Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal

Onderhoudswerkzaamheden aan spoorbrug Kempisch Kanaal

Infrabel voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de spoorbrug over het Kempisch Kanaal. Deze werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid en de continuïteit van het treinverkeer te blijven garanderen.

De werkzaamheden hebben plaats tijdens de weeknachten, van middernacht tot 5 uur ’s ochtends op 18 en 19 september en van 16 tot 20 oktober en doorlopend (24 uur op 24 uur) tijdens de weekends (van zaterdagochtend tot maandagochtend) van 23 tot 25 september en van 7 tot 9 oktober. Tijdens de werkweekends is het treinverkeer onderbroken. Meer info over de aangepaste dienstregeling is te vinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app.

Omwille van het gebruik van machines en spoorkranen kunnen deze werken geluidshinder met zich meebrengen. Infrabel stelt wel alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Schepen voor één dag?

Het strategisch atelier vrije tijd van stad Herentals werkt volop aan een 'ambitienota'. U bepaalt mee welke thema's hiervoor belangrijk zijn en wat u wilt realiseren.

Hoe zou u uw stad of dorp een positieve duw in de rug geven als u voor één dag schepen van cultuur, sport of jeugd bent? Welke thema's zet u op de agenda? Laat het ons weten via www.herentals.be/schepen-voor-een dag (https://citizenlabco.typeform.com/to/U0HpXkMp)

Herdenking van de Bevrijding

Op vrijdag 22 september herdenken het stadsbestuur en Brigade Piron 2.0 Nete & Aa de bevrijding van Herentals op 23 september 1944 en de burgerslachteroffers die in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog vielen.

Om 11 uur herdenken ze de slachtoffers van 19 september 1944 met een kransneerlegging en een muzikaal intermezzo aan het kapelletje aan de Sint-Jansstraat 72.

Om 13.45 uur heeft een plechtigheid plaats in het Besloten Hof voor de zes jonge weeskinderen die op 15 september 1944 stierven toen een granaat in het klooster ontplofte.

Fiets mee fietsostrade F105 in

De fietsostrade F105 tussen Herentals en Balen is helemaal klaar. Op zaterdag 23 september nodigt de provincie Antwerpen iedereen uit om op de fiets te springen. De feestelijke fietstocht start om 10.30 uur aan fietsbrug ’t Vlietje in Herentals, ter hoogte van de Olympiadelaan. Van daaruit fietsen we richting Balen, waar we rond 12 uur arriveren aan het station. Na een korte toespraak trakteert de provincie Antwerpen alle fietsers op een pakje friet en een ijsje.

I-beurs: alle info voor mensen met een handicap en senioren op één plek

Op zondag 1 oktober organiseert het stadsbestuur de I-beurs, van 14 tot 17 uur, in de foyer van cc ’t Schaliken (Grote Markt 35). De I-beurs is een informatiebeurs en ontmoetingsplaats met infostandjes, demonstraties van hulpmiddelen en vrijetijdsaanbod voor mensen met een handicap en senioren. Organisaties en/of particulieren die werken met personen met een handicap en seniorenverenigingen stellen hier hun werking voor. vzw Dito begeleidt u doorlopend bij de volksspelen op het buitenplein.

Ontdek de struinnatuur tijdens eerste Herfst- en Winterwandeling

Net zoals de voorbije jaren verzamelen fervente en occasionele wandelaars vanaf 1 oktober elke zondag voor de jaarlijkse Herfst- en Winterwandelingen onder begeleiding van een gids. De wandelingen starten om 14 uur en duren zo’n twee uur. Er is wekelijks keuze uit een tragere wandeling, geschikt voor families met kinderen of mensen die het graag rustiger aan doen en een wandeling aan een normaal tempo voor de ferventere stappers.

Het startschot weerklinkt op 1 oktober aan de Toeristentoren en is meteen een speciale editie. De wandeling gaat immers voor het eerst door nieuwe delen struinnatuur: vrij wandelen, buiten de paden, dwars door bossen en natuurgebieden.

De heuvelrug zit ook boordevol oude verhalen en goed bewaarde sporen uit het verleden. Tijdens de tragere wandeling verkent u onder leiding van een Herentalse landschapsgids de struinnatuur en staat u letterlijk en figuurlijk stil bij de geschiedenis en het ontstaan van enkele bijzondere plekken. Na de wandeling hebben begrippen als paraboolduin, Papenkelders of Grote Springberg geen geheimen meer voor u!

Na de wandeling biedt het stadsbestuur elke wandelaar een drankje aan.

Fietsen met een hart tijdens Bike for Life

Spring van 1 tot en met 31 oktober mee op de fiets tijdens Bike for Life, de fietscampagne van de Fietsersbond vzw tegen vervoersarmoede. Iedereen kan meefietsen en elke fietsrit telt!
Uw ritten helpen mensen in vervoersarmoede op weg met de fiets. U kiest zelf het bedrag dat u per rit wil doneren of vraag vrienden, familie of uw werkgever om u te sponsoren per rit. Het ingezamelde geld gaat naar het ‘Een fiets voor iedereen’-fonds van de Fietsersbond vzw. Samen gaan we voor 100.000 solidaire fietsritten!

Samenwerkingsverband Neteland fietst alvast mee met Bike for Life. Alle ritten die de medewerkers van de lokale besturen en de politiezone van en naar het werk registreren, leveren een bijdrage op voor het fonds. www.bikeforlife.be

Publieksraadpleging over nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van Sevesobedrijven

De provinciegouverneur organiseert een publieksraadpleging over een aantal nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) van Sevesobedrijven. Dat zijn ondernemingen die gevaarlijke stoffen produceren, behandelen, opslaan of vervoeren. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. In Herentals is Varo Energy Tankstorage zulk een bedrijf.

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kan alleen ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 1 tot 30 november 2023. Een afspraak maken of meer informatie opvragen, kan met een e-mail aan noodplanning@fdgantwerpen.be.

Daling premiepercentages Mijn VerbouwPremie 2024

Eind dit jaar zullen heel wat premies die Vlaanderen voorziet in Mijn VerbouwPremie wijzigen. Concreet wil dit bijvoorbeeld zeggen dat premiepercentages van 50 % en 35 % in de laagste en middelste inkomensgroep nog gelden tot en met 31 december 2023. Voor aanvragen vanaf 2024 gelden lagere premiepercentages van respectievelijk 35 % en 25 %.

Omdat de datum van aanvraag bepalend is voor het toegekend percentage, is het belangrijk dat wie dit jaar nog werken laat uitvoeren, hiervoor ook dit jaar nog de premie aanvraagt. Wie daarbij hulp nodig heeft, maakt best zo snel mogelijk een afspraak met het woon- en energieloket (tel. 014-28 50 50).

De premie voor gascondensatieketels voor de laagste inkomenscategorie stopt alvast. Het eindfactuur van de plaatsing mag uiterlijk van 31 oktober 2023 zijn. Deze premie aanvragen kan wel nog tot en met 31 oktober 2024.

Meer inlichtingen op www.duurzaamwonen.be.

Wist u dit al over uw huurprijs?

De huurprijzen op de private huurmarkt nemen jaar na jaar toe. Als huurder kan u, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, ondersteuning krijgen bij het betalen van de huurprijs: ofwel via de Vlaamse huursubsidie, ofwel via de Vlaamse huurpremie. U kan beide premies wel niet combineren.

De Vlaamse huursubsidie kan u als huurder aanvragen als u een bescheiden inkomen heeft én geen woning in eigendom hebt. Bovendien moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U was dakloos en u heeft een installatiepremie van het OCMW ontvangen;
  • U moest uw vorige huurwoning verlaten, omdat deze onbewoonbaar werd verklaard of onaangepast was aan de gezinsgrootte;
  • U huurt een woning die door de woonmaatschappij wordt ingehuurd op de private huurmarkt (voormalige SVK-huurwoning).

De huursubsidie wordt berekend op basis van uw inkomen, de grootte van uw gezin, de ligging en de huurprijs van uw woning. Om de huursubsidie aan te vragen, contacteert u best het woon- en energieloket (tel. 014-28 50 50).

Als u al 4 jaar wacht op een sociale huurwoning en intussen een private huurwoning met een huurcontract huurt, komt u misschien in aanmerking voor de Vlaamse huurpremie. Ook in dit geval mag u geen te hoog inkomen hebben én niet over een eigen woning beschikken. Als u op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning betekent dit automatisch dat u aan deze voorwaarden voldoet.

Staat u 4 jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, dan ontvangt u automatisch een formulier om de huurpremie aan te vragen. Op de envelop vindt u een gele ronde sticker met het opschrift ‘Open dit om de huurpremie te kunnen krijgen!’. Om in aanmerking te komen voor deze premie is het belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig ingevuld terugbezorgt. Om dit formulier in te vullen, kan u hulp krijgen bij de sociale dienst of bij het gemeentelijke woon- en energieloket (tel. 014-28 50 50).

Als u al langer dan 4 jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staat en u heeft het aanvraagformulier niet ontvangen of u bent het aanvraagformulier kwijt, contacteert u best het  woon- en energieloket. Zij kunnen indien nodig het Agentschap Wonen in Vlaanderen contacteren om het dossier uit te klaren.

Tot 30 september 2023 mag de huurprijs van huurwoningen met een hoog energieverbruik (huurwoningen met EPC label D, E en F én woningen zonder EPC) niet worden geïndexeerd. Dit verbod werd in oktober 2022 ingevoerd. Aanleiding waren de hoge gas- en elektriciteitsprijzen door de oorlog in Oekraïne. Vanaf 1 oktober 2023 is indexeren weer toegestaan bij huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F. Maar dan wel volgens een aangepaste formule met correctiefactor om huurders te behoeden voor een al te sterke stijging van de huurprijs.

Voor deze aangepaste indexering wordt op het resultaat van de standaardindexatieformule (basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) een correctiefactor toegepast. De correctiefactor die moet worden toegepast, wordt bepaald door het EPC-label en de datum van het huurcontract. Via de website van de Vlaamse Overheid kan u nagaan welke correctiefactor op uw situatie van toepassing is:

https://www.vlaanderen.be/huurprijs-en-huurwaarborg/huurprijsindexatie-vanaf-1-oktober-2023-met-correctiefactoren

Het is geen eenvoudige berekening en als u als huurder of verhuurder hulp wilt bij het bepalen van een correctie indexering kan u ook terecht bij het woon- en energieloket (tel. 014-28 50 50).

Gratis online opleidingsreeks voor startende zelfstandigen 45+

Een toenemend aantal mensen overweegt om op latere leeftijd een eigen zaak te starten. Daarom bieden UNIZO, Liantis en diverse partners op 21 november, 5 en 12 december een gratis driedelige online opleidingsreeks aan voor kandidaat-starters van 45 jaar en ouder. Dit project wordt ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Meer inlichtingen en inschrijven op https://www.overnamemarkt.be/nl/3-delige-online-inforeeks-starten-met-een-eigen-zaak-na-je-45ste

Aangepaste verkeerssituaties

Op zaterdag 23 en zondag 24 september organiseren de bewoners van Wochterberg een garageverkoop en een straatfeest. Wochterberg is daarom afgesloten voor het doorgaand autoverkeer op zaterdag 23 september van 8 tot 17 uur en op zondag 24 september van 15 tot 21 uur.

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober organiseert Handelshart Herentals de jaarlijkse Herfstshopping. Hiervoor zal de Zandstraat tijdelijk worden afgesloten voor het autoverkeer van vrijdag 29 september, 9 uur, tot en met zondag 1 oktober, 21 uur. De Bovenrij, Kerkstraat, Grote Markt en Hofkwartier worden afgesloten van zaterdag 30 september, 8 uur, tot zondag 1 oktober, 21 uur.

Cultuurcentrum ’t Schaliken opent zijn cultuurseizoen traditiegetrouw met een openingsfeest op de laatste zondag van september. Hiervoor moet de noordkant van de Grote Markt worden afgesloten voor alle verkeer op zondag 24 september, van 12 tot 20 uur.

Op zaterdag 30 september organiseren de bewoners van de Wipstraat een straatfeest. Hierdoor is er van 15 tot 24 uur geen autoverkeer mogelijk op de servitude achter de Wipstraat.

Op zaterdag 30 september organiseren de bewoners van Grebbenbos hun straatfeest. Hiervoor moet een deel van Grebbenbos van 14 tot 24 uur worden afgesloten voor het doorgaande                             autoverkeer.  

Foto Lakenhal - Alex  Leys                                                                                                                              

               

Lakenhal

Deel dit artikel