Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal

Vacatures

Stad Herentals heeft weer een aantal boeiende vacatures. Zo zijn we op zoek naar een arbeider reiniging, een arbeider wegen, een teamleider facility, een jurist en deeltijdse huismoeders of -vaders.

Hebt u interesse in een van deze jobs? Lees er dan alles over op www.herentals.be/vacatures.

Netepark zoekt nieuwe uitbater voor brasserie

Het stadsbestuur verleent vanaf 1 januari 2023 een nieuwe concessie of terbeschikkingstelling van horecauitbating van het Netepark. Dat gebeurt via een kandidaatstelling per gesloten enveloppe.

Geïnteresseerden kunnen hun officiële kandidatuur binnenbrengen bij de stad tot woensdag 30 november 2022 om 10 uur.

Gedetailleerde info (plattegronden, ontwerpovereenkomst en biedingsformulier) kunt u verkrijgen via www.herentals.be/concessie-netepark of via de dienst patrimonium op patrimonium@herentals.be

Troostconcert op begraafplaats Herentals

Reveil is een initiatief ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap met als doel onze rouwcultuur de eenentwintigste eeuw in te loodsen. Herentals neemt dit jaar voor de tweede maal deel. Op dinsdag 1 november presenteert cc ’t Schaliken van 11 tot 12 uur een troostconcert met het Nomad Swing Trio op de begraafplaats van Herentals. Nomad Swing Trio brengt eigen bewerkingen van parels uit het Franse chanson, aangevuld met swing- en bluesstandards en melodieën en liederen uit Oost- en West-Europa.

Aangepaste verkeerssituaties op Allerheiligen en Allerzielen

Naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen wordt er wegens de drukte rond het kerkhof elk jaar een enkelrichting ingevoerd in de Groenstraat en de Bremstraat in Noorderwijk. Deze enkelrichting geldt van vrijdag 28 oktober om 15 uur tot en met donderdag 3 november om 9 uur.

Breng lege batterijen naar recyclagepark en ontvang gratis batterijtester

Als u tussen 19 en 27 november uw lege batterijen naar het recyclagepark brengt, ontvangt u een gratis batterijtester. Met deze batterijtester kunt u in de toekomst nagaan of uw batterijen daadwerkelijk leeg zijn.

Vaak kunt u batterijen die niet meer werken in een toestel dat veel spanning vraagt, immers nog wel een tijdje gebruiken in een ander toestel zoals de keukenweegschaal of de afstandsbediening van uw TV. Die toestellen hebben minder spanning nodig. De actie is een initiatief van Bebat en OVAM en is geldig zolang de voorraad sterkt.

Zo vraagt u een publieke laadpaal aan

Via het nieuwe digitale loket ‘Paal Volgt Wagen’ van de Vlaamse overheid kunnen burgers publiek toegankelijke laadpalen aanvragen op maximaal 250 meter wandelafstand van hun woonst. Ook ondernemingen en taxi-/deelwagenbedrijven kunnen via deze weg aanvragen indienen.

In de goedkeuringsprocedure wordt er onder meer nagegaan of de aanvraag verenigbaar is met de geldende parkeerregels in de stad. Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, wordt er een plaatsingsopdracht gegeven aan de laadpaalexploitant. Die zoekt samen met de stad en Fluvius een locatie voor de plaatsing van de laadpaal.

Een aanvraag doen is gratis, maar voor burgers gelden volgende voorwaarden:

 • U maakt gebruik van een volledig elektrische wagen.
 • Enkel personenwagens en lichte vracht komen in aanmerking.
 • U hebt geen parkeermogelijkheden in eigendom of u bent niet in staat om zelf een laadpunt te installeren.
 • Uw aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen bestaand publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter wandelafstand van uw woning.

In Herentals kunt u momenteel uw wagen al opladen aan volgende publieke laadpunten:

 • op het parkeerterrein voor het administratief centrum (Augustijnenlaan 30)
 • op het parkeerterrein aan het Netepark (Vorselaarsebaan 56), tegenover de ingang van WZC Sint-Anna
 • aan het kruispunt van de Stadspoortstraat en de Boerenkrijglaan
 • op het Dorpsplein in Noorderwijk (Ring 26)
 • aan het Dorpsplein in Morkhoven (Dorp 7)
 • in de Molenvest (aan de Zandpoort)
 • op het parkeerterrein tussen de Belgiëlaan en Stationsplein
 • op het parkeerterrein van sportcomplex De Vossenberg (Markgravenstraat 107)
 • in de Belgiëlaan ter hoogte van de ingang van het Stadspark
 • in de Noorderwijksebaan, ter hoogte van het kruispunt met de Herenthoutseweg.

Een aanvraag voor een publieke laadpaal kunt u doen via www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen. Ook ondernemingen kunnen via deze weg een aanvraag indienen. Algemene info over milieuvriendelijke voertuigen vindt u op www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-voertuigen en over duurzame mobiliteit op www.herentals.be/klimaatstad/mobiliteit.

Loop of wandel mee met Tour d’Anvers

Klaar voor zestien weken loop -of wandelplezier? Tour d’Anvers geeft u ieder weekend een geplande omloop in de provincie Antwerpen. U kiest zelf wanneer u de route aflegt. Dat kan telkens van donderdagmorgen tot ten laatste maandagavond. Ook onze stad is geselecteerd voor Tour d’Anvers. Een van de zestien etappes – namelijk de laatste op zondag 19 maart – vindt plaats in onze natuur.

U krijgt een trainingsschema op uw niveau. Traag door de natuur? Of liever af en toe een uitdagend wedstrijdsegment in competitie? Dat kiest u zelf. Ook wandelaars kunnen smullen van deze formule. U krijgt de mogelijkheid om met een trainingsschema op te bouwen naar 42 kilometer wandelen. Die wandeling vindt plaats op zondag 19 maart, tijdens de gezamenlijke apotheose op de laatste etappe in onze stad.

U kunt zich al inschrijven en meer info vinden op www.tourdanvers.be. Wie zich inschrijft, krijgt vanaf 1 november een voorbereidend schema. De start van de eerste etappe vindt plaats op 1 december.

Kom naar het stadsdebat

Het stadsbestuur werkt aan een plan voor de toekomst van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Het plan beschrijft hoe Herentals er in 2050 moet uitzien, wat onze uitdagingen zijn en hoe we daarmee omgaan. Dat plan noemen we het beleidsplan ruimte.

Hoe denkt u over de toekomst van uw buurt? Hoe moet uw wijk eruitzien? Als u hierover samen met anderen wil nadenken, kom dan op woensdag 9 november om 19 uur naar het stadsdebat in zaal ’t Hof.  Meer info vindt u op www.herentals.be/beleidsplan  Foto Alex Leys/NNieuws.

Lakenhal

Deel dit artikel