Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal - foto Alex Leys

Loketten De Vossenberg niet telefonisch bereikbaar op 22 juni

Aanstaande donderdag 22 juni zullen de loketten sport, jeugd, evenementen en verenigingen in De Vossenberg mogelijk telefonisch niet of moeilijk bereikbaar zijn tussen 8 en 15 uur. Er worden werken uitgevoerd aan de hoogspanningscabine.

U kan wel fysiek langskomen of een e-mail sturen, de loketten blijven geopend - De Vossenberg - Markgravenstraat 107 - 2200 Herentals -

sport@herentals.be - jeugd@herentals.be - evenementen@herentals.be - verenigingen@herentals.be

Nieuwe eengemaakte woonmaatschappij heet LeefGoed

Goed nieuws, want vanaf 1 juli start LeefGoed, de nieuwe woonmaatschappij in de Zuiderkempen en Neteland. Voortaan één organisatie in onze regio en gemeente voor alles wat met sociaal wonen te maken heeft: bouwen, verhuren, verkopen en lenen.

Deze fusie is een gevolg van de beslissing van de Vlaamse overheid om meer transparantie te scheppen voor kandidaat-huurders of -kopers. Concreet is LeefGoed de samensmelting van:

  • 3 sociale huurmaatschappijen: Zonnige Kempen, De Woonbrug en Geelse Huisvesting,
  • koop- en ontleenmaatschappij Kleine Landeigendom Zuiderkempen en
  • 2 sociale verhuurkantoren: SVK Zuiderkempen en SVK ISOM.

De eengemaakte woonmaatschappij verzorgt sociaal wonen in deze 11 gemeenten: Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo. En dat heeft voordelen voor iedereen die nood heeft aan een kwalitatieve en vooral betaalbare woning. Want met alle vragen en voor alle aspecten van sociaal wonen kan je aankloppen bij één adres, bij LeefGoed.

LeefGoed heeft een sterke ambitie: “Alle bewoners van onze meer dan 6 000 woningen zoveel mogelijk kansen geven op een thuis. En dat kunnen we omdat we de expertise bundelen van alle aspecten van sociaal wonen. Van de meest kwetsbare huurder die zijn traject start via de SVK’s naar de reguliere sociale huurder tot de sociale koop en de kredietbemiddeling voor sociale leningen”, legt directeur Paul Deckers van de nieuwe woonmaatschappij uit. “Kortom, we hebben alles in huis om onze bewoners alle kansen te bieden en hen te begeleiden naar de meest geschikte woning.

Een thuis om goed te kunnen leven.”

Woonmaatschappij LeefGoed blijft dicht bij de mensen. Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, komen er vanaf 1 juli regiokantoren in Geel, Westerlo en Herentals (Augustijnenlaan 28/6), waar u terechtkan met al uw vragen. U vindt ook veel antwoorden op www.leefgoed.be.

Ruim 2.300 fietsers rijden dagelijks over brug Herenthoutseweg

Op vraag van de buurtbewoners werden in augustus 2021 permanente fietstellers geplaatst aan de nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg, een in elke rijrichting. Het initiatief maakt deel uit van de overeenkomst uit 2019 tussen stad Herentals, De Vlaamse Waterweg en verschillende buurtbewoners om het oorspronkelijke ontwerpplan van de brug en de nabije omgeving te verbeteren voor fietsers en voetgangers. Onder andere de fietspaden op de brug zijn breder uitgevoerd dan eerst was voorzien.

Tussen 1 september 2022 en 28 februari 2023 reden 197.700 fietsers in de richting van Herenthout. 4.338 (2,2 %) fietsten in de foutieve richting. Gemiddeld telde dit fietspad dus 1.092 fietsers per dag. Op werkdagen was het er het drukst tussen 14 en 17 uur.  De drukste dag was 1 september 2022 met 2.525 fietsers.

In dezelfde periode reden 221.472 fietsers in de richting van het centrum. 14.690 (6,6 %) van hen gebruikten het fietspad wel in de verkeerde richting. Dit fietspad telde dagelijks gemiddeld 1.224 fietsers. Hier lagen de piekmomenten op werkdagen tussen 7 en 9 uur ‘s morgens. De drukste was in deze richting 2 september met 2.730 fietsers.

Wordt Herentals dé Fietstad van Vlaanderen?

Nog tot 30 juni kunnen alle fietsers, groot en klein, 15 vragen beantwoorden en zo hun mening geven over het fietsbeleid in onze stad. Bent u tevreden of kan er nog iets beter? Laat het weten op www.fietsgemeente.be/publieksbevraging. In het najaar weten we of we genomineerd zijn voor deze mooie prijs.

Summerschool 2023 Fietsprojecten van de toekomst

Van 11 tot 22 september organiseren het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen de gratis summerschool “Fietsprojecten van de toekomst” in het Atelier Bouwmeester in Brussel. Samen met studenten willen ze aan de slag met concrete projecten.

Via ontwerpend onderzoek verkennen ze de ruimtelijke en maatschappelijke kansen en uitdagingen: wat als de fiets centraal komt te staan in de mobiliteit van de toekomst?

Het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen willen samen met de studenten een beter zicht krijgen op de kansen die een significante groei van het fietsverkeer kan bieden. Via een beeldende transformatie van bestaande locaties, met telkens een centrale rol voor de fiets, gaan ze op zoek naar de ruimtelijke en maatschappelijke kansen.

De deelnemers aan de summerschool worden begeleid door Stefan Bendiks (Artgineering) en Gert Van Echelpoel (UAntwerpen). Verschillende experts en ervaringsdeskundigen zullen hen versterken en gedurende de week aansluiten.

Geïnteresseerde studenten kandideren in duo’s, waarvan minstens één student een ontwerpopleiding volgt (landschapsarchitectuur of architectuur). De tweede student kan een opleiding volgen in stedenbouw, geografie, kunsten, grafische vormgeving, antropologie, filosofie, sociologie, … of mobiliteitswetenschappen.

Beide studenten zitten of starten in het derde, vierde of vijfde jaar tijdens het kalenderjaar 2023. Zowel studenten die vanaf september in het derde jaar zitten als studenten die dan al afgestudeerd zijn, komen in aanmerking.

Interesse? Stel u uiterlijk op vrijdag 23 juni om 11 uur, kandidaat via vlaamsbouwmeester.be/nl/summerschool-2023-‘fietsprojecten-van-de-toekomst’.

Lakenhal - foto Alex Leys/NNieuws.

Lakenhal - foto Alex Leys

Deel dit artikel