Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal

'Stad neemt maatregelen om energiefactuur onder controle te houden'

Het stadsbestuur van Herentals neemt een aantal energiebesparende maatregelen om de huidige energiecrisis tegen te gaan.   De temperatuur in alle gebouwen van de stad gaat overdag maximaal op 19°C. Er is een uitzondering voor het woonzorgcentrum Sint-Anna.

De temperatuur van de zwembaden van het Netepark wordt met 1°C verlaagd. Deze daling gebeurt geleidelijk zodat het verschil voor de bezoekers minder merkbaar is. Ook de temperatuur van de lucht in het Netepark daalt met 1°C. Dit is nodig om mistvorming en het koudegevoel tegen te gaan. De douches van het Netepark worden op 35°C gezet.

De stad start een campagne bij het personeel om computers, schermen en andere toestellen uit te zetten als ze niet gebruikt worden. Ook doet de stad een controle op onnodige elektrische verwarmingen, ijskasten of lege ruimtes die toch verwarmd zouden zijn.

In lopende projecten besteedt de stad al de nodige aandacht aan energie. Waar mogelijk vervangt de stad zoveel mogelijk alle lichten door LED-lampen. Ook installeert de stad zoveel mogelijk thermostatische kranen en zonnepanelen. De kunstencampus wordt Bijna EnergieNeutraal (BEN) gebouwd. De stad voert ook verder haar energie- en klimaatactieplan voor 2030 uit. Ook toekomstige projecten zullen met dezelfde aandacht voor energieverbruik bekeken worden.

Denk mee na over nieuwe bestemming voor historische gebouwen

Op dinsdag 22 november, om 19 uur, organiseert het stadsbestuur in de Begijnhofkerk een laatste debat over de herbestemming van een aantal historische gebouwen.

Na de eerste toekomstvisie die voorgesteld werd op 21 juni, zijn een drietal herbestemmingsmogelijkheden per gebouw verder bestudeerd met respect voor de belangrijkste erfgoedwaarde. De studies zijn terug te vinden op www.herentals.be/herbestemming.

Concreet gaat het om de Gildekamer (Begijnhof 12), het Begijnhofmuseum (Begijnhof 13), het Fundatiehuis (Begijnhof 27), de huizen op het Begijnhof met huisnummers 14 A, 24 A en 24 B, de huidige muziekacademie (Hikstraat 26) en het stadsarchief (Augustijnenlaan 1).

Soms is de huisvesting van staddiensten een optie, voor andere gebouwen is een nakende verkoop of erfpacht in zicht. Hierover gaat het bestuur graag met de inwoners in gesprek en hoort het graag hun mening.

No regret-maatregelen op site jachthaven opgeheven

In augustus van dit jaar voerde OVAM een bodemonderzoek naar mogelijke PFAS-verontreiniging in en rond de jachthaven aan Noordervaart. Een erkende bodemsaneringsdeskundige heeft vastgesteld dat er geen voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert op basis van dit verkennende bodemonderzoek om de voorlopige no regret-maatregelen te schrappen.

De resultaten van de bodem- en grondwateranalyses zijn zeer geruststellend. Het bestuur heft daarom de no regret-maatregelen op deze site op. Op de PFAS-kaart die een actueel beeld geeft van alle sites in Vlaanderen die momenteel worden behandeld met betrekking tot PFAS-vervuiling, is de site van de jachthaven al groen ingekleurd.

De bewoners en eigenaars rondom de jachthaven worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht met een bewonersbrief.

Extra ondersteuning voor woon- en energieloket

De nieuwe Mijn Verbouwlening en Mijn Verbouwpremie zijn erg in trek en zorgen voor een grote toename van het aantal aanvragen bij het woon- en energieloket. Voor elke vraag is begeleiding op maat nodig, waarvoor telefonische dienstverlening vaak niet volstaat.

In afwachting van de verdere uitwerking van het woon-en-energieloket doet het stadsbestuur een beroep op een freelancer om de vele energievragen te helpen behandelen. Voor het bestuur is het immers heel belangrijk dat elke inwoner correct, volledig, professioneel, vriendelijk en tijdig antwoord krijgt op zijn vraag.

Betaal uw parkeerplaats met sms of app

Proximus-, Scarlet- of Orange-abonnees kunnen in Herentals betalend parkeren met een sms. De betaling verloopt via de maandelijkse gsm-factuur. U stuurt gewoon ter plaatse een sms naar het nummer 4411, met als inhoud ‘HRT + uw nummerplaat’. Als u wegrijdt, sms’t u ‘Q’ naar 4411 om de parkeersessie te eindigen. Een sms sturen of ontvangen kost 15 eurocent.

Heeft u een andere provider, dan kunt u ook parkeren met een sms, maar moet u eerst een account aanmaken bij 4411.

U kan parkeren met de 4411-app. Download die op uw smartphone en kies waar u wilt parkeren. U start en stopt uw parkeersessie via de app en betaalt een bedrag op basis van uw werkelijke parkeertijd. Per parkeersessie via de app betaalt u een transactiekost van 35 eurocent. U betaalt automatisch via uw gsm-factuur of uw gekoppelde kredietkaart.

Stad Herentals behaalt label van Sportbedrijf

Stad Herentals heeft van Sport Vlaanderen het label Sportbedrijf 2022-2023 gekregen. Een sportbedrijf is een onderneming die inzet op de gezondheid van zijn werknemers, door hen aan te zetten tot sporten en bewegen.

Om dit label te behalen, bestaan er zeven criteria. Een organisatie moet aan minstens vier criteria voldoen. De stad heeft er vijf behaald door acties op het vlak van sportbeleid, sportambassadeurs, sportinfrastructuur, sportinitiatieven en externe sport- en beweegbegeleiding.

Wat deze erkenning nog mooier maakt: onze stad is een van de weinige gemeentelijke besturen die de trofee al in ontvangst heeft mogen nemen. De trofee staat te pronken aan het onthaal van het sportloket op De Vossenberg (Markgravenstraat 107).

Stad Herentals is Baanbrekende Werkgever

Samen met de andere besturen van Neteland werkt stad Herentals aan een organisatiecultuur en het welbevinden van zijn medewerkers door de betrokkenheid en verbondenheid tussen medewerkers,  teams en besturen te versterken binnen het kader van hybride mensgericht werken. Het streeft er  ook naar om de veerkracht en het welzijn van medewerkers te verhogen.

In alles wat de besturen doen, primeren bovendien de inwoners: alle medewerkers willen een laagdrempelige, warme en professionele hulp- en dienstverlening bieden.

Deze inspanningen leverden de vijf besturen van Neteland het certificaat Baanbrekende Werkgever op. Dit initiatief van De Lijn, Antwerp Management School en Jobat geeft organisaties een kader en extra stimulans om het hybride werken en de nieuwe mobiliteit te verankeren in een beleid waarbij de medewerker centraal staat. Het certificaat is dan ook een betrouwbaar kwaliteitslabel voor wie bij stad Herentals of de andere gemeenten van Neteland aan de slag wil.

Ga mee bowlen met Neteland

Op donderdag 15 december, om 14 uur, organiseert Neteland een bowlingactiviteit voor alle 55-plussers. Bent u die dag vrij en hebt u zin om gezellig met vrienden een spelletje bowling te spelen? Schrijf dan snel in.

De activiteit vindt plaats in Bowling Het Ven (Vennen 35). Deelnemen kost vier euro per persoon. In ruil voor het inschrijvingsgeld mag u twee spelletjes spelen en krijgt u een drankje. Inschrijven kan vanaf 17 november op regioneteland.be/bowling of aan de balie van het sportloket in De Vossenberg (Markgravenstraat 107).

Aangepaste verkeerssituaties

Op zaterdag 19 november vindt na twee jaar gedwongen pauze een nieuwe editie van het Warmste Plein plaats op het gezellige pleintje van de Maalderijstraat in Morkhoven.  Om het verkeer in goede banen te leiden, vaardigt het college een tijdelijk verkeersreglement uit.

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op het plein achteraan in de Maalderijstraat van vrijdag 18 november, om 10 uur tot zondag 20 november, om 16 uur.   Stilstaan- en parkeren is ook verboden in de Streepstraat, tussen Braakveld en Schommestraat, aan de linkerkant van de rijbaan van zaterdag 19 november, om 8 uur, tot zondag 20 november, om 2 uur.

De Maalderijstraat wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer van zaterdag 19 november, om 8 uur, tot zondag 20 november, om 2 uur. 

In de Streepstraat, tussen Braakveld en de Schommestraat, geldt van zaterdag 19 november, om 8 uur tot zondag 20u.

Lakenhal

Deel dit artikel