Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Rabbits

Stad wil verkeersveiligheid Herenthoutseweg, Veldstraat en Stationsplein verbeteren

De Vlaamse overheid geeft subsidies aan projecten die de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen verbeteren. De subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen, zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

Het stadsbestuur vraagt een subsidie aan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Herenthoutseweg, de Veldstraat het Stationsplein en Klaterteer.

De stad heeft in 2019 de schoolroutes naar de verschillende scholen laten inventariseren tijdens een samenwerking met Route2School, de provincie Antwerpen, de Herentalse scholen en de lokale politiezone. De schoolroutekaart voor Herentals is terug te vinden op https://www.route2school.be/platform/ovmap/herentals. Daarop is snel duidelijk dat de Herenthoutseweg één van de belangrijkste invalswegen is naar het centrum.

 Uit het mobiliteitsonderzoek dat de stad momenteel voert naar aanleiding van een nieuw mobiliteitsplan, blijkt dat de Herenthoutseweg de drukste fietsas is van de stad. Tijdens de ochtendspits rijden er gemiddeld zo’n 600 fietsers in de richting van het centrum. De route wordt echter af en toe als onveilig ingeschat, omdat er geen afgescheiden fietspaden zijn en er naast fietsers, ook heel wat gemotoriseerd verkeer de weg gebruikt. De as is bijvoorbeeld ook voor de bussen van De Lijn een belangrijke invalsweg. 

Om de situatie ter plaatse veiliger te maken, laat het stadsbestuur de asfaltlaag vernieuwen en worden er verschillende markeringen aangebracht. Aan beide kanten van de rijbaan komen voor de fietsers suggestiestroken van twee meter breed in oker en de opstelstrook voor fietsers aan de verkeerslichten wordt vergroot en oker ingekleurd. Ook de zebrapaden worden opnieuw gemarkeerd. 

De Veldstraat is tijdens de inventarisering van de schoolroutes niet als hoofdroute aangeduid, maar in de praktijk gebruikt de schoolgaande jeugd deze straat wel erg vaak. De slechte staat van het wegdek maakt de Veldstraat echter onveilig. Om het comfort voor de fietsers te verhogen, laat het bestuur de straat opnieuw asfalteren en op de hoek van de Veldstraat met de Lierseweg wordt het zebrapad weer gemarkeerd.

De derde schoolroute situeert zich rond het station. Dagelijks komen heel wat scholieren, maar ook ouders met kleinere kinderen uit de ruimere regio, met de trein of met de bus naar Herentals om les te volgen in één van de Herentalse scholen. Deze scholieren verplaatsen zich vanuit het station voornamelijk te voet naar de scholen. Om het comfort voor de voetgangers te verhogen, is het noodzakelijk om heel wat boordstenen ter hoogte van het Stationsplein te verlagen. Verlaagde boordstenen maken de oversteek comfortabeler voor voetgangers, maar zeker ook voor minder mobiele voetgangers, zoals kleine kinderen of jongeren met een handicap.

Om het fietscomfort in de schoolomgeving van basisschool De Zandkorrel te verhogen, krijgt Klaterteer een nieuwe laag asfalt. In de berm komen grastegels, zodat de auto's kunnen uitwijken voor de fietsers. Er wordt ook een wegmarkering voor zone 30 aangebracht en de toegang tot de school, die op openbaar domein ligt, wordt toegankelijker gemaakt. 

Stad onderzoekt bouw nieuwe stadsfeestzaal

Het stadsbestuur zou graag zaal ’t Hof afbreken en vervangen door een nieuwe stadsfeestzaal. Het bestuur wenst er ook een nieuw jeugdhuis, een nieuw stadhuis en een ondergronds parkeerterrein in onder te brengen, dit alles met aansluiting op een uitgebreid stadspark. Het bestuur laat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het hoopt met de realisatie te kunnen starten in 2025.

Doe mee aan onze communicatiemeting

Het stadsbestuur doet zijn best om u zo goed mogelijk te informeren. Dat doet het met de website, de Stadskrant, bewonersbrieven, … Graag wil het u in de toekomst nog beter informeren. Deze week vertrekt er een enquête naar 1.000 willekeurig gekozen inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Als u deze brief ontvangt, dan vragen we u vriendelijk om hieraan deel te nemen.

Maar we willen ook andere mensen de kans geven om deel te nemen aan de enquête. Dat kan op www.herentals.be/onderzoek. Meedoen kan tot maandag 31 oktober 2022 om middernacht. Als u de enquête invult, kunt u Helemaal Herentals Cadeaubonnen ter waarde van 100, 50 of 25 euro winnen.

We roepen iedereen op om deel te nemen. Zo kunnen we onze communicatie blijven verbeteren. 

Groene bermen Kastanjelaan

Om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven, haalt de groendienst van de stad het gras rond het speelpleintje aan de Kastanjelaan weg. In het najaar van 2022 en in het voorjaar van 2023 worden ze dan tweemaal ingezaaid met een veldbloemenmengsel. In tussentijd kan het hier dus even wat schraler ogen, maar in de lente wordt dit vast en zeker gecompenseerd door mooie en frisse kleuren.

GAS-boete voor ‘Kleinere’ snelheidsovertredingen

Sinds 1 oktober wordt een deel van de snelheidsovertredingen in de politiezone Neteland beboet via de zogeheten gemeentelijke administratieve sancties (GAS 5). Het betreft de ‘kleinere’ snelheidsovertredingen op de plaatsen waar een maximumsnelheid geldt van 30 of 50 per uur.

Wie geflitst wordt op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/u, kan voortaan een GAS-boete ontvangen. Alleen overtredingen die als ‘klein’ worden beoordeeld, kunnen via deze weg beboet worden. Daarvoor moet de overtreding aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de overschrijding van de snelheidslimiet mag maximaal 20 km/u bedragen;
  • op een locatie waar de maximumsnelheid 30 of 50 km/u is;
  • een meerderjarige natuurlijke persoon of een rechtspersoon begaat de overtreding;
  • de vaststelling gebeurt met een automatisch toestel – bijvoorbeeld een flitspaal - gefinancierd door de lokale overheid;
  • de politie stelt op dat moment geen andere overtreding vast.

Als de overtreding niet aan deze voorwaarden voldoet, volgt alsnog de gebruikelijke strafrechtelijke procedure.

Een GAS-boete voor een snelheidsovertreding kost evenveel als de strafrechtelijke boete en hangt af van de zwaarte van de overtreding.

Tegen een GAS-boete kan u binnen de maand na de kennisgeving verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Als die het verweer niet aanvaardt, kan u binnen de 30 dagen na de kennisgeving beroep aantekenen bij de politierechtbank. Die oordeelt over de wettelijkheid en proportionaliteit van de boete.

Reinig het graf van uw dierbaren op ecologische manier

In november herdenken we onze overleden familieleden en vrienden. We brengen een bezoek aan de begraafplaatsen en geven de graven een poetsbeurt. We merken dat mensen soms poetsen met bleekwater of een ander chemisch product. Dat is niet toegestaan.

Poetsen met bleekwater of andere schadelijke stoffen vormt een bedreiging voor het groene karakter van de begraafplaats. Wortels van bomen en struiken sterven af en het groen verdwijnt. Bovendien verstoort de indringende geur van chemische producten de sereniteit op de begraafplaats.

Graven mogen alleen gepoetst worden met water en ecologische poetsproducten. Een uitstekende vervanger voor bleekwater is zwarte zeep op basis van biologische lijn- en olijfolie.

Week van de fair trade van 5 tot 15 oktober

Herentals is al sinds 2008 een fairtrade-gemeente. Dat betekent dat we eerlijke producten promoten opdat de producenten er een eerlijke prijs voor kunnen krijgen. Het kan gaan over tastbare zaken zoals voeding en kleding, maar ook over diensten zoals bankieren bijvoorbeeld. Er zijn momenteel in Herentals vier fairtrade-ambassadeurs actief: bioboerderij De Kijfelaar, saffraanboerderij Belgische Saffraan, vzw TWERK en Hopper-jeugdverblijf De Brink. Ze worden kort voorgesteld in dit filmpje op www.youtube.com/watch?v=UIaLPOV5M34.

Op maandag 10 oktober is er een gratis fairtrade-kookworkshop met ingrediënten van onze ambassadeurs. Op het menu staat een gele curry met zoete aardappel, kikkererwten en rijst, gevolgd door heerlijke brownies. Wilt u mee koken en nadien lekker eten? Schrijf u dan in voor maandag 3 oktober via wereld@herentals.be of 014-24 66 43. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt! Deze workshop vindt plaats in de leskeuken van de Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A.

Heeft u nog sprankelende ideeën over het verder promoten van fair trade door de stad, stuur dan uw tips voor maandag 17 oktober naar wereld@herentals.be en u maakt kans op een leuke fairtrade-prijs.

Test BE-Alert

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de burgemeester, de gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken u kan verwittigen bij een noodsituatie. Zo kan u op een snelle manier de nodige aanbevelingen ontvangen, bijvoorbeeld voor het sluiten van ramen en deuren bij een brand. U kan een BE-Alert bericht krijgen via sms, telefoon of e-mail. Hiervoor moet u zich inschrijven op www.be-alert.be. U kan tot vijf adressen registreren. Voeg dus naast uw thuisadres zeker ook andere relevante adressen in zoals die van uw werk of familie.

Om deze procedure in te oefenen en de bekendheid van het systeem te vergroten doet Herentals op 6 oktober mee aan een nationale BE-Alert test. Wie ingeschreven is, zal die dag een testbericht ontvangen. U hoeft hierop niet te reageren.  Foto Rabbits/N.

Rabbits

Deel dit artikel