Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal

Opheffing van tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen stelde de gouverneur van de provincie Antwerpen op 10 juni 2023 een tijdelijk onttrekkingsverbod in voor een aantal stroomgebieden in de provincie Antwerpen. De regen van de voorbije periode zorgde ervoor dat het watersysteem voldoende hersteld is. De tijdelijke onttrekkingsverboden worden dan ook opgeheven. Het permanent onttrekkingsverbod, ingesteld sinds 1 januari 2022, blijft wel van kracht.

In 2023 volgden de weersextremen elkaar snel op. Na een natte lente volgde een extreem droge periode van midden mei tot midden juni. Door de droogte daalden de waterpeilen van verschillende waterlopen in de provincie Antwerpen tot onder de ecologische minimumdrempel. Daarom werd er een tijdelijk onttrekkingsverbod ingesteld. De neerslag van de maand juli zorgde nog niet onmiddellijk voor een structureel herstel van de waterafvoeren. De neerslag tussen 31 juli en 6 augustus 2023 resulteert nu wel in een structureel herstel van het watersysteem. Onttrekking van water uit de waterlopen zonder dat de ecologie in de waterlopen daarbij wordt bedreigd, is opnieuw mogelijk. Na advies van de Vlaamse droogtecommissie, de waterbeheerders van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft waarnemend gouverneur Bram Abrams de tijdelijke onttrekkingsverboden opgeheven vanaf 4 augustus 2023. Het permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken blijft evenwel van kracht. Dit verbod blijft noodzakelijk om de fauna en flora verder te blijven beschermen, ook gedurende de minder acuut droge periodes. Het permanent onttrekkingsverbod blijft bijgevolg van toepassing op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden kan u raadplegen op onderstaande kaart of via de online kaarten op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbele….

Hoewel er de afgelopen dagen veel neerslag viel, blijft het nodig om de toestand van het watersysteem zorgvuldig te monitoren. De waterbeheerders doen dit met continue peil- en debietmetingen van oppervlaktewater en grondwater.

Geen mobiele Lijnwinkel op vrijdag 11 augustus

De Lijn meldt dat er op vrijdag 11 augustus geen mobiele Lijnwinkel langskomt in Herentals.

Openbaar onderzoek collectieve warmtevoorziening

Het stadsbestuur wil een stimulerend warmtebeleid voeren. Het schepencollege heeft daarom op 17 april 2023 een ontwerp van de stedenbouwkundige verordening collectieve warmtevoorziening goedgekeurd. Concreet gaat dit over het voorzien van collectieve warmtevoorzieningen en bijhorend warmteverdeelsysteem bij ontwikkelingen vanaf 10 wooneenheden. Om de mogelijke milieueffecten van de verordening te onderzoeken, werd eveneens een plan-MER-screening opgesteld.

Van 21 augustus 2023 tot en met 20 september 2023 loopt een openbaar onderzoek over de ontwerp stedenbouwkundige verordening. De documenten zijn gedurende deze periode te raadplegen:

Opmerkingen of bezwaren kunnen uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek ingediend worden:

  • per mail gericht aan info@herentals.be;
  • per brief gericht aan College van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals;
  • door afgifte tegen ontvangstbevestiging aan het stadsloket, Augustijnenlaan 30, Herentals.

Atletiekclubs uit Herentals en jumelagegemeente IJsselstein ontmoeten elkaar

REactiv, de atletiekclub uit IJsselstein en de Atletiekclub van Herentals organiseren op regelmatige basis een ontmoeting. De Nederlandse club heeft ACH nu uitgenodigd voor een ontmoetingsdag in IJsselstein op zaterdag 19 augustus. Vanuit Herentals vertrekt een delegatie van een 25-tal lopers naar IJsselstein.

's Morgens staat er een loop van 5 en 10 km op het programma. Na de een lunch krijgen de bezoekers uit Herentals een stadswandeling aangeboden.

Het stadsbestuur wil de sterke jumelagebanden tussen het verenigingsleven in IJsselstein en het verenigingsleven in Herentals onderhouden. Voor de reis naar IJsselstein kan de Herentalse club daarom rekenen op de stadsbus.

Infomoment over bouwproces nieuwe sporthal Noorderwijk en Morkhoven

Vanaf september start de bouw van een nieuwe sporthal in Noorderwijk. Om de inwoners van Noorderwijk en Morkhoven te informeren over het bouwproces vindt er een infomoment plaats op maandag 21 augustus in het oud zwembad (Ring 9, Noorderwijk).

Het programma :

20 uur: verwelkoming door Mien Van Olmen, burgemeester en Eva Brandwijk, schepen van sport - 20.05 uur: voorstelling project door Matthias Vanderfaeillie, architect bij Archiles architecten - 20.15 uur: voorstelling werfaanpak door Ward Kerstens, projectleider vanhout.pro - 20.25 uur: vragenronde - 20.35 uur: einde.

Zomerschilderen aan het Oud Gasthuis

Elke dinsdag van augustus krijgen kunstenaars nog de kans om op een mooie locatie in onze regio te tekenen, te aquarellen of te schilderen met olieverf. Op dinsdag 22 augustus kan u de kunstenaars van 10 tot 17 uur aan het werk zien rond het Oud Gasthuis aan de Nederrij.  

Parkeren in ondergrondse garage van bibliotheek niet meer mogelijk

Vanaf 1 september kunnen bezoekers van de bibliotheek niet langer hun voertuig parkeren in de ondergrondse parkeergarage. Die wordt voortaan enkel ter beschikking gesteld aan medewerkers van de stad en politiezone Neteland.

Bezoekers van de bibliotheek kunnen hun wagen wel nog parkeren op het parkeerterrein op de kruising van de Molenvest en Herenthoutseweg of in de omringende straten. Fietsers kunnen hun fiets plaatsen in de fietsenstalling aan de hoofdingang van de bibliotheek.

Integratiedag tijdens septemberkermis

Tijdens de septemberkermis kunnen personen met een handicap op dinsdag 5 september deelnemen aan gratis activiteiten. U ontvangt gratis kermisbonnen die u aan elk kraam mag gebruiken. In de tuinkamer van zaal ’t Hof (Grote Markt 41) krijgt u nog een gratis drankje. U kunt er ook de lekkernij opeten die u op de kermis kocht.

Schrijf u tot en met 1 september gratis in via dienstencentrum@herentals.be of 014-28 20 00. Op 5 september kunt u uw gratis kermisbonnen afhalen in de tuinkamer van zaal ’t Hof.

Bestel plantgoed bij Behaag Onze Kempen

In september en oktober kunt u bij Behaag Onze Kempen inheemse plantensoorten aankopen. Zoekt u soorten die geschikt zijn voor uw tuin? Informeer u dan op www.iok.be/bok. Op www.herentals.be/behaag-onze-kempen kunt u dan weer het bestelformulier downloaden.

Platform voor de Samenlevingsdienst zoekt jonge vrijwilligers

Herentals start een samenwerking met het Platform voor de Samenlevingsdienst. Deze dienst is er voor alle jongeren tussen 18 en 25 jaar. Gedurende zes maanden zetten ze zich vrijwillig in voor een maatschappelijk project naar keuze binnen de domeinen sport, vrije tijd en zorg en welzijn of milieu en klimaat.

Weet u nog niet precies wat u wilt? Zoek het uit met de Samenlevingsdienst terwijl u uw steentje bijdraagt aan de samenleving. Zo doet u ervaring op en krijgt u bijscholing. In ruil voor uw inzet krijgt u een pak ervaring, een forfaitaire kostenvergoeding, een verzekering, goede begeleiding en een certificaat waarin uw inzet voor de samenleving gewaardeerd wordt.

Schrijf u in voor een gratis online infosessie via samenlevingsdienst.be of 0486-93 70 58. U ontdekt er wat een Samenlevingsdienst praktisch allemaal inhoudt.

Aangepaste verkeerssituaties

Op zaterdag 12 augustus heeft op de Molekens de Molekens Run plaats.

Er geldt daarom van 10 tot 14 uur een stilstaan- en parkeerverbod in de Acacialaan (tussen Wilgenlaan en Heesveld) en Lindenlaan (tussen Acacialaan en Berkenlaan).

Van 10 tot 12 uur is er helemaal geen verkeer mogelijk in de Acacialaan (tussen Wilgenlaan en Heesveld)  en Lindenlaan (tussen Acacialaan en Berkenlaan).

Op zaterdag 19 en zondag 20 augustus organiseren de bewoners van het Spaanshof een buurtfeest in de Beemdenlaan. Er is daardoor geen doorgaand autoverkeer mogelijk van zaterdag 19 augustus om 10 uur tot en met zondag om 23 uur.    

Portretten van onze wielerhelden sieren straks Vest 26

Bijna 1.200 mensen brachten via pakaan.herentals.be een stem uit op hun favoriete nieuwe muurschildering van de Herentalse wielerhelden. Ruim 57 % van hen koos voor het kleurrijke ontwerp (ontwerp 2), met de iconische portretten van de vier wereldkampioenen.

Alles wordt nu in het werk gesteld om de muurschildering nog deze zomer te realiseren.                                                                                                                                                                                        

               

Lakenhal

Deel dit artikel