Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Sint-Waldtrudiskerk

Tentoonstelling en film over Anne Frank

Vanaf 24 september loopt tijdens drie weekends de tentoonstelling “Het levensverhaal van Anne Frank” in Moktamee, Bovenrij 30. Met deze reizende tentoonstelling wil de Anne Frank Stichting jongeren informeren over Anne Frank en de Holocaust. Ook wil ze hen uitdagen na te denken over onderwerpen als identiteit, vooroordelen en discriminatie.

Schepen Jan Michielsen opent de tentoonstelling officieel op zaterdag 24 september, om 14 uur, in aanwezigheid van gastspreker Regina Sluszny. Als kind heeft zij ondergedoken gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze is momenteel voorzitter van het forum van de Joodse organisaties in België en vicevoorzitter van de ‘organisatie van het ondergedoken kind’.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken op zaterdag en zondag, van 14 tot 17 uur. Groepen tot 25 personen kunnen op een weekdag een gegidste rondleiding van anderhalf uur boeken voor 60 euro.

De Holocaust komt ook aan bod in de animatiefilm “Waar is Anne Frank?”. De film ging op het filmfestival van Cannes in wereldpremière en werd door de European Film Awards genomineerd voor Beste Animatiefilm. De film is geschikt voor kinderen vanaf negen jaar. De film is gratis te zien op een groot tv-scherm in Moktamee, op zondag 2 oktober, om 14 uur. De plaatsen zijn beperkt, reserveer daarom tijdig uw plaatsen via cultuurcentrum@herentals.be.

Openingsfeest: twee keer feest op een namiddag

Op zondag 25 september opent cultuurcentrum 't Schaliken het nieuwe cultuurseizoen met een gratis feest. Tegelijk viert ook de Herentalse circusschool Locorotondo zijn 15-jarig bestaan. De festiviteiten worden gebundeld in één groots Openingsfeest.

Op de Grote Markt en op de groenzone van ’t Hof staat circus centraal. Niet alleen kan u zich laten overrompelen door allerlei shows, u kan ook een workshop luchtacrobatie volgen. Alleen voor durvers.

Vanaf 13.30 uur bent u welkom op en rond de Grote Markt voor straattheater, magisch theater, muziek en kinderanimatie. Of zet u met een hapje of drankje op een van de terrassen.

De fanfare en danseressen van 't Schoon Vertier trappen het Openingsfeest op gang. Voor unieke stunts moet u bij Bert en Fred zijn. En in de schouwburg brengt goochelaar en magic consultant Tim Oelbrandt zijn voorstelling Spiral. Kinderen kunnen zelfs een ritje maken op een van de reuzenschildpadden van De Machienerie.  Alle optredens zijn gratis. Bij slecht weer vindt het feest plaats in de foyer en in de schouwburg.  Het volledige programma vindt u op www.schaliken.be/programma/openingsfeest-2022.

Stadsarchief verwerft unieke verzameling postkaarten

Postkaarten vormen één van de belangrijkste fotografische bronnen voor steden en landschappen doorheen de negentiende en twintigste eeuw. Postkaarten waren goedkoper dan brieven en werden frequent gebruikt om korte boodschappen aan familieleden mee te delen. Uitgevers brachten dan ook talloze series postkaarten uit met foto’s van bezienswaardigheden en zichten in België.

Ook voor Herentals zijn honderden postkaarten gedrukt door Herentalse uitgevers zoals Louis Bongaerts en meerdere Antwerpse en Brusselse firma’s. Het stadbestuur is daarom verheugd dat het een verzameling van een 660 tal historische postkaarten heeft kunnen verwerven. Deze overspant het tweede deel van de negentiende eeuw tot en met de eenentwintigste eeuw.

Naast waardevolle, historische zichten op straten en pleinen tonen de postkaarten ook allerlei zaken die vandaag verdwenen zijn. Zo zijn er onder meer foto’s met de historische interieurs van verschillende scholen, verdwenen fabrieken, de Herentalse wielerbaan en de drooggelegde vaart waar nu de Augustijnenlaan loopt. Historische gebeurtenissen zoals de aanleg van het Albertkanaal en de bouw van het nieuwe ziekenhuis werden ook vastgelegd op verschillende postkaarten. Kortom, de verzameling toont verandering en continuïteit in Herentals, Morkhoven en Noorderwijk doorheen de voorbije 130 jaar en is van onschatbare waarde voor de lokale geschiedschrijving. De archiefmedewerkers inventariseren en digitaliseren nu de collectie. Na de verhuis van het stadsarchief naar de Kunstencampus wordt ze gepresenteerd op een online beeldbank.

Stad en scholen brengen samen schoolbrochure uit

Het stadsbestuur en de scholen van Herentals brengen een schoolbrochure uit met alle informatie voor de ouders van schoolgaande jeugd. In de brochure vinden ze alle informatie over de verschillende studierichtingen in Herentals, maar ook over hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en kunstonderwijs. Met de brochure wil de stad mensen informeren die deze belangrijke informatie niet online kunnen vinden. De schoolbrochure wordt verdeeld via de scholen en is ook te vinden in het stadsloket en de bib.

Vraag een publieke laadpaal aan voor uw elektrische voertuig

Om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen, moeten we efficiënter en duurzamer met energie omgegaan. Elektrisch rijden past in dat verhaal want het kan de CO2-uitstoot gevoelig beperken. Om elektrisch rijden aan te moedigen, zijn er voldoende laadpunten nodig. Daarom organiseert de Vlaamse overheid de komende jaren de uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende twee jaar de uitrol zullen verzorgen in de steden en gemeenten.

Burgers en ondernemingen die gebruikmaken van volledig elektrisch aangedreven wagens kunnen publiek toegankelijke laadpalen aanvragen op maximaal 250 meter wandelafstand van hun adres via het digitale loket www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen. Verdere voorwaarden en het verloop van de procedure vindt u daar ook terug. Als een aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, krijgt de bevoegde laadpaalexploitant een plaatsingsopdracht. Die zal dan samen met de stad en Fluvius de precieze locatie bepalen.

In Herentals kunt u momenteel uw voertuig al opladen aan deze publieke laadpunten: op het parkeerterrein voor het administratief centrum (Augustijnenlaan 30), op het parkeerterrein aan het Netepark (Vorselaarsebaan 56), op het parkeerterrein tussen de Belgiëlaan en het Stationsplein, op het parkeerterrein van sportcomplex De Vossenberg (Markgravenstraat 107), aan het kruispunt van de Stadspoortstraat en de Boerenkrijglaan, op de Molenvest (bij de Zandpoort), in de Belgiëlaan (ter hoogte van de ingang van het stadspark), op het dorpsplein in Noorderwijk (Ring 26) en op het dorpsplein in Morkhoven (Dorp 7).

Handhaving zwerfvuil

De Vlaamse overheid ondersteunt lokale besturen bij de handhaving op zwerfvuil. De eerste van 30 zwerfvuilhandhavers hebben hun opleiding tot GAS-vaststeller afgerond en zijn intussen actief in heel Vlaanderen. Op 10, 11, 13, 19, 20, 25, 27 en 28 oktober gaan enkele van deze vaststellers van OVAM twee weken komen handhaven aan het skateterrein aan de Herenthoutseweg, op de Molenvest tussen het basketbalterrein en de molensteen en in het binnengebied tussen zaal ’t Hof en het stadspark.

Ze zullen er opereren in samenwerking met de stad en op basis van de bepalingen over zwerfvuil in het lokale politiereglement. Ze zullen ook ’s avonds en in het weekend actief zijn en behalve op het ongeoorloofd achterlaten van bijvoorbeeld sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, mondmaskers, zakdoekjes, hondenpoepzakjes en kleine zakjes met afval, ook controleren of mensen met honden wel degelijk een hondenpoepzakje bij zich hebben.

Deze zwerfvuilhandhavers werken niet met waarschuwingen en maken dus onmiddellijk een bestuurlijk verslag op, wanneer ze een overtreding vaststellen. Dit bestuurlijk verslag bezorgen ze dan aan de sanctionerende ambtenaar van de stad, die vervolgens zes maanden de tijd heeft om het dossier te behandelen en een GAS-boete of een alternatieve maatregel op te leggen. De handhaving zal zich toespitsen op zwerfvuilgevoelige plekken en evenementen.

Verkeersarm centrum voor Herfstshopping

Van vrijdag 30 september om 14 uur tot en met zondag 2 oktober om 24 uur is er geen verkeer mogelijk in de Zandstraat. De doorgang tussen de Collegestraat en de Nieuwstraat blijft wel open.

Van zaterdag 1 oktober om 8 uur tot en met zondag 2 oktober 2022 om 24 uur is er geen verkeer mogelijk in de Bovenrij en de Kerkstraat en aan de zuidkant van de Grote Markt.

In de Wasserijstraat, de De Paepestraat, de Nonnenstraat, het Lantaarnpad, de Kloosterstraat en de Koppelandstraat wordt op beide dagen het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven.

Vacature voor projectleider mobiliteit

Het stadsbestuur gaat resoluut voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Het zet in op de modal shift en wil de inwoners en bezoekers stimuleren om meer duurzame en minder belastende vervoersmiddelen te gebruiken. Om dat te bereiken, werkt het bestuur voortdurend aan een aangepaste infrastructuur en daar kan een nieuwe projectleider mobiliteit een steentje aan bijdragen. De projectleider mobiliteit begeleidt immers van zeer nabij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.

Kandidaten hebben een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of zijn bereid een capaciteitsproef af te leggen. De gedetailleerde aanwervingsvoorwaarden en een uitgebreide functiebeschrijving staan op www.herentals.be/vacatures. Solliciteren kan tot en met 9 oktober 2022.

Neteland zoekt projectcoördinator vrijwilligerswerking preventie Neteland

Het samenwerkingsverband Neteland heeft een vacature voor een projectcoördinator vrijwilligerswerking preventie Neteland. De projectcoördinator vormt de brug tussen de lokale
besturen van Neteland en de preventiewerking van politiezone Neteland. U maakt deel uit van het enthousiaste team gelijke kansen en preventie van stad Herentals en een breed netwerk aan spelers binnen het domein integrale veiligheid. U werkt grotendeels vanuit de kantoren van stad Herentals.

U start vrijwilligerswerkingen op rond thema’s als burenbemiddeling, cybercrime en diefstalpreventie. U zorgt voor de promotie van die projecten, zoekt vrijwilligers, volgt hen op en zorgt voor intervisie en opleiding. U legt de eerste contacten met burgers en organisaties die van deze diensten gebruik willen maken.

U werkt ook nauw samen met de politie, de expert preventie van stad Herentals en expert integrale veiligheid van Neteland. Samen met hen start jU preventieprojecten op voor regio Neteland. De volledige functiebeschrijving en gedetailleerde aanwervingsvoorwaarden vindt u op www.herentals.be/vacatures. Solliciteren kan tot en met 9 oktober 2022.

Nog een maand om uw verwarmingspremie van 100 euro aan te vragen

Om de gevolgen van de stijging van de energieprijzen op het huishoudbudget in te perken heeft de federale regering beslist een verwarmingspremie van 100 euro netto toe te kennen aan houders van een residentieel contract voor elektriciteit. Dat contract moet dus betrekking hebben op uw woonplaats en de elektriciteit moet bestemd zijn voor eigen gebruik en niet voor commerciële of beroepsdoeleinden.

Normaal gezien werd de federale verwarmingspremie van 100 euro automatisch door uw elektriciteitsleverancier toegekend op een voorschotfactuur of rekeninguittreksel of op uw bankrekening. Twijfelt u of u de federale verwarmingspremie van 100 euro heeft gekregen, controleer dan de elektriciteitsfacturen die u tussen 15 april en 31 juli 2022 hebt ontvangen.

U heeft geen recht op de verwarmingspremie voor een elektriciteitscontract met betrekking tot uw tweede verblijfplaats, als u een occasionele klant bent of als u een tijdelijke aansluiting heeft, als u als residentiële klant verhuist zonder uw elektriciteitscontract op te zeggen en als uw opvolger of nieuwe huurder geen elektriciteitscontract afsluit voor dat adres of als er geen nieuwe opvolger of nieuwe huurder is of als u in een woongelegenheid verblijft, waar de inwoners verblijfkosten betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend (bv. verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen).

De snelste manier om de aanvraag in te vullen en de premie te ontvangen, is via een online aanvraag op verwarmingspremie.economie.fgov.be. Dat kan zowel door de persoon op wiens naam het elektriciteitscontract staat, als door de andere gezinsleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Als u niet over een internetverbinding beschikt, kunt u het formulier aanvragen via een eenvoudig telefoontje naar het Contact Center van de FOD Economie: 0800 120 33. Op dit nummer kan u ook terecht voor meer inlichtingen. U krijgt ook hulp bij het invullen van de aanvraag bij de sociale dienst (Nederrij 133/B, tel. 014-24 66 66) en lokaal dienstencentrum Convent2 (Augustijnenlaan 26/1, tel. 014-28 20 00).

Herentals doet mee aan =C.H20.co=

Herentals stapt samen met Ranst, Nijlen, Zandhoven, Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Olen, Geel, Retie en Dessel in het project =C.H2O.co. Dat is een acroniem dat duidt op de samenhang tussen C (koolstof), H2O (water) en het partnerschap of coöperatie: co. De doelstellingen van dit nieuwe project in het kader van plattelandsontwikkeling zijn het verbeteren van het organische-stofgehalte in de bodem, het verhogen van de waterbeschikbaarheid door een peilgestuurd waterbeheer en het stimuleren van een sterk partnerschap tussen landbouwers onderling en tussen landbouwers en andere partijen zoals terreinbeheerders en overheden in het afstroomgebied van de Kleine Nete.

Om deze doelstellingen te bereiken zullen de projectpartners landbouwers en terreinbeheerders inspireren en stimuleren om gebiedsgerichte maatregelen te nemen die bijdragen aan het verbeteren van de waterbuffering, -kwaliteit en -infiltratie en de landschapskwaliteit versterken.

Foto Alex Leys - Sint-Waldetrudiskerk/NNieuws.

Sint-Waldtrudiskerk

Deel dit artikel