Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

AC

Herentals telt ruim 28.500 inwoners

Het inwoneraantal van onze stad heeft de kaap van 28.500 overschreden. Op 31 december 2022 telde Herentals 28.556 inwoners: 21.104 in Herentals, 5.197 in Noorderwijk en 2.255 in Morkhoven.

De totale Herentalse bevolking kende dus een absolute groei met 129 inwoners. De opvallend sterke stijging (0,9 %)  in 2021, is nu afgezwakt naar een relatieve groei van 0,5 %.

Morkhoven kende de grootste relatieve aangroei met 1,3 %, terwijl de deelgemeenten Herentals en Noorderwijk slechts een aangroei kenden van respectievelijk 0,4 % en 0,5 %.

De bevolkingsaangroei in Herentals is niet het gevolg van een natuurlijke aangroei, want het aantal geboorten (231) ligt beduidend lager dan het aantal overlijdens (314). De groei kan wel verklaard worden doordat de immigratiecijfers hoger lagen dan de emigratiecijfers. Er waren iets meer verhuisbewegingen van mensen die van een andere Belgische gemeente naar Herentals kwamen, dan dat er inwoners vertrokken naar een andere Belgische gemeente.

Het grootste verschil is echter waarneembaar tussen de nieuwe inwoners uit het buitenland (343) en zij die vertrokken naar het buitenland (100).

Na een jaar van stabilisatie steeg het aandeel vreemdelingen in de Herentalse bevolking van 6,85 % naar 7,37 %. Het aantal Belgen in Herentals daalde dan ook met 30 inwoners.

Oekraïne is de nationaliteit met de grootste absolute en relatieve groei, van 11 inwoners in 2021 naar 115 in 2022. Uiteraard is dit te verklaren door de Russisch-Oekraïense oorlog en de Europese richtlijn die ontheemden een tijdelijke bescherming geeft.

In Herentals wonen vreemdelingen van 126 verschillende nationaliteiten. De top 5 van het aantal inwoners per nationaliteit was al enkele jaren dezelfde, maar in 2022 moet Suriname (76) zijn vijfde plaats afgeven aan Oekraïne (115). De top 5 wordt verder aangevuld door Polen (120), Portugal (154), Roemenië (173) en Nederland (346).

Markt Morkhoven viert eerste verjaardag met feestmarkt

De eerste verjaardag van de wekelijkse markt in Morkhoven vieren we uitgebreid met een heuse feestmarkt. Die vindt plaats op het dorpsplein op donderdag 23 februari, van 8 uur tot 12.30 uur.

Sinds 3 maart van vorig jaar vindt u op de wekelijkse markt in Morkhoven al uw dagelijkse goederen en levensmiddelen. Ook kunt u er in het Dorpshuis terecht voor een gezellige babbel en een drankje. De markt viel het voorbije jaar zelfs al in de prijzen. Zo mocht de stad van de Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen in oktober de GoeBezig-prijs ontvangen.

Waarderingsreceptie voor stedelijke vrijwilligers

Op donderdag 23 februari dankt het stadsbestuur naar jaarlijkse gewoonte de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de stad en zijn inwoners. Leden van de strategische ateliers, buurt- en bibvrijwilligers, de vrijwilligers  van het cultuurcentrum, … hun bijdrage aan de stedelijke dienstverlening is van onschatbare waarde. Het bestuur biedt hen daarom graag een waarderingsreceptie aan.

Tentoonstelling #StolenMemory op Grote Markt

Van 17 februari tot 2 maart strijkt de reizende tentoonstelling #StolenMemory neer op onze Grote Markt. De Arolsen Archives bewaren nog altijd persoonlijke bezittingen van ongeveer 2.500 voormalige concentratiekampgevangenen. Met #StolenMemory gaat Arolsen Archives op zoek naar hun familie om deze bezittingen terug te geven. De reizende tentoonstelling wordt begeleid door een website met animatiefilms, webstories en grafisch pedagogisch materiaal.

De tentoonstelling zal geopend zijn van maandag tot vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur.

Omdat Herentals een duidelijk oorlogsverleden heeft, begeleidt Brigade Piron 2.0 op zaterdag 25 februari 2023 een gegidste wandeling vanaf de tentoonstelling langs de struikelstenen en enkele belangrijke locaties met een oorlogsverleden. Deze wandeling is gratis. Deelnemers kunnen vooraf inschrijven bij de dienst cultuur en toerisme.

Schoolomgeving GO! Campus De Vesten wordt schoolstraat

Om de vele voetgangers en fietsers bij de start van de schooldag veilig te kunnen laten aankomen en op het einde van de schooldag ook veilig te kunnen laten vertrekken, werden er de voorgaande jaren al een aantal straten in onze stad ‘schoolstraten’. Naar aanleiding van verschillende onveilige verkeerssituaties in de buurt van GO! Campus de Vesten, wordt ook in deze omgeving aan het begin en het einde van de lessen de schoolstraat ingevoerd.

Een schoolstraat wil de verkeerschaos in een schoolomgeving aan het begin en het einde van de schooldag beperken en voetgangers en fietsers veilig laten aankomen of vertrekken. Daarom wordt de schoolstraat één- of tweemaal per dag afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.

Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen, voorrang krijgen. De rijbaan wordt opnieuw opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer op het moment dat de kinderen zijn aangekomen of vertrokken. De rijbaan wordt niet langer afgesloten dan noodzakelijk voor de veiligheid van de schoolkinderen.

Het schepencollege vaardigt hiervoor een nieuw tijdelijk verkeersreglement dat geldt van maandag 27 februari 2023 tot en met 30 juni 2023. De rijbaan in de Nonnenvest (tussen Helikopterplein tot net voorbij de kruising met het Herendaliapad) wordt op schooldagen afgesloten voor het doorgaand verkeer, elke ochtend van 8.15 uur tot 8.35 uur, elke avond (behalve woensdag) van 15.25 uur tot 15.35 uur en op woensdagmiddag van 12.05 uur tot 12.15 uur.

In een schoolstraat zijn de bepalingen uit de wegcode over de inrichting van een schoolstraat van toepassing. Er worden geen vergunningen uitgereikt, wat betekent dat alleen voetgangers, rijwielen, speed pedelecs en prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, toegang hebben tot de schoolstraat.

Werkzaamheden aan overweg in Vossenberg

Van 20 februari om 6 uur tot 24 februari om 18 uur vinden er werkzaamheden plaats aan de overweg in de Vossenberg. Voertuigen worden in beide richtingen omgeleid via de Lierseweg, De Beuckelaar Pareinlaan en Ekelstraat. Voetgangers en fietsers die afstappen kunnen wel passeren ter hoogte van de overweg.

1, 2, 3, Focus!

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is een nieuwe sensibiliseringscampagne gestart tegen afleiding achter het stuur: Focus op de weg, niet op je gsm.

Een veilige rit begint met een goede voorbereiding. Stel uw route op voorhand in of zet uw favoriete muziek klaar voor u begint te rijden. Dan bent u niet alleen veiliger, maar ook veel comfortabeler onderweg. Want iedere keer dat u op uw scherm kijkt, let u even niet op het verkeer. Begin met een '1, 2, 3, FOCUS!' voor u vertrekt, zo vermijd u afleiding onderweg.

  1. gsm connecteren
  2. gps en playlist instellen
  3. gsm in houder of uit het zicht.
AC

Deel dit artikel