Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal

Strooidienst staat klaar

Nog tot einde maart staat een ploeg van de stedelijke werkplaats vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week paraat om gladheid van de wegen te voorkomen en te bestrijden. De strooidiensten van de stad zorgen voor de gemeentelijke wegen en fietspaden. De strooidiensten van het Vlaamse Gewest zorgen voor de gewestwegen (Lierseweg (buiten de bebouwde kom), Poederleeseweg, Lichtaartseweg, Aarschotseweg, Geelseweg, ringlaan, ...). 

Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen telt en de strooidiensten niet overal tegelijk kunnen zijn, gaan ze in fasen te werk. In een eerste fase strooien ze op de drukste wegen en fietspaden, met bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis, het station en de industriezone.

In fase 2 komen de belangrijkste invalswegen en hellingen aan de beurt en is er bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van scholen en andere openbare gebouwen.

Daarna zijn de belangrijkste wegen binnen woonwijken aan de beurt.  Tot slot wordt er gestrooid op aanvraag. Hou er rekening mee dat strooizout maar effectief is als er intensief over gereden, gefietst of gestapt wordt. 

Veel inwoners dragen elke winter hun steentje bij door na sneeuwval de stoep voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Het stadsbestuur dankt deze mensen en roept alle Herentalsenaren op om hun voorbeeld te volgen. Het is niet alleen een daad van goed burgerschap, het is ook een verplichting die sinds 1942 in onze stad van kracht is.

Veeg de sneeuw samen op de stoeprand en niet in de goot. Zo kan het smeltwater sneller wegvloeien.

Zijn uw buren slecht te been? Help hen tijdens de winter en ruim voor hen de sneeuw op de stoep op.

Lokaal dienstencentrum Convent2 gesloten op 8 december

Op donderdag 8 december plaatst Fluvius digitale energiemeters in lokaal dienstencentrum Convent2. Tijdens de werkzaamheden worden elektriciteit, aardgas en internet afgesloten. Het lokaal dienstcentrum ziet zich daardoor genoodzaakt de werking die dag op te schorten en het centrum te sluiten. De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

Streetart met Herentalse wielerhelden verdwijnt

Sinds mei van dit jaar prijken er op vijf verschillende locaties in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven streetartkunstwerken. Eén van deze locaties is de grote muur aan de Vest, op de kruising met de Rode-Kruisstraat. De muurschildering daar, met onze Herentalse wielerhelden, is door waterschade echter al in zeer slechte staat.

Omdat er geen directe oplossing is voor het vochtprobleem heeft het bestuur beslist om de hele muurschildering te verwijderen en de muur in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Rap op Stap: laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor beperkte budgetten

Vanaf januari kan iedereen die recht heeft op een UiTPAS met kansentarief terecht in één van de Rap op Stap-kantoren van Neteland. Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. U kan er terecht voor tickets voor daguitstappen, evenementen, sportactiviteiten, culturele activiteiten en vakanties.

Rap op Stap Neteland is een samenwerking tussen de vijf lokale besturen van Neteland en vzw’s De Dorpel en De Fakkel.

In Herentals kunt u vanaf januari voor dit aanbod terecht bij vzw De Dorpel/De Fakkel op woensdag- en vrijdagnamiddag van 13.30 uur tot 16 uur. Ook aan de balie van de dienst cultuur en toerisme kunt u vanaf dan terecht voor tickets binnen het aanbod van Rap op Stap. Het loket is open van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur. Op zaterdag is het loket geopend van 10 tot 14 uur.

Tot slot kunnen klanten van de sociale dienst ook tijdens de afspraak met hun maatschappelijk werker tickets voor het aanbod Rap op Stap kopen.

Wie meer info of ondersteuning wil bij het kiezen van of de voorbereiding van een uitstap, kan terecht bij De Dorpel en De Fakkel, zijn/haar maatschappelijk werker van de sociale dienst, in lokaal dienstencentrum Convent2 en in ontmoetingsruimte De Cirkel. In het dienstencentrum en De Cirkel worden geen tickets geboekt.

Aangepaste verkeerssituatie in Zandstraat en op Grote Markt door Kerstshopping en Winterlicht

Tijdens de Kerstshopping en de andere evenementen van Winterlicht zullen de Zandstraat en Grote Markt op volgende tijdstippen worden afgesloten voor het doorgaande autoverkeer.

Zandstraat

  • zaterdag 10 december en zondag 11 december  tussen 9 en 18 uur
  • zaterdag 17 december en zondag 18 december tussen 9 en 22 uur
  • vrijdag 23 december, zaterdag 24 december en zondag 25 december tussen 17 en 22 uur
  • vrijdag 30 december, zaterdag 31 december 2022 en zondag 1 januari  tussen 17 en 22 uur

De doorsteek Collegestraat–Nieuwstraat blijft altijd open voor het doorgaande verkeer.

Grote Markt

  • zaterdag 17 december en zondag 18 december 2022, 17 en 22 uur
  • vrijdag 23 december, zaterdag 24 december en zondag 25 december 2022, tussen 17 en 22 uur
  • vrijdag 30 december, zaterdag 31 december 2022 en zondag 1 januari 2022, tussen 17 en 22 uur

Verbindingsstraat autovrij op 10 december voor Winterrommelmarkt

Op zaterdag 10 december heeft er een Winterrommelmarkt plaats in de Verbindingsstraat.

Van 6 tot 18 uur geldt er in heel de straat een stilstaan- en parkeerverbod en is er geen autoverkeer toegelaten.

Aangepaste verkeerssituatie op multifunctioneel terrein en Herenthoutseweg

Op vrijdag 31 december heeft op het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg het evenement Kiss Me on NYE plaats. Er geldt op het terrein daarom een stilstaan- en parkeerverbod van maandag 26 december, 8 uur, tot en met vrijdag 6 januari, om 20 uur.

Op de Herenthoutseweg wordt ter hoogte van het multifunctioneel terrein een zone 30 ingevoerd van zaterdag 31 december, om 21 uur, tot zondag 1 januari, om 6 uur

Gratis met De Lijn van oud naar nieuw

Hoe u oudejaarsnacht en nieuwjaarsdag ook gaat doorbrengen, hou het veilig. De chauffeurs van De Lijn staan alvast klaar om u op uw bestemming te brengen. Ontdek op delijn.be/oudjaar waar u met welke lijnen mee kan. Daar vindt u ook altijd de meest recente informatie.

Inwoners van Herentals rijden bovendien helemaal gratis. U moet zich vooraf wel eerst registreren. U kan dan uw gratis vervoerbewijs activeren met een sms tussen 31 december, 18 uur, en 1 januari, 23.59 uur.

Per gsm-nummer kan u maximaal vier gezinsleden registreren. Het is wel belangrijk dat jullie samen reizen, want ook al is het ticket gratis, toch moet elke reiziger een geldig vervoerbewijs op zak hebben.

Kerstbomen ophalen alleen op afspraak

Medewerkers van de stad rijden elk jaar na de feestdagen door alle straten om kerstbomen op te halen. Omdat het gebruik van echte kerstbomen sterk verminderd is, zijn die ritten niet meer efficiënt, erg arbeidsintensief en door de hoge brandstofprijzen bovendien zeer duur.

Het schepencollege heeft daarom beslist om vanaf 2023 de kerstbomen op te halen na afspraak. Wie van zijn echte kerstboom af wil, kan daarvoor een afspraak maken via de website (www.herentals.be/maak-een-afspraak-voor-het-ophalen-van-uw-kerstboom) of telefonisch: 014-85 92 40.

De ophaling blijft gratis.

Wilt u exposeren in Herentals?

Bent u beeldend kunstenaar (fotograaf, schilder, beeldhouwer…) en op zoek naar een plaats om uw werk te tonen? Stad Herentals biedt een ruime ondersteuning aan (lokale) kunstenaars voor een tentoonstelling in de exporuimte van Moktamee of de foyer van het cultuurcentrum.

Interesse? Doe uw aanvraag voor 1 januari 2023 via www.herentals.be/aanvraag-tentoonstelling.

Energy Challenges Kempen steunt lagere scholen bij energie-uitdagingen

Ook de scholen in onze regio worden geconfronteerd met de energiecrisis, extreem hoge energiefacturen en de uitdaging om energie te besparen, terwijl de klaslokalen ook goed verlucht moeten worden. Het lopend subsidieproject 2imprezs 4.0, met IOK als leidende partner, biedt het stadsbestuur de kans om de scholen te ondersteunen in deze uitdaging. Samen met IOK start het daarom dit stookseizoen de campagne Energy Challenges Kempen.

Het bestuur roept onder meer de lagere scholen op om dit schooljaar deel te nemen aan Dikketruiendag, op 9 februari 2023. Na hun inschrijving zullen die scholen automatisch de uitdaging ontvangen van de campagne Energy Challenges Kempen. Voor de deelnemende scholen voorziet het bestuur een beloning. 

Boekvoorstelling “Gered door de boomkikker”

Campina Energie is een Kempense coöperatie die in maart 2015 werd opgericht. De coöperatie wil burgers samenbrengen om te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing in de Kempen. Door te streven naar een klimaat-neutrale regio wordt de Kempen minder afhankelijk van dure, geïmporteerde energie. Op die manier versterkt Campina Energie de economische slagkracht van de regio.

Op dinsdag 13 december, om 19 uur, haalt Campina Energie Ignace Schops naar De Kapel (Wolstraat 27) voor de voorstelling van zijn boek “Gered door de boomkikker”.

Schops is een Vlaams natuur- en milieubeschermer die internationaal actief is, deskundige op het gebied van herpetologie, biodiversiteit en landschapszorg en bezieler van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Aan de hand van het succesverhaal van beschermde natuur in binnen- en buitenland vertelt “Gered door de boomkikker” hoe industrie, landbouw, politiek en lokale en globale economie elkaar kunnen versterken en hoe we samen voor een echte omwenteling en een gezonde wereld kunnen zorgen.

Dit boek ontdekt wat we kunnen doen om het tij te keren, en biedt een vernieuwende blik op onze afhankelijkheid van de natuur voor een gezonde samenleving. Het is de weg naar een grote toekomst, als we maar dapper genoeg zijn om de stap te zetten.
 

Het is koud, ook voor uw watermeter

In de korte film “Het is koud, ook voor je watermeter!”, spoort Pidpa haar klanten aan om de leidingen en de watermeter te beschermen tegen de vrieskou!

Ramen en deuren sluiten, tochtspleten toestoppen en isolatie voorzien tussen de buitenmuur en de waterleiding maar ook rond de leidingen en de watermeter zelf, zijn alvast een paar goeie tips om een bevroren watermeter of bevroren leidingen te voorkomen.

Deze film vindt u via de volgende link: https://bit.ly/koude-watermeter.

Foto Alex Leys/NNieuws.

Lakenhal

Deel dit artikel