Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

21 maart is Werelddag tegen Racisme en Discriminatie

Herentals zegt neen tegen racisme en discriminatie en hijst daarom in alle deelgemeenten vlaggen met de boodschap: “Samen tegen racisme en discriminatie.”

Net als tal van verenigingen en organisaties zet ook de stad die boodschap op 21 maart trouwens in zijn omslagfoto op zijn sociale media. En in de bibliotheek vindt u deze maand twee boekenstanden met meer informatie over racisme en discriminatie.

Komt u zelf in aanraking met racisme of discriminatie? Iedereen die zich in België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. Die informeert u over uw rechten en zoekt samen met u naar een oplossing: www.unia.be.

Doe mee met Earth Hour

Op zaterdag 25 maart doen we van 20.30 uur tot 21.30 uur over de hele wereld weer een uur het licht uit om aandacht te vragen voor natuur op aarde. Met deze wereldwijde beweging geven we een krachtig signaal af: we moeten van natuurverlies naar natuurwinst. Het kán, als we er samen voor kiezen. Doe mee! Herentals laat op 25 maart alvast de monumentverlichting doven.

VERMUST: huismussen

Het gaat niet goed met de tsjilpende huismussen. Vogelbescherming Vlaanderen brengt hun populatie in kaart om op de achteruitgang van de soort te anticiperen. Help daarom mee mussen spotten op 25 of 26 maart. Ga 10 minuten buiten staan en tel het aantal tjilpende huismusmannetjes. Die stellen namelijk het aantal broedparen voor. De telling kan u makkelijk doorgeven via een formulier op www.mussenwerkgroep.be. Op 20 maart kan u daar online een spoedcursus volgen over het hoe en waarom van huismussen tellen.

Leerlingen kOsh ervaren leven met een fysieke beperking

Op dinsdag 28 maart nemen 80 leerlingen van het eerste jaar B-stroom van kOsh deel aan een sensibiliseringscampagne van het stadsbestuur om te ervaren wat het is om te leven met een fysieke beperking.

Vanuit de school aan de Ieperstraat gaan de leerlingen in kleine groepjes en onder begeleiding tussen 8.30 en 12.10 uur op pad met een rolstoel, een rollator, op krukken of met een blindengeleidestok om te ervaren hoe moeilijk het is om zich met een beperkte mobiliteit te verplaatsen: fietsen op het parcours, mensen die niet uit de weg gaan, vuilnisbakken en lantaarnpalen, voetpaden die onstabiel zijn, terrassen, winkelattributen, …

Ook op de school zelf kunnen de leerlingen deelnemen aan activiteiten voor mensen met een fysieke beperking, zoals boccia.

Doet u ook mee aan de Lenteschoonmaak?

Een propere stoep, straat of buurt? Nog tot en met 2 april kunt u zelf uw steentje bijdragen en meedoen aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers.

Mooimakers is het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG en ijvert voor een maatschappij waar zwerfvuil en sluikstort onaanvaardbaar zijn.

Iedereen kan zelf een opruimactie op poten zetten in zijn straat of buurt en die registreren op mooimakers.be of u kunt deelnemen aan de actie van het stadsbestuur op woensdag 29 maart.

Dan vertrekken om 13 uur aan het Koetshuis in het Stadspark, de Dorpshuizen van Noorderwijk en Morkhoven en het Buurthuis van Diependaal (buurt)vrijwilligers voor een schoonmaakronde door hun buurt. Voor alle deelnemers ligt een lekkere, gezonde beloning klaar.

Wil u meedoen? Meld u dan vooraf aan via www.herentals.be/inschrijving-lenteschoonmaak-2023.

Het stadsbestuur voorziet voor u een hesje, handschoenen, een grijper en zakken.

Spel van de Roetaert

Op zondag 2 april is de jacht op de pluchen konijntjes weer geopend. Alle kinderen van drie tot elf jaar kunnen gratis meespelen met het Spel van de Roetaert. Dat is een historische traditie waarbij pluchen konijntjes en snoepjes uit het belfort van de Lakenhal vallen.

De kinderen worden verdeeld over vier leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep is er één prijskonijn bij. Wie dat vangt, wint een fiets. Er worden ook leuke aanwezigheidsprijzen verloot.

Inschrijven kan vanaf 13.30 uur ter plaatse en is gratis. De kinderdisco, voorafgaand aan het Spel van de Roetaert, zorgt ervoor dat de spieren zeker opgewarmd zijn. Aan de infostand van de historische kring Herentaldum komt u bovendien meer te weten over de geschiedenis achter de traditie van het Spel van de Roetaert.

Programma

  • 13.30 uur: inschrijvingen (gratis)
  • 14 uur: kinderdisco
  • 15 uur: Spel van de Roetaert
  • 15.45 uur: prijsuitreiking

Start werken aan tunnel Vossenberg

Begin maart zijn rioleringswerken aan Vossenberg gestart, buiten de rijweg. Het zijn voorbereidende werken voor de aanleg van de verkeerstunnel onder de spoorweg. De werken gebeuren in het kader van de nieuwe en hogere spoorwegbrug over het kanaal door De Vlaamse Waterweg nv en Infrabel. 

Infrabel streeft ernaar om de gelijkgrondse spoorkruisingen te vervangen door tunnels en bruggen. Dat zorgt uiteraard voor meer verkeersveiligheid en tegelijk ook voor veiliger en vlotter treinverkeer. De spooroverweg van Vossenberg maakt daar deel van uit. Daarom bouwt Infrabel er een tunnel onder het spoor voor voetgangers, fietsers en auto’s met een maximale hoogte van drie meter. Ook de fiets- en voetgangerstunnel Ekelenberg maakt deel van uit van deze nieuwe spoorkruisingen.

Begin maart zijn de rioleringswerken gestart. In een eerste fase buiten de rijweg en zonder verkeershinder. Vanaf maandag 3 april 2023 werkt de aannemer ook in de rijweg. Vanaf dan is Vossenberg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen de overweg wel nog kruisen.
Gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via Ekelstraat en Lierseweg.

Maandag 12 juni 2023 starten de effectieve tunnel- en wegenwerken. Dan is de overweg gesloten voor alle verkeer. Fietsers rijden om via de Ekelstraat, de parallelweg van de Lierseweg en de Markgravenstraat. Gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via Ekelstraat en Lierseweg.

Vanaf de zomer van 2024 kunnen voetgangers, fietsers en automobilisten door de nieuwe tunnel rijden. Voor wegverkeer is er geen aansluiting meer tussen Koeterstraat en Vossenberg. Wel komt er een nieuw parkeerterrein langs de tunnel Vossenberg die verbonden zal zijn met de Koeterstraat. 

Ook komt er een nieuwe voetweg tussen Vossenberg en het parkeerterrein van het station.

U vindt actuele informatie en de omleidingsplannen op: https://www.vlaamsewaterweg.be/spoorbrug-herentals

Regio Neteland zoekt burenbemiddelaar

Regio Neteland zoekt een vrijwilliger die de rol van burenbemiddelaar op zich wil nemen. Als burenbemiddelaar helpt u op vrijwillige basis buren die een conflict hebben. U probeert de communicatie tussen de buren te herstellen en het conflict bespreekbaar te maken.

De burenbemiddeling vindt plaats in de vijf gemeenten van regio Neteland. U kiest zelf in welke gemeente(n) u de taken uitvoert.

Meer info over deze vrijwilligersvacature vindt u op www.giveaday.be/nl-be/vrijwilligerswerk/word-burenbemiddelaar/33066.

Deel dit artikel