Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal

Herentals  doneert hulpmiddelen voor  bescherming van cultureel erfgoed in Oekraïne

Eind 2022 lanceerde de Algemene Directie Civiele Veiligheid en Internationale Relaties van de FOD Binnenlandse Zaken een oproep om materialen te schenken voor de bescherming van cultureel erfgoed in Oekraïne. Cultureel erfgoed is helaas vaak een doelwit tijdens gewapende conflicten.

Oekraïne staat daarom voor de grote uitdaging om haar cultureel erfgoed te beschermen tegen vernieling en plundering, Bovendien hebben heel wat musea, archieven en erfgoedbibliotheken hun cultureel erfgoed moeten evacueren. De Oekraïense erfgoedinstellingen hebben daardoor grote hoeveelheden beschermingsmaterialen nodig.

De respons bij de Belgische erfgoedorganisaties, archieven, erfgoedbibliotheken en musea op de oproep was enorm. Ook stad Herentals droeg zijn steentje bij en doneerde vier mobiele ontvochtigingstoestellen, hygrometers, twee plannenkasten en een pallet zuurvrije archiefdozen. Het gaat om materialen die het door de verhuis naar de Kunstencampus niet meer nodig heeft, maar ook om zaken die uit solidariteit worden meegestuurd.

Herentalse erfgoedstukken te zien in Erasmushuis en Begijnhof in Anderlecht

Het stadsarchief geeft een aantal zeventiende-eeuwse erfgoedobjecten uit de begijnhofcollectie voor drie jaar in bruikleen aan het Erasmushuis en Begijnhofmuseum in Anderlecht. Het gaat om een muntgewichtdoos, een linnenpers, een beeld en een schilderij van de Heilige Begga en twee zalfpotten. 

Het Erasmushuis en het Begijnhof in Anderlecht zijn twee van de oudste gemeentelijke musea van ons land. Het Erasmushuis biedt een overzicht van het leven en oeuvre van Erasmus en beheert een aanzienlijke collectie schone kunst van oude Vlaamse meesters. Het Erasmushuis baat ook het Begijnhof uit als museum.

De objecten die het stadsarchief in bruikleen geeft, worden momenteel amper of niet gezien. De objecten die in de publiek toegankelijke ruimtes in het Begijnhofmuseum staan, kunnen vervangen worden door gelijkaardige objecten uit de collectie. De opstelling in een nieuw museum geeft deze stukken het podium dat ze verdienen. Dankzij de eigendomsverwijzingen zal de bezoeker in Anderlecht zien dat het om Herentals erfgoed gaat.

Nieuwe beiaard ingehuldigd

De Lakenhal in Herentals heeft sinds maart een nieuw beiaardklavier. Zaterdag 22 april huldigde het stadsbestuur de nieuwe beiaard in. Daarna bespeelden stadsbeiaardier Koen Van Assche en een aantal van zijn leerlingen voor het eerst het nieuwe klavier.

De beiaard van de Lakenhal was dringend toe aan een opfrisbeurt, daarom verhuisde hij begin oktober van vorig jaar naar klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken Koninklijke Eijsbouts in het Nederlandse Asten. Die verving een aantal klepels en de bedrading en gaf het klokkenspel een nieuw klavier dat voldoet aan de wereldstandaard. In 2004 rustte Koninklijke Eijsbouts de beiaard ook al uit met een automatisch pneumatisch speelwerk.

De werken kostten 106.915 euro. De Vlaamse overheid investeerde 51.300 euro.

Vanaf zaterdag 29 april bespeelt Koen Van Assche weer wekelijks de beiaard van de Lakenhal. Tot en met september kunt u hem elke zaterdag tussen 14 en 15 uur aan het werk horen.

Uitdaging aanvaard! Herentals doet mee met 30 Dagen Minder Wagen

Een hele maand lang zo weinig mogelijk in de auto stappen, lukt u dat? In Herentals houden we wel van een uitdaging en van gezonde lucht natuurlijk. Wil u zich ook graag wat duurzamer verplaatsen, schrijf dan snel in voor 30 Dagen Minder Wagen. Samen met duizenden andere enthousiastelingen krijgen we dat auto-matisme wel klein. Vorig jaar hebben 6.500 mensen de uitdaging overleefd. En als het eens een dag niet lukt zonder auto, dan is dat helemaal geen ramp. Meedoen is het allerbelangrijkst.

30 Dagen Minder Wagen is een campagne van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Deze organisatie staat klaar om u te helpen met massa’s tips en trucjes die het gemakkelijker maken om die wagen een maandje te laten staan. Kijk snel op www.30dagenminderwagen.be. Bovendien kan u via korte enquêtes laten weten hoe uw maand met minder wagen loopt en wat het effect is van autominderen op uw dagelijkse leven. Uw feedback en die van duizenden andere deelnemers wordt ten slotte verwerkt in een helder rapport, waarmee politici straks hun mobiliteitsbeleid nog duurzamer en toekomstbestendig kunnen maken.

Maai Mei Niet

Ook dit jaar neemt Herentals deel aan de campagne ‘Maai Mei Niet’. Er zal dit jaar nog minder gemaaid worden dan vorig jaar. Ook buiten de meimaand wordt ons hele maaibeleid doorgaans extensiever. Zo dragen we ons steentje bij tot een hogere biodiversiteit.

Door minder te maaien, krijgen we meer bloemen en dus ook meer bestuivers in onze tuinen, zoals hommels, bijen en vlinders. Tegelijk zorgt minder maaien voor een betere waterinfiltratie bij droogte, wat onze groenpercelen beter wapent tegen de klimaatverandering. Gras is beter bestand tegen droogte wanneer het wat langer is en zal op die manier zijn groene kleur langer behouden.

Zo zijn onze groenperken klaar voor de Week van de Bij in juni. Om de insecten extra te helpen, plaatsen we dit jaar op slimme plaatsen enkele insectenhotels. Zo zorgen we voor lokale eet-en slaapgelegenheden in Herentals.

Wilt u de biodiversiteit ook een serieuze duw in de rug geven? Neem dan ook zelf deel aan ‘Maai Mei Niet’ en laat één maand het gras staan. Hoe klein of groot uw tuin ook is, alle beetjes helpen! Ook uw voortuin kan bijdragen aan de biodiversiteit, ontdek hoe op www.herentals.be/uw-voortuin-een-speciaal-plekje.  

Infrabel vernieuwt in Herentals

Infrabel vernieuwt de seininrichting en alle wissels ter hoogte van het stationsgebouw en de spoorbundel. Deze werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid en continuïteit van het treinverkeer te blijven garanderen.

De werkzaamheden vinden zowel overdag als ’s nachts plaats in de weekends tussen 29 april en 5 juni, telkens van zaterdagochtend 6 uur tot maandagochtend 4 uur.

De werkzaamheden zorgen in de buurt voor geluidshinder en werfverkeer, maar Infrabel belooft die tot een minimum te beperken. Het treinverkeer is tijdens de werkweekends onderbroken. De aangepaste dienstregeling staat op www.nmbs.be of de NMBS-app.

Bezoek nieuwe spoorbrug over Albertkanaal tijdens Open Wervendag op 7 mei

Tijdens Open Wervendag etaleert de bouw zijn innovatie en vakmanschap. In Herentals krijgt u een exclusieve kijk achter de schermen van de werf van Artes en Aelterman, die in opdracht van de Vlaamse Waterweg, Infrabel, Provincie Antwerpen en stad Herentals een nieuwe spoorbrug plaatsen over het Albertkanaal.

Naast de spoorbrug bouwt Artes ook de fiets- en voetgangerstunnel van Ekelenberg en de tunnel aan Vossenberg en verbreedt het het Albertkanaal.

De Constructive People van Artes gidsen u met een wandeling door de werf. U krijgt uitleg over de werken en de toegepaste technieken, want een werf naast de spoorweg brengt ook heel wat praktische uitdagingen met zich mee. De montage van de nieuwe brug gebeurt op de werf zelf. Hier krijgt u een sneak peek van de nieuwe metalen boogbrug van 160 meter lang!

Heeft u altijd al willen weten hoe een brug gebouwd wordt? Kom dan op zondag 7 mei naar de Artes-werf aan de Lierseweg 264. Draag aangepast schoeisel.

Boerennatuur Vlaanderen viert 15e verjaardag met nieuwe fietsroutes

Boerennatuur Vlaanderen werkt al 15 jaar aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer en dat moet gevierd worden! Veel landbouwers steken hun handen uit de mouwen voor de boerennatuur en dat willen ze extra onder de aandacht brengen.

Daarom hebben ze acht wandel- en fietsroutes uitgestippeld in heel Vlaanderen. Op elke tocht vertellen infobordjes met QR-codes over de specifieke maatregelen die worden toegepast op de percelen waar u langs komt.

Ook in het projectgebied van {beek.boer.bodem} is er een fietsroute. Die start in Herentals en gaat door Lille en Kasterlee. De route is volledig digitaal terug te vinden op www.boerennatuur.be/over-water-water-en-nog-eens-water. Alle andere routes staan op www.boerennatuur.be/15-jaar-boerennatuur-vlaanderen.

RUP Wuytsbergen-Ekelen wordt stopgezet

Het stadsbestuur van Herentals heeft beslist om de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan of RUP Wuytsbergen-Ekelen stop te zetten. De stad doet dit vooral op basis van de adviezen van het Agentschap Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Daarnaast blijkt het plan ook niet gedragen door de buurtbewoners.

Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in de buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, op welke plaatsen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie kunnen komen, hoe hoog en hoe uitgebreid er mag worden gebouwd, … Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de buurt. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

Omdat er in Wuytsbergen-Ekelen verschillende ontwikkelingszones liggen, hoopte het bestuur met een RUP een wettelijk kader te creëren waarbinnen nieuwe projecten zich zouden kunnen ontwikkelen. Het RUP was gebaseerd op de ruimtelijke visie Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen die in 2017 werd goedgekeurd door de gemeenteraad en een stuurgroep met onder andere de Vlaamse adviesinstanties. In die visie zou een belangrijk deel van het Poederbos openbaar bos worden.

Vanuit de buurt ontving de stad echter verschillende bezwaren en opmerkingen. Verschillende ervan waren zinvol, maar het zijn de adviezen van de Vlaamse agentschappen Omgeving en Natuur en Bos, die nu het stadsbestuur doen beslissen om, in tegenstrijd met hun goedkeuring uit 2017, het juridisch vastleggen van de structuurschets in een RUP stop te zetten.

De Vlaamse overheid stelt via haar agentschappen voor dat de stad nieuw ontwerpend onderzoek voert met een maximaal behoud van het bos als uitgangspunt en het ontwikkelen van wooneenheden op de niet-beboste delen. Het schepencollege neemt deze adviezen ernstig, maar meent dat er geen nieuw ontwerpend onderzoek nodig is.

Er werd immers al een uitgebreid ontwerpend onderzoek gevoerd met een gezond evenwicht tussen behoud van groen en bijkomende woonontwikkeling. Alle betrokken actoren hebben dit ontwerpend onderzoek bovendien goedgekeurd in 2017. Sindsdien zijn geen fundamentele bijkomende elementen aan het licht gekomen die de omgeving zo beïnvloeden dat het ontwerpend onderzoek zou moeten worden over gedaan.

Het stadsbestuur oordeelt dat het van goed bestuur getuigt verder consistent ruimtelijk beleid te voeren op basis van alle gekende onderbouwde argumentaties en studies. De verankering van de structuurschets in een ruimtelijk uitvoeringsplan als juridisch instrument wordt daarbij evenwel stopgezet.

Foto prentkaart bewerking Willy De Roeck.

Lakenhal

Deel dit artikel