ondersteuning indienen. Meer informatie en eventuele ondersteuning bij de aanvraag krijgt u via info@zomerspoor.be  en de dienst cultuur en toerisme (cultuurcentrum@herentals.be, 014-21 90 88).

Gratis filmvoorstelling in het kader van de week van de duurzame gemeente

Op 25 september  is Agenda 2030 van de Verenigde Naties zes jaar oud. Het is een langetermijnagenda met zeventien doelstellingen die van de aarde tegen 2030 een duurzamere plaats moet maken. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Samen met 110 andere Vlaamse steden en gemeenten viert Herentals deze verjaardag een hele week lang.

Van 18 tot 25 september hangen we de SDG-vlag uit en zetten we onze eigen duurzame helden in de kijker. Deze helden zijn Herentalse burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Zij zijn de lokale gezichten van de zeventien mondiale doelstellingen.

Dit jaar heeft Herentals Mondiaal de medewerkers van het OverKop-huis genomineerd als lokale helden. Zij staan immers altijd klaar om alle jongeren warm te onthalen. Hun hele werking is doordrongen van het centrale thema van dit jaar, 'leave no one behind'.

In het OverKop-huis kunnen jongeren tussen 12 en 25 jaar gewoon binnen en buiten wandelen. Ze kunnen er terecht om andere jongeren te ontmoeten, om samen activiteiten te doen of om gewoon te chillen. Wanneer jongeren daar nood aan hebben, kunnen er individuele gesprekken plaatsvinden en eventueel ook laagdrempelige doorverwijzingen naar andere hulpverlening.

Op maandag 19 september toont de werkgroep Herentals Mondiaal in cc 't Schaliken de film 'Nowhere' met onder andere Koen De Bouw en Ruth Becquart. Met een verhaallijn waarin een ex-trucker zich over een dakloze tiener ontfermt, sluit die nauw aan bij het 'leave no one behind'-thema. Regisseur Peter Monsaert leidt de film zelf in.

Fietsen graveren aan het station

Op woensdag 14 september, tussen 7 en 18 uur, kan u aan het station uw fiets laten graveren door medewerkers van maatwerkbedrijf De Sprong. De lokale politie zal de aangeboden rijwielen controleren op veiligheid. Elke deelnemer krijgt een klein presentje en maakt ook kans op een cadeaubon of een degelijk fietsslot uit de tombola.

De maandelijkse graveeractie aan het verkeerseducatief centrum in het Netepark gaat gewoon door op zaterdag 24 september, van 13 tot 16 uur.

Snelheidsremmende aanpassingen aan Meidoornlaan en Acacialaan

Na verschillende meldingen van ongewenst snelheidsgedrag in de Meidoornlaan en de Kastanjelaan, besliste het stadsbestuur einde maart 2020 om infrastructurele maatregelen te nemen met asverschuivingen op verschillende plaatsen in de Meidoornlaan en de Kastanjelaan.

Er kwamen proefopstellingen en die zijn intussen geëvalueerd met de buurtbewoners. Het bestuur beslist op basis van die evaluatie, de resultaten van de bevraging en de voorgestelde nieuwe proefopstellingen om de huidige proefopstelling van de asverschuivingen in de Meidoornlaan en Kastanjelaan te verwijderen.

In de Meidoornlaan komen er in de plaats wegmarkeringen en sensibiliseringsborden. In de Kastanjelaan wordt de kasseistrook aan de zijkant van de weg onthard en vervangen door een groene aanplanting. In de omliggende straten, kruispunten en schoolomgeving worden wegmarkeringen en borden ter sensibilisering aangebracht.

Stad Herentals rekruteert voor woonzorgcentrum Sint-Anna

Ouderen die niet langer zelfstandig kunnen of willen wonen, vinden in woonzorgcentrum Sint-Anna een nieuwe thuis. Sint-Anna biedt een moderne en professionele werkomgeving waar de bewoner altijd centraal staat. Sint-Anna heeft 120 woongelegenheden met één- en tweepersoonskamers waarvan 9 bedden kortverblijf. De vier afdelingen van het woonzorgcentrum passen hun zorg aan de lichamelijke en geestelijke situatie van de bewoner aan. Er zijn ook 40 assistentiewoningen geïntegreerd op deze campus.

Op de campus van woonzorgcentrum Sint-Anna werken momenteel meer dan 180 medewerkers, maar we zijn nog op zoek naar verpleeg- en zorgkundigen residentiële ouderenzorg. Heeft u zin in een boeiende functie met afwisseling en verantwoordelijkheid? Solliciteer dan uiterlijk op 20 september met een mail naar personeelsdienst@herentals.be of een brief naar de dienst personeel en organisatie, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Vermeld duidelijk dat u solliciteert voor “verpleegkundige” of “zorgkundige” en voeg zeker uw cv bij, uw diploma of attest en een recent uittreksel uit het strafregister!

Als u geselecteerd wordt, dan nodigen we u uit voor een interview in de laatste week van september.

Zorgregio Herentals zoekt een beweegcoach voor project Bewegen op Verwijzing

Zorgregio Herentals zoekt een beweegcoach voor het project Bewegen op Verwijzing (BOV). In dat project spoort de huisarts of specialist mensen op voorschrift aan om meer te gaan bewegen.

Als beweegcoach stelt u samen met de deelnemer een bewegingsplan-op-maat op. U bent vooral een motivator.

Kandidaten hebben een masterdiploma in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen,  een masterdiploma in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, een bachelor in sport en bewegen, een bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingscreatie of u  bent erkend als kinesitherapeut.

U gaat op zelfstandige basis aan de slag en krijgt 60 euro per uur coaching.

Raadpleeg de volledige functiebeschrijving op www.herentals.be/vacatures. Solliciteren kan tot en met zondag 9 oktober 2022.

Aangepaste verkeerssituaties

 • Strapdag Freinetschool
  Op vrijdag 16 september is er tussen 9 en 15 uur geen verkeer mogelijk in de Acacialaan tussen de Lindenlaan en het Heesveld.
 • Strapdag VBS De Wegwijzer
  Op vrijdag 16 september, tussen 8 en 16 uur, is er geen verkeer mogelijk in de Streepstraat tussen het Dorp en de Eusselsstraat.
 • Wielerwedstrijd GP Rik Van Looy
  Op zaterdag 17 september, tussen 7 en 24 uur, is er geen verkeer mogelijk in het Hofkwartier, de Grote Markt, de Bovenrij en de Zandstraat tussen de Grote Markt en de Collegestraat.
  Op zaterdag 17 september, tussen 7 en 24 uur, wordt het enkelrichtingsverkeer opgeheven in de Koppelandstraat, de Kloosterstraat, het Lantaarnpad, de Nonnenstraat en de De Paepestraat.

   
 • Scoutsfeesten De Buecken
  Op zaterdag 17 september geldt er tussen 10 en 24 uur enkelrichtingsverkeer in Langepad en Alenblok.
 • Straatverkoop Meivuurstraat
  Op zondag 18 september geldt van 10 tot 18 uur in de Meivuurstraat een 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en een  snelheidsbeperking.
 • Bovenrij
  Van donderdag 22 september om 18 uur tot en met vrijdag 23 september om 7 uur is er geen verkeer mogelijk in de Bovenrij tussen de Vest en de Kerkstraat.
 • Straatfeest Wipstraat
  Op zaterdag 24 september, tussen 12 en 24 uur, is er geen verkeer mogelijk op de servitudeweg achter de Wipstraat.
 • Openingsfeest ’t Schaliken
  Op zondag 25 september, tussen 12 en 20 uur, is er geen verkeer mogelijk op de noordkant van de Grote Markt en in de Zandstraat ter hoogte van de Lakenhal.
 • Straatfeest Grebbenbos
  Op zondag 25 september, tussen 12 en 24 uur, is er geen verkeer mogelijk in Grebbenbos.
  Foto A. Leys/NNieuws.
Lakenhal

Deel dit artikel