Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal

Plaatsgebrek op begraafplaats Herentals: procedure gestart voor ontruiming perken 2 en 3

Op de begraafplaats van Herentals zal tegen eind 2024 het huidige urnenperk volledig ingenomen zijn. Momenteel worden de asurnen begraven in perk 65. Dit perk heeft 192 plaatsen voor asurnen en zal tegen eind 2023 volzet zijn. Daarna zal er volgens het begrafenisplan begraven worden in perk 66 en dit perk heeft 128 vrije plaatsen. Volgens de begrafenisstatistiek van de technische dienst zal dit perk tegen eind 2024 volzet zijn.

Om in de toekomst nog asurnen te kunnen begraven in urnenvelden moet er plaats gecreëerd worden. De politiecodex bepaalt dat graftekens van niet-geconcedeerde graven (dat zijn graven zonder concessie) in Herentals ten vroegste na 20 jaar verwijderd mogen worden, op voorwaarde dat er plaatsgebrek is.

Het stadsbestuur start daarom de ontruimingsprocedure voor perk 2 en perk 3. Dat zijn de oudste niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats van Herentals. Ze dateren uit 1987, 1988 en 1989. De graven hebben ondertussen een ligtijd van meer dan 33 jaar. Door de oudste graven te ruimen, voorziet het schepencollege in een gelijke behandeling van alle nabestaanden van de overledenen.

Boven de bestaande grafkisten in perken 2 en 3 is er nog voldoende vrije ruimte om asurnen te begraven. De bestaande grafkisten kunnen dan ook ter plaatse bewaard blijven; alleen de bestaande grafzerken moeten verwijderd worden.

Alle voorwerpen, zoals foto’s, bloemstukken, beeldjes, … moeten uiterlijk op 3 november 2024 verwijderd zijn. Op 4 november 2024 nemen medewerkers van de stedelijke werkplaats de grafzerken weg. Het verwijderen van een grafzerk is gratis.

Nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de grafzerk eerder te (laten) ruimen en dus niet de volledige ontruimingsprocedure van een jaar af te wachten. Hiervoor vragen ze een toelating bij de technische dienst, ondertekend door alle nabestaanden van de overleden dierbare.

Nabestaanden kunnen ook kiezen voor een thuisbewaring. Hiervoor vragen ze een toelating bij de dienst burgerlijke stand. Bij goedkeuring wordt de grafkist ontgraven en gecremeerd. Na de crematie mag de asurne thuis worden bewaard. De aanvrager betaalt een retributie en draagt ook de kosten van de begrafenisondernemer.

Na de ontruimingsprocedure worden alle graven eigendom van de stad en kunnen graven met een erfgoedwaarde op de inventaris onroerend erfgoed worden opgenomen. Het gaat om graven met een historische, artistieke, volkskundig of socioculturele waarde. Deze graven worden na opname in de inventaris voor minstens 50 jaar bewaard en onderhouden door de stad.

De nabestaanden van de overledenen in de betrokken graven ontvingen al een brief met meer inlichtingen van het stadsbestuur. Er hangt ook een jaar lang een bericht aan de ingang van de begraafplaats.

Herentals stelt zes jongeren te werk tijdens YOUCA DAY

YOUCA Day 2023, de vroegere Zuiddag, vindt dit jaar plaats op donderdag 19 oktober. Meer dan 15.000 jongeren in Vlaanderen en Brussel gaan een dag werken in plaats van naar school te gaan. Het is voor hen een ideale kans om competenties te versterken, een eerste werkervaring op te doen en hun steentje bij te dragen aan projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.

Het loon dat ze die dag verdienen, gaat naar een project van Plan International in Senegal rond het strijden voor genderrechtvaardigheid.

Herentals nam al meermaals deel aan Youca day. Ook dit jaar gaan 6 jongeren aan de slag bij een stedelijke dienst. Het stadsbestuur stelt zich door de deelname aan Youca day solidair op met het zuiden en het werk dat daar verricht wordt rond kinder- en jongerenparticipatie. Dit kadert ook in de duurzame ontwikkelingsdoelstelling 'kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen', één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vanuit de VN, waarvoor stad Herentals zich mee engageert. 

Help leerlingen van academie veilig oversteken

De stedelijke academies voor muziek, woord en dans en beeldende kunst zoeken voor de kunstencampus in Herentals en voor zijn vestigingsplaats in Noorderwijk een toezichter. Als toezichter verzekert u de veiligheid van de kinderen die toekomen en vertrekken voor de lessen muziek. Deze lessen vinden plaats op elke weekdag van ongeveer 15.30 tot 19 uur en op woensdag vanaf 13 uur. U krijgt een vrijwilligersvergoeding.

Hebt u zin om een of meerdere dagen op u te nemen? Contacteer dan voor meer info de directeur van de academie via 0476-66 25 24 of frank.smolders@herentals.be.

Lessen Taiji/Qigong

Vanaf 9 november kunt u een lessenreeks Taiji/Qigong volgen in De Vossenberg (Markgravenstraat 107). De lessen vinden plaats op donderdag van 11 tot 12.30 uur op 9, 16, 23 en 30 november, 7, 14 en 21 december en 11, 18 en 25 januari.

U betaalt 27 euro als inwoner, 38 euro als niet-inwoner en 7,60 euro als UiTPAS-houder met kansenstatuut. Inschrijven kan vanaf 1 november via sport@herentals.be. Betalen kan ter plaatse bij de start van lessenreeks.

Stad steunt 11.11.11

11.11.11 is de pluralistische koepel van bijna 100 (ontwikkelings-)organisaties die hun krach­ten bundelen voor het Zuiden. De 11.11.11-actie is een gemeenschappelijke actie van deze organisaties samen met 375 plaatselijke comités van vrijwilligers. In Herentals is het comité al jaren actief en organiseert het in de maand november, samen met de dienst internationale samenwerking en Herentals Mondiaal tal van activiteiten ten voordele van de 11.11.11-actie. Ook dit jaar verschijnen er affiches in het straatbeeld, is er een deur-aan-deur verkoop in Noorderwijk en een geldinzameling aan de Herentalse supermarkten, een multiculturele brunch in zaal 't Hof op zondag 26 november en een stand in de bibliotheek.

Enkelrichting in Groenstraat en Bremstraat op 1 en 2 november

Op 1 en 2 november wordt ook dit jaar tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Groenstraat en de Bremstraat naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen. De begraafplaats van Noorderwijk ligt in een vrij smalle straat en wegens de drukte op 1 en 2 november is er eenrichtingsverkeer van vrijdag 27 oktober 2023 om 15 uur tot en met vrijdag 3 november 2023 om 9 uur.

Rioleringswerken in Vorselaar

In de week van 23 oktober werkt een aannemer in Vorselaar tussen kapel Heiken en Lenteheide aan de persleidingen van Aquafin. Hierdoor is de weg afgesloten. Fietsers moeten omrijden via het militair domein, Heikenstraat of Meivuurstraat.

Op donderdag 2 november beginnen er rioleringswerken in de Dijkbaan in Vorselaar. Deze werfzone wordt afgesloten voor alle verkeer. De volgende verkeersmaatregelen zijn van kracht:

  • Fietsers rijden tussen Vorselaar, Grobbendonk en Herentals via Watermolenweg, De Troon en Lenteheide. Dat kan in beide richtingen. Het fietsverkeer rijdt via Wuytsbergen-Vogelzang naar het militair domein. Op het militair domein komt een veilige fietsverbinding. Fietsers kunnen niet meer rijden via de Meivuurstraat, Vorselaarsebaan of Heikenstraat. Dit is een grote omweg voor fietsers, maar dit is nodig om veilig te kunnen fietsen. Op de werfzone wordt met zeer zwaar vervoer gewerkt.
  • Automobilisten rijden via N153-Sassenhout of N13-Grobbendonk naar en van Vorselaar.
  • De regeling van De Lijn blijft hetzelfde.

Deze verkeerssituatie geldt tot ongeveer eind mei 2024.

Meer info: https://vorselaar.be/wonen-omgeving/werven-en-werken/werken/

Lakenhal

Deel dit artikel