Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Herentals  - foto Rabbits

Stad helpt inwoners bij aanvraag Mijn Verbouwpremie

Particulieren en bedrijven kunnen via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen, zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en gascondensatieketel.

Ook voor investeringen in woningkwaliteit, zoals aan elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren kan u premies aanvragen.

De premie aanvragen kan digitaal via www.mijnverbouwpremie.be. Heeft u vragen over deze premie of heeft u hulp nodig bij de aanvraag, dan kan u van 16 januari tot einde maart elke maandag terecht in het administratief centrum voor persoonlijk advies of hulp. Maak hiervoor wel tijdig een afspraak bij het stadsloket of via https://www.herentals.be/mijn-verbouwpremie.

Start met autodelen: infosessie op 10 januari

Uit een online behoeftepeiling naar de interesse bij onze inwoners voor autodelen, blijkt dat 33 % er meteen mee zou beginnen en 30 % op termijn. Dit komt neer op een honderdtal potentiële autodelers in Herentals.

Samen met IOK en Autodelen.net organiseert de stad een infosessie over autodelen. In deze sessie ontdekt u welke vormen er bestaan, hoe alles werkt en hoe we u zo veel mogelijk kunnen ontzorgen. Het aanbod van deelwagens vanuit de stad zelf komt ook aan bod.

Kom meer te weten op dinsdag 10 januari in de foyer van cultuurcentrum ’t Schaliken (Grote Markt 35) om 19.30 uur.  Meer info en het resultaat van de behoeftepeiling vindt u op www.pakherentalsaan.be

Studeren in de bib

Van 27 december tot 27 januari kunnen studenten elke weekdag, van 9 tot 13 uur, terecht in de leeszaal van de bib om er zich in alle rust klaar te stomen voor de examens. Ze kunnen er vrij gebruik maken van de wifi. Een plaats reserveren is niet nodig.

Kersteditie markt Morkhoven

Op donderdag 29 december wordt de wekelijkse markt in Morkhoven in een sfeervol kerstkleedje gestoken. Van 8 uur tot 12.30 uur zijn er naast de vertrouwde marktkramen een hapje en een drankje en het bezoek van de kerstman.

De Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst, de Landelijke Gilden Morkhoven, Chiro Morkhoven en Ferm Morkhoven zorgen voor extra gezelligheid.

Wat vindt u van de werking van de strategische ateliers?

Vroeger gaven verschillende adviesraden de stad advies over onder meer cultuur, sport, jeugd, senioren, omgeving en mobiliteit. Het stadsbestuur heeft deze werking in 2019 geëvalueerd en de adviesraden hervormd tot drie strategische ateliers.

Vandaag willen we de werking van en de kennis over deze ateliers bevragen. U kunt deze bevraging invullen tot 8 januari 2023.

Elk atelier bespreekt nadien de resultaten van deze bevraging en geeft vervolgens een algemeen advies over zijn werking. Elk atelier kan andere accenten leggen en zijn werking specifiek bijsturen.

Deelnemen aan de bevraging kan via het participatieplatform www.pakherentalsaan.be.

Zoek mee een naam voor nieuw lokaal dienstencentrum in Morkhoven

Het stadsbestuur zoekt een naam voor het nieuw lokaal dienstencentrum dat in het voorjaar 2023 opent in het Dorpshuis van Morkhoven.  Het centrum is een open huis waarin iedereen welkom is. Laagdrempeligheid, het vroegtijdig detecteren van (zorg)noden en het bieden van hulp- en dienstverlening zijn de kernopdrachten.

De nieuwe naam heeft bij voorkeur een link met Morkhoven en moet gemakkelijk uit te spreken te zijn.

Dien uw voorstel vóór 19 januari in en maak kans op een prijs. Deelnemen kan via

www.pakherentalsaan.be. Op de kersteditie van de markt in Morkhoven op donderdag 29 december worden er ook flyers verdeeld. Bezoekers kunnen hun inzending voor 19 januari in de brievenbus van het Dorpshuis steken.

Naar Herentals Crosst komen kijken? Dat doet u zo

Op dinsdag 3 januari is het weer Herentals Crosst op het domein van Sport Vlaanderen. En deze keer kunt u – het grote publiek – er ook bij zijn. Hier vindt u alvast een beknopt overzicht dat u helpt om met de fiets, het openbaar vervoer of de wagen naar het parcours te komen.

Toegangen

Het parcours telt vijf toegangen. De hoofdtoegang bevindt zich in het Netepark. Verder zijn er ook toegangen:

  • in de Bornstraat (achter de skiberg);
  • aan het kruispunt van de Bornstraat en de Vorselaarsebaan;
  • aan de hoofdingang van Sport Vlaanderen;
  • en aan de visvijver achter het sporthotel van Sport Vlaanderen.

Fiets

De fiets is veruit het handigste vervoermiddel. Zo is er een ruime fietsenparking aan de hoofdingang van Sport Vlaanderen en het parkeerterrein van het Netepark. Wie van het centrum komt, kan de grote drukte vermijden door via de Peerdsbosstraat en Vuilvoort naar de fietsenparkings te fietsen.

Openbaar vervoer

Het station en de bushalten zijn op wandelafstand van het parcours. U vindt de dienstregeling op www.belgiantrain.be en www.delijn.be.

Wagen

U hebt de mogelijkheid om met de wagen naar het evenement te komen, maar hou rekening met een beperkte parkeergelegenheid rond het parcours. Er zijn een aantal gekende parkeerterreinen die dag uitzonderlijk gesloten. U vindt een overzicht op www.herentals.be/mobiliteit-herentals-crosst.

U kunt uw wagen wel parkeren op de parkeerstroken van de Cardijnlaan en de Oud-Strijderslaan.

Info, tickets en programma

Wenst u meer informatie over het evenement, tickets en het programma? Neem dan zeker een kijkje op www.herentalscrosst.be.

Hoe tevreden bent u over onze communicatie?

Uit een recent onderzoek van de Hogeschool Thomas More blijkt dat de Herentalsenaar het stadsbestuur een vrij behoorlijk communicatierapport geeft. De inwoners zijn over het algemeen tevreden over de communicatie van de stad, maar vragen wel om meldingen en klachten beter op te volgen.

In totaal vulden 664 mensen het onderzoek in.

Het onderzoek bekeek onder meer het rechtstreekse contact tussen stad en inwoner. Daaruit blijkt dat de inwoners zeer tevreden zijn over het stadsloket (8,12/10) en het onthaal van de sociale dienst (8,12/10). Ook het telefonische onthaal (7,78/10) van stad en sociale dienst, en het algemene mailadres (7,24/10) krijgen mooie punten.

De Herentalsenaar is ook redelijk tevreden over de bewonersvergadering (6,95/10), maar ze vragen wel achteraf meer op de hoogte te worden gebracht van de resultaten. Een verbeterpunt is zonder twijfel de werking van de meldingen (5,64/10).

Vervolgens bekeek de studie de tevredenheid over de verschillende kanalen van de stad. Hier scoort de stad zeer behoorlijk, ook in vergelijking met andere gemeenten. De Stadskrant krijgt een mooie score van 8,05/10, maar ook de sociale media (7,66/10), de website (7,41/10), de digitale nieuwsbrief (7,34/10), de bewonersbrieven (7,33/10) en de digitale infoborden (7,15/10), krijgen een mooie waardering.

De Stadskrant is voor veel mensen het belangrijkste communicatiekanaal (79 procent). Daarna volgen de website (50 procent) en de digitale infoborden (43 procent). Ook met bewonersbrieven (37 procent) en de Facebookpagina (33 procent) bereikt de stad heel wat mensen. De digitale nieuwsbrief (20 procent) en de StadsApp (8 procent) zijn minder bekend, zeker vergeleken met andere gemeenten.

Het onderzoek bekijkt ook de vrijetijdskanalen van de stad. Daaruit blijkt dat inwoners zich vooral laten inspireren door de UiT-kalender in de Stadskrant (43 procent). Ook de website van ’t Schaliken (28 procent), de UiT-website (24 procent) en de digitale infoborden (22 procent) zijn belangrijk om het vrijetijdsaanbod te raadplegen. De website van het cultuurcentrum krijgt met 7,62/10 een zeer mooie score, die ook hoger ligt dan het gemiddelde in andere gemeenten. Over de andere vrijetijdskanalen is de inwoner gemiddeld tevreden.

De inwoners van Herentals vinden de communicatie van de stad begrijpelijk (77 procent). Ze vinden dat de stad klantvriendelijk reageert op vragen en meldingen (72 procent). De meeste mensen weten waar ze met vragen terecht kunnen over de dienstverlening (68 procent) en krijgen voldoende info over het vrijetijdsaanbod (67 procent). Iets meer dan de helft (55 procent) vindt dat hij op tijd op de hoogte is van wegenwerken en 53 procent vindt dat hij er voldoende info over krijgt. Bewoners geven aan dat ze meer info willen over subsidies en premies (49 procent), wegenwerken (toch ook 41 procent) en beslissingen van het bestuur (40 procent).

Het onderzoek peilde ook naar het imago en de beleving van de stad. Dat ging concreet over het groene, gezellige en levendige karakter van de stad. De Herentalsenaar mag dan de stad gastvrij, levendig, veilig en rustig vinden, de scores liggen toch lager tegenover andere gemeenten. Voor verkeersveiligheid scoort Herentals het laagst van alle gemeenten die het onderzoek voerden. Deze resultaten zorgen er wel voor dat het imago van de stad bij haar bewoners eerder matig is.

Het onderzoek geeft de stad een aantal aanbevelingen. De belangrijkste is dat de stad meer aandacht moet besteden aan de opvolging van meldingen en vragen. Daar zijn ondertussen al de eerste stappen in gezet. Verder geeft het onderzoek aan om in te blijven zitten op een brede mix van kanalen, zoals het nu al gebeurt. De nieuwsbrief en de stadsapp moeten wel meer bekend gemaakt worden. Verder moet de stad aandacht blijven besteden aan ouderen en mensen die minder informatievaardig zijn. Een mogelijke nieuwigheid in de communicatie zou kunnen bestaan uit meer wijkgerichte communicatie.

De inwoners van Herentals geven de stad dus een behoorlijk rapport, maar stellen toch ook een aantal duidelijke verbeterpunten voor. Die gaan concreet over de opvolging van meldingen en het bekendmaken van de verschillende communicatiekanalen. Verder blijft de stad zich inzetten om op tijdige, begrijpelijke en open manier kwaliteitsvol te communiceren met haar inwoners.

Landbouwers en stad leggen samen vliegroutes aan voor de vleermuizen

Op 21 en 22 december werden 120 bomen geplant aan de Doornestraat, Hoge weg en Lankem. Het totaal aantal bomenrijen, hagen, heggen en houtkanten dat de voorbije jaren in Noorderwijk op openbare bermen en bij landbouwers werd aangeplant is daarmee ruim 4 kilometer lang.

Bomen, houtkanten en duisternis zijn sterk bepalend voor vliegroutes van de ingekorven vleermuis, een uiterst zeldzame soort, waarvan liefst twee derde van de gekende Vlaamse populatie haar jongen grootbrengt in een kraamkolonie ten zuiden van het centrum van Herentals.

Na hun overwintering in onder andere de Antwerpse fortengordel leggen ze de laatste kilometers richting hun kraamplek af boven het landbouwlandschap van Noorderwijk en Morkhoven, waar ze de hele zomer op en af vliegen naar de omliggende bosjes en stallen om te jagen.

Om de toegankelijkheid van het landschap voor de ingekorven vleermuis nog te verbeteren, startte in januari 2020 een plattelandsontwikkelingsproject met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de lokale landbouwers. De laatste plantacties werden mogelijk gemaakt dankzij extra financiële ondersteuning vanuit Provincie Antwerpen voor het versterken van functioneel ecologische netwerken. 

Herentals  - foto Rabbits

Deel dit artikel